Informativni članci o Europskoj uniji

Informativni članci o Europskoj uniji

Dobro došli na internetske stranice Informativnih članaka. Informativni članci nastali su 1979. povodom prvih izravnih izbora za Europski parlament. Svrha im je na jednostavan i sažet, a istovremeno i točan način osobama koje nisu stručnjaci dati opći pregled institucija i politika Europske unije te uloge Europskog parlamenta u njihovu razvoju.

Informativni članci svrstani su u pet poglavlja: 1.Kako funkcionira Europska unija 2.Ekonomija, znanost i kvaliteta života 3. Kohezija, rast i radna mjesta 4. Građanstvo: temeljna prava, sigurnost i pravda te 5. Vanjski poslovi Unije.

Informativni članci koje sastavljaju resorni odjeli i Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju dostupni su na 24 jezika. Internetska se verzija tijekom cijele godine redovito revidira i ažurira – svaki put kad Europski parlament donese neko važno stajalište ili politiku.

Kako funkcionira Europska unija

povijesni razvoj EU-a, sukcesivni ugovori, njegov pravni sustav, postupci donošenja odluka, institucije i tijela EU-a te financiranje.

Gospodarstvo, znanost i kvaliteta života

unutarnje tržište, zaštita potrošača i javno zdravlje, socijalna politika, politika zapošljavanja, energetska politika i politika zaštite okoliša, ekonomska i monetarna unija, oporezivanje i financijske usluge.

Kohezija, rast i zapošljavanje

regionalna i kohezijska politika, zajednička poljoprivredna i ribarstvena politika, prijevoz, turizam i transeuropske mreže, kultura, obrazovanje i sport.

Građanstvo: temeljna prava, sigurnost i pravda

individualna i kolektivna prava, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, sloboda, sigurnost i pravda, uključujući imigracijske politike te politike azila.

Vanjski odnosi Unije

vanjske i razvojne politike te trgovinski odnosi, promicanje ljudskih prava i demokracije, proširenje i odnosi izvan susjedstva EU-a.

Sadržaj

Pregledajte informativne članke po poglavlju i odjeljku te ih preuzmite ili pročitajte na internetu. Svaki informativni članak može se spremiti zasebno.