De Europese visserij in cijfers

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2023 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2020), de aquacultuursector (2018) en de visverwerkende sector (2019) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2020 (tabel III), het zichtbaar verbruik en verbruik per hoofd van visserij- en aquacultuurproducten in 2020 (tabel IV) en de voorgenomen toewijzing van middelen uit het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) in de periode 2021-2027 (tabel V).

Tabel I: De vissersvloten van de lidstaten (EU-27) in 2023

  Vissersschepen* Brutotonnage* Motorvermogen*
LS Aantal % BT % kW %
BE 64 0,1 14 075 1,1 45 820 0,9
BG 1 776 2,5 5 852 0,4 52 028 1,0
CY 817 1,1 3 845 0,3 39 437 0,8
DE 1 176 1,6 53 950 4,1 124 322 2,4
DK 1 864 2,6 70 408 5,4 213 430 4,1
EE 2 028 2,8 16 331 1,2 49 575 0,9
EL 12 168 17,0 62 626 4,8 359 543 6,9
ES 8 643 12,1 317 955 24,3 756 116 14,5
FI 3 195 4,5 14 606 1,1 170 219 3,3
FR 6 104 8,5 173 962 13,3 959 419 18,4
HR 7 456 10,4 42 735 3,3 340 360 6,5
IE 1 941 2,7 64 892 5,0 179 840 3,4
IT 12 238 17,1 146 818 11,2 946 173 18,1
LT 119 0,2 34 556 2,6 39 253 0,8
LV 643 0,9 33 267 2,5 55 772 1,1
MT 842 1,2 6 497 0,5 70 123 1,3
NL 710 1,0 99 778 7,6 244 775 4,7
PL 824 1,2 35 592 2,7 84 332 1,6
PT 7 705 10,8 86 580 6,6 348 787 6,7
RO 173 0,2 1 615 0,1 6 338 0,1
SE 1 009 1,4 23 841 1,8 132 469 2,5
SI 136 0,2 668 0,1 8 760 0,2
Totaal* 71 631 100 1 310 448 100 5 226 895 100

Bron: DG MARE, EU Fleet Register, “EU Fleet in a Glimpse”, stand van zaken in april 2023. * Eigen berekeningen voor percentages en totalen.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CY = Cyprus, DE = Duitsland, DK = Denemarken, EE = Estland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FI = Finland, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IE = Ierland, IT = Italië, LT = Litouwen, LV = Letland, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SE = Zweden, SI = Slovenië, SK = Slowakije.

Tabel II: werkgelegenheid in de visserijsector (2020), de aquacultuursector (2018) en de visverwerkende sector (2019), uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE)

LS Visserij 2020 Aquacultuur 2018 Verwerking 2019
  VTE VTE VTE
AT - 186 158
BE 225 48 1 426
BG 619 1 023 2 177
CY 793 406 -
CZ - 901 756
DE 740 1 254 6 633
DK 990 358 351
EE 14 528 33 1 313
EL 321 3 524 2 357
ES 24 522 6 528 23 781
FI 402 348 1 100
FR 7 293 9 535 12 958
HR 3 146 1 730 2 239
HU - 877 330
IE 2 684 1 099 3 962
IT 13 193 3 287 6 037
LT 408 220 5 115
LV 247 166 2 907
MT 524 283 80
NL 1 504 201 3 068
PL 2 129 3 459 1 985
PT 7 200 921 8 508
RO 54 2 560 1 038
SE 701 267 1 894
SI 47 22 126
SK - 698 -

Bronnen: Visserij: gegevens uit 2020. Zie bijlage bij: Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), “The 2022 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 22-06)”, bijlage, Prellezo, R., Sabatella, E., Virtanen, J. en Guillen, J. (redactie), Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2022, doi:10.2760/358466, JRC130578.

Aquacultuur: gegevens uit 2018. Zie tabel 2.1 in: Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), “The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF 20-12)”, EUR 28359 EN, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2021, ISBN 978-92-76-36192-3, doi:10.2760/441510, JRC124931.

Verwerking: gegevens uit 2019. Zie tabel 2.1.1 in: Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), “Economic report on the fish processing industry (STECF 21-14)”, EUR 28359 EN, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2022, ISBN 978-92-76-53687-1, doi:10.2760/715841, JRC129953.

NB: LS = lidstaat, AT = Oostenrijk, BE = België, BG = Bulgarije, CY = Cyprus, CZ = Tsjechië, DE = Duitsland, DK = Denemarken, EE = Estland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FI = Finland, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IE = Ierland, IT = Italië, LT = Litouwen, LV = Letland, HU = Hongarijke, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SE = Zweden, SI = Slovenië, SK = Slowakije.

Tabel III: Productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten per productgroep in 2020 (equivalent levend gewicht – uitsluitend gebruik als levensmiddel)

Productgroep Productie (ton) Invoer (ton) Uitvoer (ton)
Vangsten Aquacultuur Vangsten Aquacultuur Vangsten Aquacultuur
Tweekleppige weekdieren, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 133 153 531 698 150 434 161 392 3 7511 22 220
Koppotigen 77 934 0 578 485 0 44 284 1
Schaaldieren 114 976 3 474 416 499 378 861 148 119 4 601
Platvissen 125 232 12 031 156 880 998 89 147 250
Zoetwatervissen 95 572 110 481 67 216 197 255 4 810 4 591
Bodemvissen 519 732 0 2 427 114 542 543 554 0
Diverse aquacultuurproducten 52 794 490 329 607 0 64 239 0
Overige zoutwatervissen 228 959 192 680 395 370 115 016 168 022 42 955
Zalmachtigen 14 498 208 216 2 216 1 319 038 67 953 147 833
Kleine pelagische soorten 1 228 573 0 762 993 0 712 776 0
Tonijn en tonijnachtigen 371 819 29 329 1 377 131 777 355 309 11 610
Totaal 2 963 241 1 088 399 6 663 945 2 173 879 2 235 725 234 061

Bron: Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa). Toeleveringsbalans. Opgevraagd op 18 april 2023.

Tabel IV: Zichtbaar verbruik en verbruik per hoofd per productgroep in 2020 (equivalent levend gewicht – uitsluitend gebruik als levensmiddel)

Productgroep Zichtbaar verbruik (ton) Verbruik per hoofd (kg)
Vangsten Aquacultuur Totaal Vangsten Aquacultuur Totaal
Tweekleppige weekdieren, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 245 503 670 515 916 017 0,55 1,50 2,05
Koppotigen 611 863 0 611 862 1,37 0,00 1,37
Schaaldieren 382 897 377 746 760 643 0,86 0,84 1,70
Platvissen 192 849 12 761 205 610 0,43 0,03 0,46
Zoetwatervissen 157 874 303 081 460 955 0,35 0,68 1,03
Bodemvissen 2 402 691 542 2 403 234 5,37 0,00 5,37
Diverse aquatische producten 318 049 490 318 539 0,71 0,00 0,71
Overige zoutwatervissen 455 728 264 572 720 300 1,02 0,59 1,61
Zalmachtigen 78 458 1 249 268 1 327 726 0,18 2,79 2,97
Kleine pelagische soorten 1 277 994 0 1 277 994 2,86 0,00 2,86
Tonijn en tonijnachtigen 1 392 897 18 481 1 411 378 3,11 0,04 3,16
Totaal 7 516 804 2 897 455 10 414 258 16,81 6,47 23,29

Bron: Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa). Toeleveringsbalans. Opgevraagd op 18 april 2023.

Tabel V: Toewijzingen uit het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) per lidstaat in de periode 2021-2027 (1 000 EUR, lopende prijzen)

LS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
AT 822 1098 1054 1009 895 913 927 6718
BE 4 925 6579 6319 6051 5366 5470 5556 40266
BG 10 391 13878 13330 12764 11320 11540 11722 84945
CY 4 686 6259 6011 5756 5105 5204 5286 38307
CZ 3 670 4902 4709 4509 3999 4076 4140 30005
DE 25 909 34606 33239 31827 28227 28776 29228 211812
DK 24 583 32834 31537 30198 26782 27303 27732 200969
EE 11 913 15912 15283 14634 12979 13231 13439 97391
EL 45 870 61266 58847 56348 49973 50945 51747 374996
ES 137 053 183056 175827 168361 149313 152219 154612 1120442
FI 8 777 11723 11260 10782 9562 9748 9902 71756
FR 69 373 92658 88999 85220 75578 77049 78260 567137
HR 29 808 39813 38241 36617 32474 33106 33627 243687
HU 4 613 6161 5918 5666 5025 5123 5204 37710
IE 17 415 23260 22342 21393 18973 19342 19646 142370
IT 63 389 84666 81322 77869 69059 70403 71510 518217
LT 7 484 9996 9601 9194 8153 8312 8443 61184
LU 0 0 0 0 0 0 0 0
LV 16 498 22036 21166 20267 17974 18324 18612 134877
MT 2 670 3566 3425 3280 2908 2965 3012 21825
NL 11 978 15999 15367 14714 13050 13304 13513 97924
PL 62 676 83713 80407 76993 68282 69611 70706 512388
PT 46 307 61851 59408 56885 50449 51431 52240 378572
RO 19 871 26541 25493 24410 21649 22070 22417 162451
SE 14 177 18935 18187 17415 15445 15745 15993 11 5897
SI 2 927 3910 3755 3596 3189 3251 3302 23 930
SK 1 862 2488 2389 2288 2029 2068 2101 15 225
Totaal 649 647 867 706 833 436 798 046 707 758 721 529 732 877 5 311 001

Bron: Verordening (EU) 2021/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot oprichting van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1004.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CY = Cyprus, CZ = Tsjechië, DE = Duitsland, DK = Denemarken, EE = Estland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FI = Finland, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, HU = Hongarije, IE = Ierland, IT = Italië, LT = Litouwen, LV = Letland, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SK = Slowakije, SL = Slovenië, SE = Zweden.

 

Marcus Ernst Gerhard Breuer