System funkcjonowania Unii Europejskiej

System funkcjonowania Unii Europejskiej

Unia Europejska posiada swój system prawny i organy wykonawcze, a także niezawisły system sądowniczy i bank centralny. Wspiera je i uzupełnia szereg innych instytucji i organów, których uprawnienia wynikają z traktatów założycielskich. Z biegiem lat i w miarę przyjmowania kolejnych traktatów znacznie zmieniły się uprawnienia Unii oraz procedury decyzyjne, które obecnie stosuje Parlament i Rada przy stanowieniu prawa dotyczącego większości strategii politycznych UE. Dla realizacji swoich celów Unia dysponuje również własnym budżetem. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje na równi z Radą o całym budżecie UE i o wieloletnich ramach finansowych.