Polgárok: alapvető jogok, biztonság és a jog érvényesülése

Polgárok: alapvető jogok, biztonság és a jog érvényesülése

Az Európai Unió polgárainak joguk van ahhoz, hogy az Unión belül szabadon mozogjanak, megválasszák lakóhelyüket és munkát vállaljanak. E jogok teljes körű érvényesítése érdekében hatékony rendszer épült ki, amely folyamatosan fejlődik. Az Alapjogi Charta egyetlen szövegben összegzi az egyének valamennyi jogát, több fő elv köré csoportosítva őket: ezek az emberi méltóság, az alapvető szabadságok, az emberek közötti egyenlőség, a szolidaritás, az állampolgári jogok és az igazságszolgáltatás. Valamennyi állampolgárnak jogában áll, hogy az Unió hatáskörébe tartozó kérdések kapcsán petíciót intézzen a Parlamenthez. Az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi a polgárok számára, hogy előmozdítsák a szerződések végrehajtásához általuk szükségesnek ítélt jogszabályok elfogadását. A Lisszaboni Szerződés több újdonságot is bevezetett a szabadságon, biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozóan, többek között egy hatékonyabb és demokratikusabb döntéshozatali eljárást, az Európai Unió Bíróságának hatáskörének bővítését, valamint új szereppel ruházta fel a nemzeti parlamenteket.