Delovanje Evropske unije Delovanje Evropske unije

Delovanje Evropske unije

Evropska unija ima lastno zakonodajno in izvršno oblast, pa tudi neodvisno sodstvo in centralno banko. Njihovo delo podpirajo in dopolnjujejo institucije in organi Unije, katerih pristojnosti izhajajo iz ustanovnih pogodb. Pristojnosti Unije so se zaradi pogodb, ki so sledile, precej spremenile, prav tako pa tudi postopki odločanja, po katerih se Parlament in Svet ravnata pri oblikovanju zakonodaje na večini področij politike EU. Za doseganje svojih ciljev ima Unija na voljo lasten proračun. Z Lizbonsko pogodbo so bile Parlamentu podeljene pristojnosti, da skupaj s Svetom enakovredno odloča o celotnem proračunu EU in večletnem finančnem okviru.