Faktatietoja Euroopan unionista

Faktatietoja Euroopan unionista

Tervetuloa Faktatietoja -verkkosivustolle. Faktatietoja on laadittu vuonna 1979 pidetyistä parlamentin ensimmäisistä välittömistä vaaleista lähtien. Julkaisussa pyritään antamaan tiiviissä ja selkeässä muodossa täsmällistä tietoa Euroopan unionin toimielimistä ja toiminnasta ja Euroopan parlamentin roolista niiden kehityksessä. Se on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka eivät ole EU-asioiden asiantuntijoita.

Faktatiedot jakautuvat viiteen aihealueeseen: 1) EU:n toiminta, 2) Talous, tiede ja elämänlaatu, 3) Yhteenkuuluvuus, kasvu ja työpaikat, 4) Kansalaiset: perusoikeudet, turvallisuus ja oikeus sekä 5) EU:n ulkosuhteet.

Julkaisun ovat laatineet politiikkayksiköt yhteistyössä talouden hallinnan tukiyksikön kanssa. Se on saatavilla 24 kielellä. Faktatietojen sähköistä versiota tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti kautta vuoden aina Euroopan parlamentin tehdessä tärkeitä päätöksiä lainsäädännöstä ja politiikasta.

EU:n toiminta

EU:n historiallinen kehitys, eri perussopimukset, oikeusjärjestelmä, päätöksenteko, toimielimet ja muut elimet sekä rahoitus

Talous, tiede ja elämänlaatu

sisämarkkinat, kuluttajansuoja ja kansanterveys, sosiaali-, työllisyys-, teollisuus-, energia- ja ympäristöpolitiikka, talous- ja rahaliitto, verotus ja finanssipalvelut

Yhteenkuuluvuus, kasvu ja työpaikat

alue- ja koheesiopolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka ja yhteinen kalastuspolitiikka, liikenne, matkailu ja Euroopan laajuiset verkostot, kulttuuri, koulutus ja urheilu

Kansalaiset: perusoikeudet, turvallisuus ja oikeus

yksilön oikeudet ja kollektiiviset oikeudet, perusoikeuskirja, vapaus, turvallisuus ja oikeus, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka mukaan luettuina

EU:n ulkosuhteet

ulkopolitiikka ja kehityspolitiikka sekä kauppasuhteet, ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen, laajentuminen ja suhteet myös muihin kuin naapurimaihin.

Sisällys

selaa Faktatietoja luvuittain ja aihealueittain. Voit joko ladata ne laitteellesi tai lukea niitä verkossa. Kunkin Faktatietoja-luvun voi tallentaa erikseen.