Soudržnost, růst a pracovní příležitosti

Soudržnost, růst a pracovní příležitosti

Na podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti provádí Unie strukturální politiky, jimiž podporuje tvorbu pracovních míst, konkurenceschopnost, výzkum a inovace a udržitelný rozvoj. Soudržnost, zemědělství, rybolov a doprava patří k oblastem, do nichž může EU zasahovat. Jedním z hlavních cílů Unie je snižovat rozdíly v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. Společná zemědělská politika zaručuje zemědělcům určitý životní standard a zajišťuje, aby produkty byly spotřebitelům dostupné za přiměřené ceny. Současně podporuje udržitelné zemědělské postupy. Cílem společné rybářské politiky je zajistit udržitelnost rybolovu a akvakultury a garantovat všem výrobcům určitý příjem a pracovní místa. K tomu využívá tržní a finanční opatření. Jednou z velkých výzev současnosti je udržitelná mobilita spolu s otevíráním dopravních trhů a vytvářením transevropské dopravní sítě. Oblastmi, v nichž Unie hraje aktivní úlohu, jsou také cestovní ruch, kultura, vzdělávání a sport.