Gospodarka, nauka i jakość życia Gospodarka, nauka i jakość życia

Gospodarka, nauka i jakość życia

Jednolity rynek jest największym dokonaniem UE. Po zniesieniu dawnych barier celnych ludzie, towary, usługi i kapitał mogą przemieszczać się po Europie swobodnie. Aby stworzyć ten rynek, organy ustawodawcze UE przyjęły setki praw w celu usunięcia barier technicznych, regulacyjnych i prawnych na terytorium Unii. W celu uzupełnienia jednolitego rynku Unia Europejska opracowała szereg strategii politycznych, które wywierają znaczny wpływ na życie obywateli i przedsiębiorstw. Środowisko naturalne, zdrowie, prawa konsumentów, konkurencja, podatki, energia, przemysł, badania naukowe i polityka społeczna to dziedziny, w których Unia dysponuje uprawnieniami. Unia gospodarcza i walutowa (UGW) oznacza większą koordynację polityki gospodarczej i pieniężnej państw członkowskich na poziomie europejskim oraz obowiązek unikania nadmiernego deficytu budżetowego.