De Europese visserij in cijfers

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2021 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2018), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2018 (tabel III), het zichtbare verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2018 (tabel IV) en de verdeling door de lidstaten van de middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in de periode 2014-2020 (tabel V).

Tabel I: de vissersvloten van de lidstaten (EU-27) in 2021

  Aantal vaartuigen Brutotonnage Motorvermogen
LS Aantal % BT % kW %
BE 64 0,1 12 840 1,0 42 429 0,8
BG 1 822 2,4 5 996 0,4 52 992 1,0
DK 2 023 2,7 67 749 5,0 215 027 4,0
DE 1 289 1,7 58 375 4,3 131 041 2,4
EE 1 834 2,4 17 572 1,3 49 466 0,9
IE 2 005 2,7 65 180 4,8 189 712 3,5
EL 14 690 19,6 69 339 5,2 477 609 8,8
ES 8 810 11,8 327 939 24,4 768 838 14,1
FR 6 256 8,3 176 360 13,1 968 564 17,8
HR 7 556 10,1 44 298 3,3 348 198 6,4
IT 12 103 16,1 146 410 10,9 932 807 17,2
CY 809 1,1 3 807 0,3 39 082 0,7
LV 663 0,9 23 551 1,8 40 598 0,7
LT 138 0,2 36 147 2,7 42 134 0,8
MT 916 1,2 6 502 0,5 72 956 1,3
NL 837 1,1 117 290 8,7 304 023 5,6
PL 823 1,1 32 390 2,4 80 343 1,5
PT 7 718 10,3 86 687 6,4 345 909 6,4
RO 183 0,2 1 648 0,1 6 686 0,1
SI 137 0,2 672 0,0 8 848 0,2
FI 3 152 4,2 15 827 1,2 170 286 3,1
SE 1 144 1,5 28 951 2,2 150 745 2,8
Totaal* 81 071 100 1 547 373 100 6 053 458 100

Bron: Vlootregister 1.0.8.4, EU Fleet in a Glimpse. Stand van zaken in maart 2021. * Eigen berekeningen.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden.

Tabel II: werkgelegenheid in de visserijsector (2018), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017), uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE)

LS Visserij 2018 Aquacultuur 2016 Verwerking 2017
  VTE VTE VTE
BE 212 3 1 072(1)
BG 622 923 1 490
CZ 904 757
DK 1 642 366 3 153
DE 1 150 983 5 885
EE 266 34 1 348
IE 2 745 1 027 3 138
EL 18 432 3 482 2 130
ES 27 060 6 534 19 826
FR 6 491 8 837 11 021
HR 3 122 1 625 1 672
IT 20 065 3 289 4 568
CY 748 459
LV 288 169 3 125
LT 365 301 3 744
HU 1 274 14
MT 594 256 72
NL 1 678 206 2 227
AT 171 117
PL 2 385 5 256 17 578
PT 7 922 829 7 415
RO 60 2 912 1 006
SI 64 20 130
SK 385 632(2)
FI 230 341 760
SE 747 295 1 591
UK 7 358 2 802 19 118
Totaal 107 807 43 683

Bronnen: Visserij (2018): Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – The 2020 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 20-06), EUR 28359 EN, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2020, ISBN 978-92-76-27164-2, doi:10.2760/500525, JRC123089;

Aquacultuur (2016): Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – Economic Report of the EU Aquaculture sector (STECF-18-19). Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2018, ISBN 978-92-79-79402-5, doi:10.2760/45076, JRC114801;

Verwerking (2017): Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) – The EU Fish Processing Sector. Economic Report (STECF-19-15). Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2019, ISBN 978-92-76-14666-7, doi:10.2760/30373, JRC119498.

(1) VTE-gegevens van Eurostat, 2021. (2) Totaal aantal werknemers.

NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.

Tabel III: productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten per productgroep in 2018 (equivalent levend gewicht — uitsluitend gebruik als levensmiddel)

Productgroep Productie (ton) Invoer (ton) Uitvoer (ton)
Vangsten Aqua–cultuur Vangsten Aqua–cultuur Vangsten Aqua–cultuur
Tweekleppige weekdieren, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 229 741 623 916 205 703 76 463 40 673 15 907
Koppotigen 92 594 0 686 936 0 48 642 1
Schaaldieren 194 469 461 477 451 394 704 124 386 385
Platvissen 164 289 11 544 147 881 896 71 461 352
Zoetwatervissen 95 447 101 500 133 956 212 117 8 598 4 679
Bodemvissen 680 461 0 2 942 933 478 448 684 0
Diverse aquacultuurproducten 40 759 582 322 420 0 40 527 0
Overige zoutwatervissen 288 770 190 196 413 989 105 108 121 855 24 497
Zalmachtigen 16 170 363 103 219 213 946 843 2 092 166 990
Kleine pelagische soorten 1 687 736 0 650 581 0 726 591 0
Tonijn en tonijnachtigen 498 795 28 189 1 471 541 10 391 662 10 645
Totaal 3 989 231 1 319 492 7 672 603 1 736 619 2 025 171 223 456

Bron: Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa). Voorzieningsbalans. Opgevraagd op 11 maart 2021.

Tabel IV: zichtbaar verbruik en verbruik per hoofd per productgroep in 2018 (equivalent levend gewicht — uitsluitend gebruik als levensmiddel)

Productgroep Zichtbaar verbruik (ton) Verbruik per hoofd (kg)
Vangsten Aqua–cultuur Totaal Vangsten Aqua–cultuur Totaal
Tweekleppige weekdieren, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 394 771 684 472 1 079 242 0,77 1,34 2,11
Koppotigen 730 887 0 730 886 1,43 0,00 1,43
Schaaldieren 547 533 394 780 942 314 1,07 0,77 1,84
Platvissen 240 709 12 089 252 799 0,47 0,02 0,49
Zoetwatervissen 220 805 308 938 529 743 0,43 0,60 1,03
Bodemvissen 3 174 710 478 3 175 188 6,20 0,00 6,20
Diverse aquacultuurproducten 322 651 582 323 233 0,63 0,00 0,63
Overige zoutwatervissen 580 904 270 806 851 710 1,13 0,53 1,66
Zalmachtigen 233 291 1 142 957 1 376 248 0,46 2,23 2,69
Kleine pelagische soorten 1 611 727 0 1 611 727 3,15 0,00 3,15
Tonijn en tonijnachtigen 1 578 675 17 555 1 596 230 3,08 0,03 3,12
Totaal 9 636 664 2 832 656 12 469 319 18,82 5,52 24,35

Bron: Waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa). Voorzieningsbalans. Opgevraagd op 11 maart 2021.

Tabel V: toewijzingen uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) per lidstaat in de periode 2014-2020 (1 000 EUR, lopende prijzen)

LS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
BE 5 722 5 795 5 848 5 943 6 081 6 123 6 233 41 746
BG 12 071 12 225 12 337 12 537 12 829 12 917 13 150 88 067
CZ 4 264 4 318 4 358 4 429 4 532 4 563 4 645 31 108
DK 28 559 28 924 29 189 29 662 30 352 30 559 31 111 208 355
DE 30 100 30 485 30 763 31 262 31 989 32 208 32 789 219 596
EE 13 840 14 017 14 145 14 374 14 709 14 809 15 077 100 970
IE 20 232 20 490 20 678 21 013 21 502 21 649 22 039 147 602
EL 53 290 53 971 54 464 55 347 56 635 57 022 58 051 388 778
ES 159 223 161 257 162 731 165 369 169 217 170 374 173 449 1 161 621
FR 80 594 81 624 82 370 83 705 85 653 86 239 87 795 587 980
HR 34 630 35 072 35 393 35 966 36 803 37 055 37 724 252 643
IT 73 643 74 583 75 265 76 485 78 265 78 800 80 222 537 263
CY 5 444 5 513 5 564 5 654 5 785 5 825 5 930 39 715
LV 19 167 19 412 19 589 19 907 20 370 20 509 20 879 139 834
LT 8 695 8 806 8 886 9 030 9 240 9 304 9 471 63 432
HU 5 359 5 427 5 477 5 566 5 695 5 734 5 838 39 096
MT 3 102 3 141 3 170 3 221 3 296 3 319 3 379 22 627
NL 13 916 14 094 14 222 14 453 14 789 14 890 15 159 101 523
AT 955 967 976 992 1 015 1 022 1 040 6 965
PL 72 814 73 744 74 419 75 625 77 384 77 914 79 320 531 219
PT 53 798 54 485 54 983 55 874 57 175 57 566 58 604 392 485
RO 23 086 23 380 23 594 23 977 24 534 24 702 25 148 168 421
SI 3 401 3 444 3 476 3 532 3 614 3 639 3 704 24 809
SK 2 164 2 191 2 211 2 247 2 299 2 315 2 357 15 785
FI 10 197 10 327 10 422 10 591 10 837 10 911 11 108 74 393
SE 16 470 16 680 16 833 17 105 17 504 17 623 17 941 120 156
UK 33 327 33 753 34 061 34 613 35 419 35 661 36 305 243 139
Totaal 788 061 798 128 805 424 818 478 837 523 843 250 858 468 5 749 332

Bron: Uitvoeringsbesluit nr. 2014/372/EU van de Commissie van 11 juni 2014 tot vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij die onder gedeeld beheer beschikbaar zijn voor de periode 2014-2020 (PB L 180 van 20.6.2014, blz. 18). * Luxemburg (LU) wordt niet vermeld omdat het geen middelen uit het EFMZV ontvangt.

Opgelet: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, HR = Kroatië, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.

 

Marcus Ernst Gerhard Breuer