Gospodarstvo, znanost i kvaliteta života

Gospodarstvo, znanost i kvaliteta života

Jedinstveno tržište najveće je postignuće EU-a. Otkad su ukinuta carinska ograničenja, ljudi, roba, usluge i kapital mogu se slobodno kretati u cijeloj Europi. Da bi se to provelo u djelo, europski su zakonodavci donijeli stotine propisa potrebnih za uklanjanje tehničkih, regulatornih i pravnih prepreka unutar Unije. Europska je unija kao dopunu jedinstvenom tržištu razvila niz politika koje snažno utječu na živote njezinih građana i poduzeća. Okoliš, zdravlje, prava potrošača, tržišno natjecanje, oporezivanje, energija, industrija, istraživanje i socijalne politike područja su u kojima Unija donosi odluke. Ekonomska i monetarna unija (EMU) znači veću usklađenost ekonomskih i monetarnih politika država članica na europskoj razini te obvezu izbjegavanja prekomjernih proračunskih deficita.