Yhteenkuuluvuus, kasvu ja työpaikat Yhteenkuuluvuus, kasvu ja työpaikat

Yhteenkuuluvuus, kasvu ja työpaikat

Rakennepolitiikkojen tavoitteena on edistää EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta siten, että niiden avulla tuetaan työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, tutkimusta, innovointia sekä kestävää kehitystä ja parannetaan EU:n kansalaisten elämänlaatua. Yhteenkuuluvuus, maatalous, kalastus ja liikenne ovat kaikki aloja, joilla EU:lla on toimivaltaa. Yksi EU:n keskeisistä tavoitteista on vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja. Yhteisen maatalouspolitiikan avulla pyritään varmistamaan, että viljelijöillä on kohtuullinen elintaso ja että kuluttajien saatavilla on kohtuuhintaisia tuotteita, sekä tukemaan kestäviä viljelykäytäntöjä. Yhteisen kalastuspolitiikan tarkoituksena on varmistaa kestävä kalatalous ja vesiviljely ja turvata kaikille tuottajille tulot ja vakaat työpaikat. Tähän pyritään käyttämällä markkina- ja rahoitustoimenpiteitä. Samaan aikaan kun liikenteen markkinoita avataan kilpailulle ja luodaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja, haasteeksi on noussut kestävä liikkuvuus. Unionilla on aktiivinen rooli myös matkailun, kulttuurin, koulutuksen ja urheilun aloilla.