Cum funcționează Uniunea Europeană?

Cum funcționează Uniunea Europeană?

Uniunea Europeană dispune de o competență legislativă și executivă proprie, precum și de un sistem judiciar independent și de o bancă centrală. Acestea sunt sprijinite și completate de o serie de instituții și organe, ale căror competențe decurg din tratatele fondatoare. De‑a lungul anilor, prin diversele tratate, competențele Uniunii au evoluat semnificativ, la fel ca procedurile decizionale pe care le urmează în prezent Parlamentul și Consiliul atunci când elaborează legislație cu privire la majoritatea politicilor UE. Pentru a‑și îndeplini obiectivele, Uniunea dispune de propriul buget. Tratatul de la Lisabona i‑a acordat Parlamentului competențe egale cu cele ale Consiliului să decidă cu privire la întregul buget al UE și la cadrul financiar multianual.