Hospodářství, věda a kvalita života

Hospodářství, věda a kvalita života

Jednotný trh je největším úspěchem EU. Po zrušení dřívějších celních překážek se osoby, zboží, služby a kapitál mohou pohybovat v Evropě zcela volně. Aby se jednotný trh mohl stát skutečností, přijala evropská legislativa stovky předpisů, které odstraňují technické, regulační, právní a kulturní překážky uvnitř Unie. Při vytváření vnitřního trhu přijala Evropská unie soubor politik, které mají velký vliv na životy občanů i fungování podniků. K oblastem, do nichž může Unie zasahovat, patří životní prostředí, zdraví, práva spotřebitelů, hospodářská soutěž, zdanění, energetika, průmysl, výzkum a sociální politika. Hospodářská a měnová unie (HMU) spočívá ve zvýšené koordinaci hospodářských politik členských států na evropské úrovni a závazkem vyvarovat se nadměrných rozpočtových schodků („pakt o stabilitě a růstu“).