Savienības ārējās attiecības

Savienības ārējās attiecības

Eiropas Savienības darbību starptautiskā mērogā nosaka tie paši principi, kas iedvesmojuši Savienības izveidi, attīstību un paplašināšanos un kas ietverti arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos un starptautiskajos tiesību aktos. Viens no galvenajiem aspektiem ir cilvēktiesību un demokrātijas veicināšana. Īstenojot šo darbību, tiek uzsvērtas arī Savienības stratēģiskās intereses un mērķi. Eiropas Savienība turpinās paplašināt un padziļināt politiskās un tirdzniecības attiecības ar citām pasaules valstīm un reģioniem, tostarp organizējot regulāras augstākā līmeņa sanāksmes ar tādiem saviem stratēģiskajiem partneriem kā Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Krievija, Indija un Ķīna. Tās darbība ietver arī atbalstu attīstībai, sadarbībai un politiskajam dialogam ar Vidusjūras reģiona, Tuvo Austrumu, Āzijas, Latīņamerikas, Austrumeiropas, Vidusāzijas un Rietumbalkānu valstīm.