Systém fungování Evropské unie

Systém fungování Evropské unie

Evropská unie má své vlastní zákonodárné a výkonné orgány, nezávislý soudní systém a centrální banku. Kromě nich existují další orgány a instituce vykonávající pravomoci, které jim svěřily zakládající smlouvy. Pravomoci Unie doznaly značných změn, které v průběhu let přinesly jednotlivé smlouvy. Proměnily se také rozhodovací postupy, jimiž se Parlament a Rada řídí při přijímání právních předpisů ve většině oblastí činnosti EU. Unie má také vlastní rozpočet, který používá k plnění svých cílů. Lisabonská smlouva dala Parlamentu stejné pravomoci rozhodovat o celém rozpočtu EU a víceletém finančním rámci, jaké má Rada.