Majandus, teadus ja elukvaliteet

Majandus, teadus ja elukvaliteet

ELi suurim saavutus on ühtne turg. Endiste tollitõkete kõrvaldamise tulemusena saavad isikud, kaubad, teenused ja kapital nüüd kogu Euroopas vabalt liikuda. Siseturu väljakujundamiseks on ELi seadusandjad vastu võtnud sadu õigusakte, et kõrvaldada liidus tehnilised, regulatiivsed ja õiguslikud tõkked. Lisaks ühtsele turule on Euroopa Liit arendanud poliitikavaldkondi, millel on suur mõju kodanikele ja ettevõtetele. Keskkond, tervishoid, tarbijaõigused, konkurents, maksundus, energeetika, tööstus, teadus ja sotsiaalpoliitika on kõik valdkonnad, kus liidul on õigus kaasa rääkida. Majandus- ja rahaliit seisneb liikmesriikide majandus- ja rahanduspoliitika ulatuslikumas kooskõlastamises Euroopa tasandil, aga ka kohustuses hoiduda liigsest eelarvepuudujäägist.