Infopagina's over de Europese Unie

Infopagina's over de Europese Unie

Welkom op de website van de Infopagina's. De Infopagina's verschenen voor het eerst in 1979 naar aanleiding van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. Ze zijn bedoeld om niet-specialisten een eenvoudig, beknopt en accuraat algemeen overzicht te verschaffen van de instellingen en beleidsterreinen van de Europese Unie, alsmede van de rol die het Europees Parlement speelt bij de ontwikkeling hiervan.

De Infopagina's zijn onderverdeeld in vijf hoofdstukken: 1) Functioneren van de Europese Unie; 2) Economie, wetenschap en levenskwaliteit; 3) Cohesie, groei en banen; 4) Burgers: grondrechten, veiligheid en justitie en 5) Externe betrekkingen van de Unie.

De Infopagina's zijn opgesteld door de beleidsondersteunende afdelingen en de afdeling Ondersteunende economische governance en zijn beschikbaar in 24 talen. De onlineversie wordt het hele jaar door regelmatig herzien en bijgewerkt, zodra het Parlement een belangrijk standpunt inneemt of belangrijk beleid ontwikkelt.

Functioneren van de Europese Unie

De ontstaansgeschiedenis, de opeenvolgende verdragen, de rechtsorde, de besluitvormingsprocedures, de instellingen en organen en de financiering van de EU.

Economie, wetenschap en levenskwaliteit

De interne markt, consumentenbescherming en volksgezondheid; sociaal, werkgelegenheids-, industrie-, energie- en milieubeleid; de EMU, belastingheffing en financiële diensten.

Cohesie, groei en banen

Regionaal en cohesiebeleid, het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid; vervoer, toerisme en trans-Europese netwerken; cultuur, onderwijs en sport.

Burgers: grondrechten, veiligheid en justitie

Individuele en collectieve rechten, het Handvest van de grondrechten; vrijheid, veiligheid en recht, met inbegrip van immigratie- en asielbeleid.

Externe betrekkingen van de Unie

Buitenlands en ontwikkelingsbeleid en handelsbetrekkingen; bevordering van mensenrechten en democratie; uitbreiding en betrekkingen voorbij de grenzen van het nabuurschap van de EU.

Inhoud

U kunt op hoofdstuk en onderdeel door de Infopagina's bladeren en de pagina's downloaden of online lezen. Elke pagina kan afzonderlijk worden opgeslagen.