Economie, wetenschap en levenskwaliteit Economie, wetenschap en levenskwaliteit

Economie, wetenschap en levenskwaliteit

De interne markt is de grootste prestatie van de EU. Sinds de afschaffing van de oude douanebarrières kunnen personen, goederen, diensten en kapitaal vrij binnen Europa bewegen. Om de interne markt te realiseren, hebben de Europese wetgevers honderden wetten aangenomen om technische, reglementaire en juridische belemmeringen binnen de Unie weg te nemen. In aanvulling op de interne markt heeft de Europese Unie een reeks maatregelen uitgewerkt met een grote invloed op het leven van haar burgers en bedrijfsleven. Milieu, gezondheid, rechten van de consument, mededinging, belastingen, energie, industrie, onderzoek en sociaal beleid: allemaal gebieden waarop de Unie recht van spreken heeft. De Economische en Monetaire Unie (EMU) vertaalt zich in een toegenomen onderlinge afstemming van het economisch en monetair beleid van de lidstaten op Europees niveau en de verplichting buitensporige tekorten op de begroting te vermijden.