Ekonomika, mokslas ir gyvenimo kokybė

Ekonomika, mokslas ir gyvenimo kokybė

Bendroji rinka – didžiausias ES laimėjimas. Panaikinus ankstesnes muitų kliūtis, dabar asmenys, prekės, paslaugos ir kapitalas gali judėti laisvai visoje Europoje. Kad įgyvendintų šį tikslą, ES teisėkūros institucijos priėmė daugybę teisės aktų techninėms, reguliavimo ir teisinėms kliūtims Sąjungoje pašalinti. Siekdama papildyti bendrąją rinką Europos Sąjunga parengė politikos priemonių rinkinį, kuris daro didelį poveikį jos piliečių gyvenimui ir įmonių veiklai. Aplinka, sveikata, vartotojų teisės, konkurencija, mokesčiai, energetika, pramonė, moksliniai tyrimai ir socialinė politika – Sąjunga prisideda prie visų šių sričių vystymo. Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) reiškia didesnį valstybių narių ekonominės ir pinigų politikos koordinavimą Europos lygmeniu ir įsipareigojimą vengti pernelyg didelio biudžeto deficito.