Građanstvo: temeljna prava, sigurnost i pravda Građanstvo: temeljna prava, sigurnost i pravda

Građanstvo: temeljna prava, sigurnost i pravda

Građani Europske unije imaju pravo putovati, živjeti i raditi na cijelom njezinom području. Da bi se ta prava mogla u potpunosti provoditi, uspostavljen je učinkovit sustav koji se neprestano razvija. U Povelji Europske unije o temeljnim pravima u jedinstvenom su tekstu objedinjena sva prava pojedinca i razvrstana su prema nekoliko glavnih načela: ljudsko dostojanstvo, temeljne slobode, ravnopravnost, solidarnost, prava građana i pravda. Svaki građanin ima pravo na slanje predstavki Parlamentu o pitanjima koja su u nadležnosti Unije. Europska građanska inicijativa daje priliku građanima da promiču donošenje zakona koje smatraju potrebnim u svrhu provedbe ugovorâ. Ugovorom iz Lisabona uvedeno je nekoliko novih elemenata u području slobode, sigurnosti i pravde, uključujući učinkovitiji i demokratičniji postupak odlučivanja, povećane ovlasti Suda Europske unije i novu ulogu nacionalnih parlamenata.