Teabelehed Euroopa Liidu kohta

Teabelehed Euroopa Liidu kohta

Tere tulemast Euroopa Liidu teabelehtede veebisaidile! Teabelehti hakati koostama 1979. aastal Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste puhul ning nende eesmärk on anda mittespetsialistidele lihtne, lühike ja täpne ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast ning Euroopa Parlamendi rollist nende arengus.

Teabelehed on jaotatud viieks peatükiks: 1) Euroopa Liidu toimimine; 2) majandus, teadus ja elukvaliteet; 3) ühtekuuluvus, majanduskasv ja tööhõive; 4) kodanikud: põhiõigused, turvalisus ja justiitsküsimused ning 5) Euroopa Liidu välissuhted.

Teabelehed on koostanud poliitikaosakonnad ja majanduse juhtimise tugiüksus ning need on kättesaadavad 24 keeles. Teabelehtede veebiversiooni ajakohastatakse korrapäraselt kogu aasta vältel iga kord, kui Euroopa Parlament võtab vastu olulisi seisukohti või poliitilisi otsuseid.

Euroopa Liidu toimimine

Euroopa Liidu areng läbi ajaloo, järjestikused aluslepingud, õigussüsteem, otsustamismenetlused, institutsioonid ja asutused ning rahastamine.

Majandus, teadus ja elukvaliteet

siseturg, tarbijakaitse ja rahvatervis; sotsiaal-, tööhõive-, tööstus-, energia- ja keskkonnapoliitika; majandus- ja rahaliit, maksustamine ja finantsteenused.

Ühtekuuluvus, majanduskasv ja tööhõive

piirkondlik ja ühtekuuluvuspoliitika, ühine põllumajandus- ja kalanduspoliitika; transport, turism ja üleeuroopalised võrgud; kultuur, haridus ja sport.

Kodanikud: põhiõigused, turvalisus ja õigus

individuaalsed ja kollektiivsed õigused, põhiõiguste harta; vabadus, turvalisus ja õigus ning rände- ja varjupaigapoliitika.

Euroopa Liidu välissuhted

välis- ja arengupoliitika ning kaubandussuhted; inimõiguste ja demokraatia edendamine; laienemine ja suhted ELi naabrusest kaugemal asuvate riikidega.

Sisukord

sirvige teabelehti peatükkide ja alapeatükkide kaupa ning laadige need alla või lugege veebis. Iga teabelehe saab eraldi salvestada.