skip to content
 

EPAS-kouluohjelma

Euroopan parlamentin Ambassador School eli EPAS-ohjelma käynnistyi yksittäisten pilottihankkeiden jälkeen koko EU:n alueella, mukaan lukien Suomessa, vuonna 2017. Ohjelman tavoitteena on tukea EU-tietoisuuden lisäämistä kouluissa ja tuoda Euroopan unionin toimintaa ja poliittista keskustelua lähemmäs nuoria.

EPAS on tarkoitettu yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille. Ambassador School -ohjelman käytännön toteutus on pitkälti koulujen valittavissa. Parlamentti tarjoaa kouluille opetus- ja oppimismateriaalia, ja oppilaat ovat esimerkiksi pitäneet EU-aiheisia teemapäiviä tai järjestäneet työpajoja. EU-vaalikeväänä 2019 osa kouluista ja opiskelijoista toteutti äänestysaktiivisuuteen liittyviä tempauksia. Hyväksytysti ohjelmaa toteuttaneet oppilaitokset saavat lukuvuoden päätteeksi EPAS-koulun statuksen ja opiskelijat todistuksen osallistumisestaan. Lukuvuonna 2019-2020 ohjelmassa oli mukana noin 50 kotimaista oppilaitosta.

Parlamentin kouluyhteistyön pyrkimyksenä on myös edistää parhaiden käytäntöjen jakamista koulujen kesken ja opettajien verkostoitumista. Mukana oleville opettajille järjestetään koulutusta EPAS-ohjelmasta ja sen toteutuksesta. Tarjolla on ollut myös laajempia EU-aiheisia seminaarikokonaisuuksia sekä erityisiä etenkin media- ja informaatiolukutaitoon liittyviä koulutuksia (ks. linkki, Faktabaarin EDU-hanke). Euroopan parlamentti on järjestänyt eri EU-maiden opettajille yhteistä opettajakoulutusta 2-4 kertaa vuodessa Brysselissä, tarjoten näin myös tilaisuuksia koulujen verkostoitumiseen.

Suomessa parlamentin yhteystoimisto on toteuttanut EPAS-ohjelmaa yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. Ohjelma jatkuu lukuvuonna 2020-2021 yhteistyössä HYOL:n kanssa. Poikkeusoloissa hankkeen sisältöjä ja toteutustapoja muokataan verkkoympäristöön.

Parlamentin kouluille tarjoama tieto- ja tehtäväpaketti Europe @School opetus- ja oppimiskäyttöön on saatavilla parlamentin EPAS-verkkosivuilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, mukaan lukien suomeksi ja ruotsiksi.

Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelma
Tietoa EPAS-ohjelmasta HYOL:n sivuilla
Faktabaari EDUn opetusmateriaalia