EU:n toiminta

EU:n toiminta

Euroopan unionilla on omat lainsäädäntö- ja toimeenpanoelimensä ja riippumaton tuomioistuin sekä keskuspankki. Niiden toimintaa täydentää ja tukee joukko muita toimielimiä ja elimiä, joiden toimivalta on määritelty unionin perussopimuksissa. Vuosien mittaan hyväksyttyjen perussopimusten myötä unionin toimivalta on muuttunut merkittävästi. Samoin ovat muuttuneet päätöksentekomenettelyt, joita parlamentti ja neuvosto nykyisin noudattavat säätäessään lakeja useimmilla EU:n politiikan aloilla. Unionilla on myös oma budjetti, jonka avulla se pyrkii asettamiinsa tavoitteisiin. Lissabonin sopimuksella parlamentille annettiin tasavertainen asema neuvoston kanssa päätettäessä EU:n koko talousarviosta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä.