Økonomi, videnskab og livskvalitet

Økonomi, videnskab og livskvalitet

Det indre marked er EU's største resultat. De tidligere toldbarrierer er nu ophævet, og personer, varer, tjenesteydelser og kapital kan nu bevæge sig frit rundt i Europa. EU-lovgiverne har i denne henseende vedtaget flere hundrede love med sigte på at fjerne tekniske, reguleringsmæssige og juridiske hindringer inden for Unionen. Som supplement til det indre marked har EU udviklet en række politikker, der har en stor indflydelse på borgernes og virksomhedernes liv. Miljø, sundhed, forbrugerrettigheder, konkurrence, beskatning, energi, industri, forskning og socialpolitik er alle områder, hvor Unionen har indflydelse. Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) indebærer øget samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker på europæisk plan og en forpligtelse til at undgå uforholdsmæssigt store underskud.