Title here Faktablade om Den Europæiske Union

Faktablade om Den Europæiske Union

Velkommen til webstedet for faktabladene. Faktabladene, som blev skabt i 1979 i forbindelse med det første direkte valg til Europa-Parlamentet, har til formål at give personer, der ikke er specialister, et enkelt, kortfattet og præcist overblik over Den Europæiske Unions institutioner og politikker og den rolle, som Parlamentet spiller i forbindelse med deres udvikling.

Faktabladene er inddelt i fem kapitler: 1) Den Europæiske Unions funktionsmåde, 2) Økonomi, videnskab og livskvalitet, 3) Samhørighed, vækst og beskæftigelse, 4) Borgerne: grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed og 5) EU's eksterne forbindelser.

Faktabladene, der er udarbejdet af temaafdelingerne og Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring, findes på 24 sprog. Onlineudgaven af faktabladene revideres og opdateres regelmæssigt i årets løb, når Parlamentet vedtager vigtige holdninger eller politikker.

Title here Den Europæiske Unions funktionsmåde

EU's historiske udvikling, de successive traktater, dets retssystem, beslutningsprocedurer, institutioner og organer samt finansiering.

Title here Økonomi, videnskab og livskvalitet

Det indre marked, forbrugerbeskyttelse og folkesundhed; social-, industri- og beskæftigelses-, energi- og miljøpolitikker; ØMU'en, skatter og afgifter samt finansielle tjenesteydelser.

Title here Samhørighed, vækst og beskæftigelse

Regionalpolitik og samhørighedspolitik, den fælles landbrugs- og fiskeripolitik; transport, turisme og transeuropæiske net; kultur, uddannelse og sport.

Title here Borgerne: grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed

Individuelle og kollektive rettigheder, chartret om grundlæggende rettigheder; frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder indvandrings- og asylpolitikker.

Title here EU's eksterne forbindelser

Udenrigs- og udviklingspolitikker og handelsforbindelser; fremme af menneskerettigheder og demokrati; udvidelse og forbindelser uden for EU's naboområder.

Title here Indhold

Du kan søge i faktabladene efter kapitel og afsnit og enten downloade eller læse dem online. Hvert faktablad kan gemmes separat.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Enheden for Samordning af Redaktions- og Kommunikationsaktiviteter

e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu