Gospodarstvo, znanost in kakovost življenja Gospodarstvo, znanost in kakovost življenja

Gospodarstvo, znanost in kakovost življenja

Največji dosežek EU je enotni trg. Po odpravi nekdanjih carinskih ovir je postal pretok oseb, blaga, storitev in kapitala v Evropi prost. Za uresničitev vsega tega so evropski zakonodajalci sprejeli na stotine zakonodajnih aktov, s katerimi so odpravili tehnične, regulativne in pravne ovire znotraj Unije. Za dopolnitev enotnega trga je Evropska unija vzpostavila niz politik, ki močno vplivajo na življenje njenih državljanov in podjetij. Področja, na katerih lahko Unija sprejema odločitve, med drugim obsegajo okolje, zdravje, pravice potrošnikov, konkurenco, obdavčenje, energetiko, industrijo, raziskave in socialno politiko. Ekonomska in monetarna unija pomeni več usklajevanja gospodarske in monetarne politike držav članic na evropski ravni in zavezo o preprečevanju čezmernega proračunskega primanjkljaja.