skip to content
 
 
Euroscola-logo
Euroscola-logo
 

Tervetuloa Euroscolaan

Lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille (16-18-vuotiaille) Euroopan parlamentilla on oma ohjelma, Euroscola. Euroscola on nuorten kokous, johon kutsutaan koululaisryhmiä eri puolilta Euroopan unionia. Euroscola-päivät järjestetään Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Työkielet ovat pääasiassa ranska ja englanti.

Euroscolaa voit seurata seuraavasta linkistä. Katso myös video matkasta Euroscolaan Strasbourgiin.:

Euroscola Facebookissa
Euroscola webstreaming

Euroscola-päivän ohjelma

Euroscola-päivä alkaa aamupalalla. Tämän jälkeen osallistujat siirtyvät parlamentin istuntosaliin ja asettuvat parlamentin jäsenten paikoille kuuntelemaan koulujen esittelypuheenvuoroja.

Aamupäivällä parlamentin virkamiehet kertovat EU:n toiminnasta ja vastaavat kysymyksiin. Parlamentti tarjoaa oppilaille, heidän opettajilleen ja Euroscolaa seuraaville toimittajille lounaan.

Iltapäivällä ovat vuorossa ryhmätyöt. Osallistujat on etukäteen jaettu ryhmiin. Saman aiheen saaneet ryhmät eri maista kootaan yhteen, ja nämä monikansalliset työryhmät tekevät omasta aiheestaan esityksen, joka arvioidaan myöhemmin iltapäivällä jälleen "täysistunnossa". Ryhmätöiden aiheet liittyvät Euroopan unionin ajankohtaisiin kysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Päivän aikana järjestetään myös tietokilpailu, jossa testataan muun muassa eurooppalaisen kulttuurin tuntemusta. Opettajille on omaa ohjelmaa.

Euroscola-ryhmä Nastopolin lukiosta Lahdesta Strasbourgissa
Euroscola-ryhmä Nastopolin lukiosta Lahdesta Strasbourgissa

Matkajärjestelyt ja -avustukset

Euroopan parlamentti myöntää Euroscola-ryhmille matka-avustuksen, joka kattaa osan matkakuluista. Tukea maksetaan vähintään 10 oppilaalle ja yhdelle opettajalle ja enintään 24 oppilaalle ja 2 opettajalle. Omalla kustannuksellaan aikuisia voi lähteä mukaan useampiakin. Matkakorvauksen suuruus perustuu ryhmän kotipaikan ja Euroscola-kokouspaikan välisen matkan pituuteen.

Matkalle lähtevien ryhmien tulee itse hoitaa kaikki matkajärjestelynsä (majoitus, matkaliput, vakuutus ja niin edelleen). Parlamentin matka-avustusta ei makseta etukäteen vaan vasta kokouspaikalla.

Euroscolaan osallistuva ryhmä voi kutsua tiedotusvälineen edustajan seuraamaan tapahtumaa.

Euroscolan valintakriteerit

Euroscolaan osallistujien valintakriteerit:

Vapaamuotoinen hakemus riittää. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Koska paikkoja on vähemmän kuin hakijoita, hakemukset kilpailevat keskenään.

Euroscolan teemana on "Euroscola - tekemällä oppii".

Edellytämme valittavilta kouluilta että niillä on äskettäin toteutettu, hakuhetkellä käynnissä oleva tai lähitulevaisuudessa toteutettava projekti tai hanke, joka liittyy jollakin tapaa Euroopan unioniin, eurooppalaisuuteen tai kansainvälisyyteen. Euroscolaan lähtevän ryhmän tulee olla pääasiallisesti osallisena hankkeessa.

Projekti tai hanke voi olla esimerkiksi:
- EU-kurssin yhteydessä toteutettu erityinen projekti tai tapahtuma,
- koulussa muutoin toteutettu tapahtuma, näyttely tai muu hanke,
- vaihto-oppilastoimintaan tai ystävyyskouluvierailuun liittyvä hanke,
- netti- tai AV-projekti.  

Yllä oleva esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. Kuitenkaan EU-kurssi itsessään ei riitä perusteluksi vaan sen yhteyteen on liitettävä edellä mainittuihin teemoihin sopivaa toimintaa.

Hakemuksessa on oltava mahdollisimman kattava, kuitenkin tiivis, kuvaus hankkeesta tai projektista. Hakemukseen on hyvä liittää, jos mahdollista, kuvia tai näytteitä tuotetusta materiaalista tai tapahtumasta, linkkejä, lehtijuttuja tms.

Parlamentin Suomen-toimisto arvioi hakemukset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen suhteelliseen laajuuteen ja vaikuttavuuteen koulussa tai sen lähiympäristössä ja -yhteisössä, toteutuksen vaativuuteen, innovatiiviseen otteeseen sekä oppilaiden aktiiviseen osallistumiseen.

Otamme edelleen huomioon alueellisen ja kielellisen tasapuolisuuden sekä kuntien ja koulujen erilaiset olosuhteet ja edellytykset.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Malminkatu 16, 00100 HELSINKI
puh. 09 622 0450
Sähköpostiosoite ephelsinki@europarl.europa.eu

Lisätietoja saa myös Strasbourgista:
Euroscola
Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 1024F
F - 67070 STRASBOURG CEDEX
puh. (+33) 388 17 40 01 tai (+33) 388 17 44 88

 

Aiheeseen liittyvää

Euroscola-sivut (EN, FR, DE)
  • OPH: kansainvälinen toiminta
  •