Občania: základné práva, bezpečnosť a spravodlivosť

Občania: základné práva, bezpečnosť a spravodlivosť

Občania Európskej únie majú právo pohybovať sa, žiť a pracovať na celom jej území. Bol zavedený účinný systém, ktorý sa neustále vyvíja, aby sa tieto práva mohli plne uplatňovať. Charta základných práv Európskej únie združuje v jedinom texte všetky práva jednotlivcov podľa niekoľkých hlavných zásad, ktorými sú: ľudská dôstojnosť, základné slobody, rovnosť ľudí, solidarita, občianstvo a spravodlivosť. Každý občan má právo podať Parlamentu petíciu vo veci, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie. Európska iniciatíva občanov dáva občanom možnosť vysloviť sa za prijatie právnych predpisov, ktoré považujú za nevyhnutné na vykonávanie zmlúv. Lisabonská zmluva zaviedla do priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti niekoľko nových prvkov, ku ktorým patria aj efektívnejší a demokratickejší rozhodovací proces a rozšírené právomoci Súdneho dvora Európskej únie, a novú úlohu pre národné parlamenty.