Talous, tiede ja elämänlaatu Talous, tiede ja elämänlaatu

Talous, tiede ja elämänlaatu

Sisämarkkinat ovat unionin tärkein saavutus. Aiempien tulliesteiden poistumisen myötä henkilöt, tavarat, palvelut ja pääomat voivat nyt liikkua vapaasti unionin alueella. Sisämarkkinoiden luomiseen on tarvittu satoja lakeja, joita unionin lainsäätäjät ovat valmistelleet ja hyväksyneet, jotta tekniset, lainsäädännölliset ja oikeudelliset esteet on voitu poistaa. Euroopan unioni on laatinut sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi politiikkaa, jolla on syvällinen vaikutus unionin kansalaisiin ja yrityksiin. Unionilla on toimivaltaa asioissa, jotka liittyvät muun muassa ympäristöön, terveyteen, kuluttajien oikeuksiin, kilpailuun, verotukseen, energiaan, teollisuuteen, tutkimukseen ja sosiaalipolitiikkaan. Sisämarkkinoiden toteuttamiseen kiinteästi liittyvän talous- ja rahaliiton (EMU) tavoitteena on sovittaa yhteen jäsenvaltioiden talous- ja rahapolitiikkaa unionin tasolla ja sitoutua välttämään julkisen talouden liiallisia alijäämiä.