De Europese visserij in cijfers

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2020 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel III), het zichtbare verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel IV) en de verdeling door de lidstaten van de middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in de periode 2014-2020 (tabel V).

Tabel I: de vissersvloten van de lidstaten (EU-27 + 1) in 2020

  Aantal vaartuigen Brutotonnage Motorvermogen
LS Aantal % BT % kW %
BE 68 0,1 12 914 0,8 42 808 0,7
BG 1 843 2,3 6 031 0,4 53 6001 0,9
DK 2 079 2,6 70 150 4,5 208 383 3,4
DE 1 310 1,6 56 960 3,7 127 444 2,1
EE 1 752 2,2 17 122 1,1 49 574 0,8
IE 1 923 2,4 61 169 4,0 179 249 3,0
EL 14 911 18,4 70 778 4,6 425 341 7,0
ES 8 874 10,9 332 266 21,5 776 543 12,8
FR 6 245 7,7 172 901 11,2 958 550 15,8
HR 7 603 9,4 44 029 2,8 345 497 5,7
IT 12 060 14,9 146 271 9,5 930 502 15,4
CY 811 1,0 3 712 0,2 38 729 0,6
LV 669 0,8 17 372 1,1 33 614 0,6
LT 139 0,2 40 660 2,6 47 334 0,8
MT 916 1,1 6 502 0,4 72 956 1,2
NL 730 0,9 98 905 6,4 244 836 4,0
PL 827 1,0 32 340 2,1 80 245 1,3
PT 7 763 9,6 87 237 5,6 345 315 5,7
RO 165 0,2 1 533 0,1 6 350 0,1
SI 137 0,2 673 0,04 8 842 0,1
FI 3 112 3,8 15 360 1,0 166 035 2,7
SE 1 209 1,5 23 579 1,5 141 738 2,3
UK 5 925 7,3 228 909 14,8 769 973 12,7
Totaal* 81 071 100 1 547 373 100 6 053 458 100

Bron: Vlootregister 1.0.8.4, EU Fleet in a Glimpse. Stand van zaken in februari 2020. * Eigen berekeningen.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.

Tabel II: werkgelegenheid in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017), uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE)

LS Visserij 2017 Aquacultuur 2016 Verwerking2017
  VTE VTE VTE
BE 214 3 1 072(1)
BG 716 923 1 490
CZ 904 757
DK 1 644 366 3 153
DE 1 207 983 5 885
EE 460 34 1 348
IE 2 608 1 027 3 138
EL 20 542 3 482 2 130
ES 29 203 6 534 19 826
FR 6 623 8 837 11 021
HR 1 665 1 625 1 672
IT 20 268 3 289 4 568
CY 689 459
LV 326 169 3 125
LT 348 301 3 744
HU 1 274 14
MT 719 256 72
NL 1 723 206 2 227
AT 171 117
PL 2 484 5 256 17 578
PT 7 823 829 7 415
RO 60 2 912 1 006
SI 63 20 130
SK 385 632(2)
FI 271 341 760
SE 793 295 1 591
UK 7 358 2 802 19 118
Totaal 107 807 43 683

Bronnen: Visserij (2017): Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV): The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (WTECV 19-06), Carvalho, N., Keatinge, M. en Guillen Garcia, J. uitgever(s), EUR 28359 EN, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2019, ISBN 978-92-76-09517-0, doi:10.2760/911768, JRC117567;

Aquacultuur (2016): Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – Economic Report of the EU Aquaculture sector (STECF-18-19). Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2018, ISBN 978-92-79-79402-5, doi:10.2760/45076, JRC114801;

Verwerking (2017): Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – The EU Fish Processing Sector. Economic Report (WTECV-19-15). Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2019, ISBN 978-92-76-14666-7, doi:10.2760/30373, JRC119498.

1) VTE-gegevens van Eurostat, 2020. 2) Totaal aantal werknemers.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.

Tabel III: productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten per productgroep in 2017 (equivalent levend gewicht — uitsluitend gebruik als levensmiddel)

Productgroep Productie (ton) Invoer (ton) Uitvoer (ton)
Vangsten Aquacultuur Vangsten Aquacultuur Vangsten Aquacultuur
Tweekleppige weekdieren, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 226 229 625 895 128 433 192 499 39 866 15 370
Koppotigen 98 578 2 688 864 0 45 579 1
Schaaldieren 194 503 576 488 007 394 952 127 547 781
Platvissen 177 505 13 345 139 555 852 67 982 342
Zoetwatervissen 15 113 115 661 77 987 287 056 11 454 8 947
Bodemvissen 761 285 0 2 794 031 355 418 558 0
Diverse aquacultuurproducten 39 109 95 291 227 0 35 281 0
Overige zoutwatervissen 308 857 185 840 380 925 96 114 117 120 17 645
Zalmachtigen 4 192 410 181 986 1 129 293 1 668 174 664
Kleine pelagische soorten 1 770 445 0 633 126 0 755 408 0
Tonijn en tonijnachtigen 430 127 20 418 1 487 521 32 313 664 7 404
Totaal 4 025 943 1 372 012 7 110 664 2 101 153 1 934 127 225 154

Bron: Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa). Voorzieningsbalans. Opgevraagd op 24 maart 2020.

Tabel IV: Zichtbaar verbruik en verbruik per hoofd per productgroep in 2017 (equivalent levend gewicht — uitsluitend gebruik als levensmiddel)

Productgroep Zichtbaar verbruik (ton) Verbruik per hoofd (kg)
Vangsten Aquacultuur Totaal Vangsten Aquacultuur Totaal
Tweekleppige weekdieren, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 314 796 803 024 1 117 820 0,62 1,57 2,19
Koppotigen 741 864 1 741 864 1,45 0 1,45
Schaaldieren 554 963 394 747 949 710 1,09 0,77 1,86
Platvissen 249 078 13 855 262 933 0,49 0,03 0,51
Zoetwatervissen 81 646 393 769 475 416 0,16 0,77 0,93
Bodemvissen 3 136 758 355 3 137 113 6,13 0 6,13
Diverse aquacultuurproducten 295 056 95 295 151 0,58 0 0,58
Overige zoutwatervissen 572 662 264 09 836 971 1,12 0,52 1,64
Zalmachtigen 3 509 1 364 810 1 368 319 0,01 2,67 2,68
Kleine pelagische soorten 1 648 163 0 1 648 163 3,22 0 3,22
Tonijn en tonijnachtigen 1 603 984 13 045 1 617 029 3,14 0,03 3,16
Totaal 9 202 480 3 248 011 12 450 491 18,01 6,36 24,35

Bron: Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa). Voorzieningsbalans. Opgevraagd op 24 maart 2020.

Tabel V: toewijzingen uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) per lidstaat in de periode 2014-2020 (1 000 EUR, lopende prijzen)

LS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
BE 5 722 5 795 5 848 5 943 6 081 6 123 6 233 41 746
BG 12 071 12 225 12 337 12 537 12 829 12 917 13 150 88 067
CZ 4 264 4 318 4 358 4 429 4 532 4 563 4 645 31 108
DK 28 559 28 924 29 189 29 662 30 352 30 559 31 111 208 355
DE 30 100 30 485 30 763 31 262 31 989 32 208 32 789 219 596
EE 13 840 14 017 14 145 14 374 14 709 14 809 15 077 100 970
IE 20 232 20 490 20 678 21 013 21 502 21 649 22 039 147 602
EL 53 290 53 971 54 464 55 347 56 635 57 022 58 051 388 778
ES 159 223 161 257 162 731 165 369 169 217 170 374 173 449 1 161 621
FR 80 594 81 624 82 370 83 705 85 653 86 239 87 795 587 980
HR 34 630 35 072 35 393 35 966 36 803 37 055 37 724 252 643
IT 73 643 74 583 75 265 76 485 78 265 78 800 80 222 537 263
CY 5 444 5 513 5 564 5 654 5 785 5 825 5 930 39 715
LV 19 167 19 412 19 589 19 907 20 370 20 509 20 879 139 834
LT 8 695 8 806 8 886 9 030 9 240 9 304 9 471 63 432
HU 5 359 5 427 5 477 5 566 5 695 5 734 5 838 39 096
MT 3 102 3 141 3 170 3 221 3 296 3 319 3 379 22 627
NL 13 916 14 094 14 222 14 453 14 789 14 890 15 159 101 523
AT 955 967 976 992 1 015 1 022 1 040 6 965
PL 72 814 73 744 74 419 75 625 77 384 77 914 79 320 531 219
PT 53 798 54 485 54 983 55 874 57 175 57 566 58 604 392 485
RO 23 086 23 380 23 594 23 977 24 534 24 702 25 148 168 421
SI 3 401 3 444 3 476 3 532 3 614 3 639 3 704 24 809
SK 2 164 2 191 2 211 2 247 2 299 2 315 2 357 15 785
FI 10 197 10 327 10 422 10 591 10 837 10 911 11 108 74 393
SE 16 470 16 680 16 833 17 105 17 504 17 623 17 941 120 156
UK 33 327 33 753 34 061 34 613 35 419 35 661 36 305 243 139
Totaal 788 061 798 128 805 424 818 478 837 523 843 250 858 468 5 749 332

Bron: Uitvoeringsbesluit nr. 2014/372/EU van de Commissie van 11 juni 2014 tot vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij die onder gedeeld beheer beschikbaar zijn voor de periode 2014-2020 (PB L 180 van 20.6.2014, blz. 18). * Luxemburg (LU) wordt niet vermeld omdat het geen middelen uit het EFMZV ontvangt.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.

 

Marcus Ernst Gerhard Breuer / María Dolores CASTRO CADENAS