Sanglauda, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

Sanglauda, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

Struktūrinės politikos priemonės rengiamos tam, kad, padedant kurti darbo vietas, remiant konkurencingumą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir darnų vystymąsi, taip pat gerinant ES piliečių gyvenimo kokybę, būtų skatinama ES ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Sanglauda, žemės ūkis, žuvininkystė ir transportas – tai sritys, prie kurių vystymo prisideda ir Sąjunga. Vienas iš pagrindinių ES tikslų yra mažinti regionų išsivystymo lygio skirtumus. Įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką siekiama užtikrinti deramą ūkininkų gyvenimo lygį, taip pat tai, kad vartotojai galėtų įsigyti produktų už priimtiną kainą, tuo pačiu metu siekiama remti tvarią praktiką. Bendros žuvininkystės politikos tikslas – užtikrinti tvarią žuvininkystę ir akvakultūrą ir garantuoti pajamas bei pastovias darbo vietas visiems gamintojams, o siekiant remti šiuos tikslus naudotis rinkos ir finansinėmis priemonėmis. Šiuo metu svarbiausi uždaviniai yra transporto rinkų atvėrimas, transeuropinio transporto tinklo sukūrimas ir tvarus judumas. Turizmas, kultūra, švietimas ir sportas – tai sritys, kuriose Sąjunga taip pat atlieka aktyvų vaidmenį.