Den Europæiske Unions funktionsmåde

Den Europæiske Unions funktionsmåde

Den Europæiske Union har sine egne lovgivende og udøvende beføjelser, et uafhængigt retssystem og en centralbank. Disse er bistået og suppleret af en række institutioner og organer, der er blevet tillagt beføjelser med ultimativ hjemmel i de konstituerende traktater. EU's beføjelser har ændret sig afgørende i årenes løb, og det samme gælder de beslutningsprocedurer, som Parlamentet og Rådet nu følger i deres lovgivning om de fleste EU-politikker. EU har også sit eget budget til indfrielse af sine mål. Lissabontraktaten satte Parlamentet på lige fod med Rådet i beslutningstagningen vedrørende hele EU-budgettet og den flerårige finansielle ramme.