Stosunki zewnętrzne UE Stosunki zewnętrzne UE

Stosunki zewnętrzne UE

Działania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz są zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym. Propagowanie praw człowieka i demokracji jest nieodłącznym elementem tych działań. W oparciu o te zasady określa się również strategiczne interesy i cele Unii. Unia będzie nadal rozszerzać i pogłębiać stosunki polityczne i handlowe z innymi krajami i regionami, w tym odbywając regularne spotkania na szczycie ze strategicznymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Rosja, Indie i Chiny. Jej działania obejmują również wspieranie rozwoju, współpracę i dialog polityczny z krajami śródziemnomorskimi, państwami Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Bałkanów Zachodnich.