Igazságos Átmenet Alap

Az Igazságos Átmenet Alap a kohéziós politika pénzügyi eszköze, amelynek célja, hogy támogatást nyújtson a klímasemlegességre való átállás folyamatából adódóan súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembesülő területeknek. Az Igazságos Átmenet Alap elő fogja segíteni az európai zöld megállapodás végrehajtását, amelynek célja, hogy az EU 2050-ig klímasemlegessé váljon.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 175. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1056 rendelete (2021. június 24.) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról

Háttér

Az Igazságos Átmenet Alap az Európai Unió egyik alapvető eszköze arra, hogy támogassa a régiókat a klímasemlegességre 2050-ig való átállásban.

Az Európai Bizottság 2019. decemberben elfogadta az európai zöld megállapodásról szóló közleményt, amely meghatározta az új uniós növekedési politika megvalósításának ütemtervét. Az európai zöld megállapodás részeként és az uniós klímasemlegesség céljának hatékony és méltányos módon történő elérése érdekében az Európai Bizottság javaslatot tett egy igazságos átmenetet támogató mechanizmus létrehozására, amely magában foglalja az Igazságos Átmenet Alapot is. Kimondta, hogy az igazságos átmenetet támogató mechanizmusnak azokra a régiókra és ágazatokra kell összpontosítania, amelyeket az átállás a fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között a széntől, a tőzegtől és az olajpalától – vagy kibocsátásintenzív ipari tevékenységeiktől való függőségük okán a leginkább érint.

A mechanizmus alapját három pillér képezi:

  • az Igazságos Átmenet Alap;
  • az InvestEU programon belüli célzott rendszer;
  • az Európai Beruházási Bank által biztosított közszektor-hitelezési eszköz további beruházások mozgósítására az érintett régiókban.

Az Igazságos Átmenet Alap elsősorban vissza nem térítendő támogatásokat nyújt. Az InvestEU-n belüli, az átmenetet szolgáló célzott rendszer a magánberuházások bevonására összpontosít. Az Európai Beruházási Bank tevékenységeinek közfinanszírozást kell mozgósítaniuk.

Az Igazságos Átmenet Alapon keresztül nyújtott támogatás elsősorban az éghajlatvédelmi átállásban leginkább érintett területek gazdasági diverzifikációjára, valamint az ilyen területeken dolgozó munkavállalók és álláskeresők átképzésére és aktív munkaerőpiaci befogadására összpontosít. Az igazságos átmenetet támogató mechanizmus másik két pilléréhez tartozó beruházások támogathatósági kritériumai szélesebb körűek, hogy támogatni lehessen az energetikai átmenettel kapcsolatos tevékenységeket is.

Célkitűzések

Az Igazságos Átmenet Alap alapvető eszköz a klímasemlegességre való átállás által leginkább érintett területek támogatására és a regionális egyenlőtlenségek növekedésének kiküszöbölésére. Fő célja az átállás hatásának enyhítése a helyi gazdaság diverzifikációjának és korszerűsítésének finanszírozásával és a foglalkoztatásra gyakorolt negatív következmények mérséklésével. Céljainak elérése érdekében az Igazságos Átmenet Alap olyan területeken támogat beruházásokat, mint a digitális összeköttetések, a tisztaenergia-technológiák, a kibocsátások csökkentése, az iparterületek rehabilitációja, a munkavállalók átképzése és a technikai segítségnyújtás.

Az Igazságos Átmenet Alap végrehajtása megosztott irányítási szabályok alapján történik, ami a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal való szoros együttműködést jelent. Az Igazságos Átmenet Alapból nyújtott támogatáshoz való hozzájutás érdekében a tagállamoknak az igazságos átmenetre vonatkozó területi terveket kell benyújtaniuk. Ezek a tervek meghatározzák az átállásból eredő gazdasági és társadalmi hatások alapján a konkrét beavatkozási területeket. E terveknek különösen figyelembe kell venniük a munkahelyek várható megszűnését és a legtöbb üvegházhatást okozó gázt kibocsátó ipari létesítmények termelési folyamatainak átalakítását.

Költségvetés és pénzügyi szabályok

Az Igazságos Átmenet Alap valamennyi tagállamnak támogatást nyújt. Az elosztási kritériumok alapját a magas szén-dioxid-intenzitású régiók ipari kibocsátásai, az ipari foglalkoztatás, a szén- és lignitbányászatban való foglalkoztatás, a tőzeg- és olajpala-termelés, valamint a gazdasági fejlettség szintje képezi. Azok a tagállamok, amelyek még nem kötelezték el magukat a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére vonatkozó cél megvalósítása mellett, a tervezett juttatásuknak csak 50%-át kapják meg. A projektek uniós társfinanszírozásának szintjét azon régió kategóriája szerint állapítják meg, amelyben ezek a projektek találhatók. A kevésbé fejlett régiók esetében ez legfeljebb 85%, az átmeneti régiókban 70%, a fejlettebb régiókban pedig 50%.

Az Igazságos Átmenet Alap összköltségvetése a 2021–2027-es időszakra 17,5 milliárd EUR. 7,5 milliárd EUR-t a többéves pénzügyi keretből, további 10 milliárd EUR-t pedig az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (NextGenerationEU) keretében finanszíroznak.

A tagállamok kiegészíthetik az Igazságos Átmenet Alapból kapott juttatásaikat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap Plusz keretében elkülönített forrásokkal.

Az Európai Parlament szerepe

Az Igazságos Átmenet Alapra vonatkozó javaslatról folytatott tárgyalások során az Európai Parlamentet különösen aggasztotta a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi-gazdasági hatása, és olyan intézkedéseket javasolt, amelyek elősegítik, hogy a folyamat a régiók közötti különbségek további növekedése és anélkül menjen végbe, hogy bárki lemaradna.

Az Európai Parlament javasolta az Igazságos Átmenet Alapból finanszírozható tevékenységek körének kiterjesztését annak érdekében, hogy az magában foglalja a mikrovállalkozások, egyetemek és állami kutatóintézetek tevékenységeit, valamint a digitális innovációt és az oktatás és a társadalmi befogadás területén végzett tevékenységeket. Ez lehetővé teszi a régiók, az emberek, a vállalkozások és más érdekelt felek számára, hogy hatékonyan kezeljék a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti következményeit. Emellett az Európai Parlament számos kizárást javasolt bizonyos gazdasági tevékenységek tekintetében, hangsúlyozva az alap szociális vetületének fontosságát.

Az Európai Parlament 2020-ban azt javasolta, hogy az Igazságos Átmenet Alap számára biztosítsanak lényegesen magasabb költségvetést. Ez lehetővé tette, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alap Pluszból történő átcsoportosításokat önkéntes alapon hajtsák végre. Az Európai Parlament továbbá javasolta egy „zöld jutalmazó mechanizmus” hozzáadását, amely további finanszírozást biztosíthat azon tagállamok számára, amelyek a vártnál gyorsabb ütemben tudják csökkenteni gázkibocsátásukat.

Az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról szóló rendelet végleges szövegét a Parlament 2021. május 18-án, a Tanács pedig a 2021. június 7-i szavazáson fogadta el hivatalosan. A végleges jogi aktust 2021. június 24-én írták alá, a Hivatalos Lapban pedig 2021. június 30-án jelent meg.

 

Frédéric Gouardères