skip to content
 

Europaparlamentets talman Roberta Metsola besökte Finland

Europaparlamentets talman Roberta Metsola besökte Finland den 20-21 juni på inbjudan av riksdagens talman Matti Vanhanen. Under sitt besök träffade Metsola den finländska regeringen och representanter fö ungdomsorganisationer. Centrala teman under besöket var bland annat Rysslands invasion av Ukraina, europeisk säkerhet och EU:s framtid.

På tisdag träffade talman Metsola republikens president Sauli Niinistö i Gullranda, och diskuterade bland annat konsekvenserna av Rysslands aggressionskrig, Finlands medlemskap i Nato och Europas livsmedels- och energisäkerhet. Talman Metsola betonade att Finlands stöd och Europas enighet är viktigare än någonsin: "Enighet är nyckeln till att visa vår styrka och motståndskraft när vi står inför en angripare och krig på vår kontinent".

Efter mötet med presidenten besökte Metsola den finländska riksdagen, där hon träffade representanter för riksdagsgrupperna, ordföranden för stora utskottet Satu Hassi och riksdagens talman Matti Vanhanen. Metsola och Vanhanen betonade behovet av fortsatt stöd till Ukraina och att hålla Ryssland ansvarigt för sina brutala handlingar. De konstaterade att det starka stödet för Ukraina är stabilt både i Finland och i EU och att de är beredda att fortsätta stödja landet även på lång sikt. Enligt Metsola handlar det inte bara om politiskt och ekonomiskt stöd: Ukraina kämpar för europeiska värden, rättsstatsprincipen och demokrati, och Europa måste därför skapa hopp om Ukrainas och Moldaviens medlemskap i unionen.

I slutskedet av sitt besök träffade Metsola representanter för ungdomsorganisationer vid EU @Ode på Helsingfors centrumbibliotek. Diskussionen med ungdomarna kretsade kring ämnen såsom cybersäkerhet, stöd till unga flyktingar och Europas framtid. På frågan angående européernas välbefinnande svarade Metsola att det fortfarande finns stora skillnader mellan medlemsstaterna i EU och att man måste arbeta för att minska dessa skillnader inom områden såsom miljöskydd, inflationsbekämpning och psykisk hälsovård.