Cetățeni: drepturi fundamentale, securitate și justiție

Cetățeni: drepturi fundamentale, securitate și justiție

Cetățenii UE au dreptul să călătorească, să se stabilească și să lucreze oriunde pe teritoriul Uniunii. Pentru exercitarea deplină a acestor drepturi a fost instituit un sistem eficace, care este îmbunătățit permanent. Carta drepturilor fundamentale reunește într‑un singur text toate drepturile persoanelor, grupându‑le în jurul câtorva principii majore: demnitatea umană, libertățile fundamentale, egalitatea între persoane, solidaritatea, drepturile cetățenilor și justiția. Orice cetățean are dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European cu privire la orice chestiune care este de competența Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană le permite cetățenilor să promoveze adoptarea de legi considerate necesare pentru aplicarea tratatelor. Tratatul de la Lisabona a introdus mai multe elemente noi în spațiul de libertate, securitate și justiție, inclusiv o procedură decizională mai eficientă și mai democratică, competențe sporite pentru Curtea de Justiție a UE și un rol nou pentru parlamentele naționale.