Cohesie, groei en banen

Cohesie, groei en banen

Het structuurbeleid heeft tot doel de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te stimuleren door werkgelegenheid, mededingingsvermogen, onderzoek, innovatie en duurzame ontwikkeling aan te moedigen en door de levenskwaliteit van EU-burgers te verbeteren. Cohesie, landbouw, visserij en vervoer: allemaal gebieden waarop de Unie recht van spreken heeft. De bestrijding van ongelijke ontwikkelingsniveaus van haar regio's behoort tot de belangrijkste doelstellingen van de EU. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft tot doel te zorgen voor een billijke levensstandaard voor landbouwers en te verzekeren dat producten tegen redelijke prijzen beschikbaar zijn voor de consument, waarbij duurzame werkwijzen ondersteund worden. Het gemeenschappelijk visserijbeleid beoogt aan de hand van financiële en marktmaatregelen duurzame visserij en aquacultuur te verzekeren, en een inkomen en stabiele baan voor alle producenten te waarborgen. Naast de openstelling van de vervoersmarkten en de invoering van het trans-Europees vervoersnetwerk behoort duurzame mobiliteit tot de huidige grote uitdagingen. Toerisme, cultuur, onderwijs en sport zijn ook gebieden waarop de Unie een actieve rol speelt.