Informačné listy o Európskej únii

Informačné listy o Európskej únii

Vitajte na internetovej stránke informačných listov. Informačné listy boli vytvorené v roku 1979 pri príležitosti prvých priamych európskych volieb a ich cieľom je poskytovať laickej verejnosti jednoduchý, stručný a presný prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament.

Informačné listy sú rozdelené do piatich kapitol: 1) Systém fungovania Európskej únie; 2) Hospodárstvo, veda a kvalita života; 3) Súdržnosť, rast a pracovné miesta; 4) Občania: základné práva, bezpečnosť a spravodlivosť a 5) Vonkajšie vzťahy EÚ.

Informačné listy vypracúvajú tematické sekcie spolu s oddelením pre podporu správy hospodárskych záležitostí a sú k dispozícii v 24 jazykoch. Online verzia informačných listov sa v priebehu roka pravidelne reviduje a aktualizuje vždy, keď Parlament prijme dôležitú pozíciu alebo politiku.

Systém fungovania Európskej únie

historický vývoj EÚ, postupne prijaté zmluvy, jej právny systém, rozhodovacie postupy, inštitúcie a orgány a financovanie.

Hospodárstvo, veda a kvalita života

vnútorný trh, ochrana spotrebiteľa a verejné zdravie; politika v oblasti sociálnych vecí, zamestnanosti, priemyslu, energetiky a životného prostredia, HMÚ, zdaňovanie a finančné služby.

Súdržnosť, rast a pracovné miesta

regionálna politika a politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska politika a politika v oblasti rybného hospodárstva, doprava, cestovný ruch a transeurópske dopravné siete, kultúra, vzdelávanie a šport.

Občania: základné práva, bezpečnosť a spravodlivosť

individuálne a kolektívne práva, Charta základných práv, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť vrátane prisťahovalectva a azylovej politiky.

Vonkajšie vzťahy EÚ

zahraničná a rozvojová politika a obchodné vzťahy, podpora ľudských práv a demokracie, rozširovanie a vzťahy s krajinami mimo susedstva EÚ.

Obsah

prehliadajte informačné listy podľa kapitol a oddielov a zároveň si ich stiahnite alebo čítajte online. Každý informačný list si môžete stiahnuť osobitne.