Externe betrekkingen van de Unie

Externe betrekkingen van de Unie

Het internationale optreden van de Europese Unie berust op de beginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de uitbreiding van de Unie zelf ten grondslag liggen en die ook in het Handvest van de Verenigde Naties en in het internationale recht zijn verankerd. De bevordering van de mensenrechten en de democratie is hiervan een wezenlijk onderdeel. Het internationale optreden van de Unie wordt eveneens bepaald door haar strategische belangen en doelstellingen. De Unie zal haar politieke en handelsbetrekkingen met andere landen en regio's in de wereld blijven verbreden en verbeteren, onder andere door regelmatig topbijeenkomsten te houden met haar strategische partners, zoals de Verenigde Staten, Japan, Canada, Rusland, India en China. Bovendien ondersteunt de Unie de ontwikkeling van de landen rond de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Centraal-Azië en op de westelijke Balkan, en werkt zij met deze landen samen en onderhoudt zij een politieke dialoog.