Kansalaiset: perusoikeudet, turvallisuus ja oikeus

Kansalaiset: perusoikeudet, turvallisuus ja oikeus

EU-kansalaisilla on oikeus matkustaa, asua ja tehdä työtä kaikkialla unionissa. Jotta voidaan varmistaa näiden oikeuksien toteutuminen, on luotu tehokas järjestelmä, jota parannetaan jatkuvasti. Perusoikeuskirjaan on koottu yhteen kaikki yksilön oikeudet, ja ne on ryhmitelty seuraavien periaatteiden mukaan: ihmisarvo, perusvapaudet, tasa-arvo, yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet ja lainkäyttö. Kaikilla kansalaisilla on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille mistä tahansa aiheesta, joka kuuluu unionin toimivaltaan. Eurooppalainen kansalaisaloite antaa kansalaisille mahdollisuuden edistää lakien hyväksymistä asioista, joissa heidän mielestään tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi. Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön uusia käytäntöjä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla. Niitä ovat muun muassa tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksentekomenettely, EU:n tuomioistuimen valtuuksien lisääminen ja kansallisten parlamenttien uusi rooli.