Fișe descriptive despre Uniunea Europeană

Fișe descriptive despre Uniunea Europeană

Bine ați venit pe site-ul fișelor descriptive. Create în 1979, cu ocazia primelor alegeri directe ale Parlamentului European, fișele descriptive au fost concepute cu scopul de a oferi nespecialiștilor, într-o manieră simplă, concisă și exactă, o privire de ansamblu asupra instituțiilor și politicilor Uniunii Europene, precum și asupra rolului pe care Parlamentul European îl joacă în evoluția acestora.

Fișele descriptive sunt grupate în cinci capitole: (1) modul în care funcționează Uniunea Europeană; (2) economie, știință și calitatea vieții; (3) coeziune, creștere și locuri de muncă; (4) cetățeni: drepturile fundamentale, securitate și justiție și (5)relațiile externe ale Uniunii.

Fișele descriptive sunt întocmite de departamentele tematice și de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și sunt disponibile în 24 de limbi. Versiunea online este revizuită și actualizată la intervale regulate pe tot parcursul anului, de îndată ce Parlamentul adoptă o poziție sau o politică importantă.

Cum funcționează Uniunea Europeană?

evoluția istorică a Uniunii Europene, tratatele succesive, sistemul său juridic, procedurile sale decizionale, instituțiile și organismele sale, precum și finanțarea ei.

Economie, știință și calitatea vieții

piața internă, protecția consumatorului și sănătatea publică; politicile din domeniul social, al ocupării forței de muncă, al mediului și al energiei, precum și din domeniul industrial; UEM, fiscalitatea și serviciile financiare.

Coeziune, creștere economică și locuri de muncă

politica regională și cea de coeziune, politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului; transport, turism și rețelele transeuropene; cultură, educație și sport.

Cetățeni: drepturi fundamentale, securitate și justiție

drepturile individuale și cele colective, Carta drepturilor fundamentale; libertate, securitate și justiție, inclusiv politicile din domeniul imigrării și al azilului.

Relațiile externe ale Uniunii

politica externă și politica de dezvoltare, precum și relațiile comerciale; promovarea drepturilor omului și a democrației; extinderea UE și relațiile cu țările care nu se află în vecinătatea Europei.

Cuprins

treceți în revistă fișele descriptive în funcție de capitol și de secțiune; ele pot fi descărcate sau consultate online. Fiecare fișă descriptivă poate fi salvată individual.