Sammanhållning, tillväxt och sysselsättning

Sammanhållning, tillväxt och sysselsättning

Strukturpolitiken är utformad för att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU, dels genom stöd till sysselsättningsskapande åtgärder, konkurrenskraft, forskning och innovation samt hållbar utveckling, dels genom förbättringar av EU-medborgarnas livskvalitet. Sammanhållning, jordbruk, fiske och transport är områden där EU har något att säga till om. En av EU:s främsta målsättningar är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna. Syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att säkerställa en rimlig levnadsstandard för jordbrukarna och se till att konsumenterna har tillgång till produkter till överkomliga priser. Den ger också stöd till hållbara metoder. Den gemensamma fiskeripolitiken är utformad för att säkerställa ett hållbart fiske och vattenbruk och för att garantera stabila inkomster och arbetstillfällen för alla producenter. Detta sker med hjälp av marknadsåtgärder och finansiella åtgärder. Parallellt med öppnandet av transportmarknaderna för konkurrens och inrättandet av det transeuropeiska transportnätet är hållbar rörlighet just nu en stor utmaning. Turism, kultur, utbildning och idrott är också områden där EU spelar en aktiv roll.