Kratki vodnik po Evropski uniji

Kratki vodnik po Evropski uniji

Dobrodošli na spletišču kratkega vodnika po Evropski uniji. Kratki vodnik po Evropski uniji je prvič izšel leta 1979, ob prvih neposrednih volitvah v Evropski parlament. Nestrokovnjakom želi preprosto, zgoščeno in natančno predstaviti institucije in politike Evropske unije ter vlogo, ki jo pri tem igra Evropski parlament.

Kratki vodnik sestavlja pet glavnih poglavij: 1) Sistem delovanja Evropske unije, 2) Gospodarstvo, znanost in kakovost življenja, 3) Kohezija, rast in zaposlovanje, 4) Državljani: temeljne pravice, varnost in pravica in 5) Zunanji odnosi EU.

Kratki vodnik pripravljajo tematski sektorji in oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju, na voljo pa je v 24 jezikih. Spletna različica vodnika se redno pregleduje in posodablja skozi celo leto, vsakič ko Parlament sprejme pomembno stališče ali politiko.

Delovanje Evropske unije

zgodovinski razvoj EU, ustanovne pogodbe, pravna ureditev, postopki sprejemanja odločitev, institucije in organi ter financiranje.

Gospodarstvo, znanost in kakovost življenja

notranji trg, varstvo potrošnikov in javno zdravje; socialna politika in politika zaposlovanja; industrijska, energetska in okoljska politika; ekonomska in monetarna unija, obdavčitev in finančne storitve.

Kohezija, rast in zaposlovanje

regionalna in kohezijska politika, skupna kmetijska in ribiška politika; promet, turizem in vseevropska omrežja; kultura, izobraževanje in šport.

Državljani: temeljne pravice, varnost in pravica

individualne in kolektivne pravice, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah; svoboda, varnost in pravica, vključno z migracijsko in azilno politiko.

Zunanji odnosi EU

zunanja in razvojna politika in trgovinski odnosi; zavzemanje za človekove pravice in demokracijo; širitev in odnosi z državami onkraj sosedstva EU.

Vsebina

brskanje po poglavjih in temah kratkega vodnika, ki jih lahko prenesete ali berete na spletu. Vsako temo lahko shranite posamezno.