Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte

Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte

Iekšējais tirgus ir Eiropas Savienības ievērojamākais sasniegums. Pēc agrāko muitas šķēršļu likvidēšanas cilvēku pārvietošanās un preču, pakalpojumu un kapitāla aprite visā Eiropā var notikt brīvi. Lai to īstenotu, Eiropas Savienības likumdevēji ir pieņēmuši simtiem tiesību aktu ar mērķi novērst Savienībā tehniskos, normatīvos un juridiskos šķēršļus. Lai pilnveidotu vienoto tirgu, Eiropas Savienība ir izstrādājusi virkni politikas nostādņu, kurām ir liela ietekme uz tās iedzīvotāju dzīvi un uzņēmumu darbību. Vides, veselības, patērētāju tiesību aizsardzības, konkurences, nodokļu, enerģētikas, rūpniecības, pētniecības un sociālā politika ir jomas, kurās Savienībai ir sakāms savs vārds. Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) nozīmē pastiprinātu dalībvalstu ekonomiskās un monetārās politikas koordināciju Eiropas līmenī un pienākumu izvairīties no pārmērīga budžeta deficīta.