skip to content
 
 
Euroopan parlamentin istuntosali
Euroopan parlamentin istuntosali
 

Harjoittelupaikat parlamentissa

Euroopan parlamentti tarjoaa erilaisia harjoittelumahdollisuuksia 18 vuotta täyttäneille Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen maan kansalaisille parlamentin toimipisteissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sekä jäsenmaissa sijaitsevissa yhteystoimistoissa.

Harjoittelijoita otetaan myös Euroopan parlamentin Suomen-toimistoon Helsinkiin. Työmme on monipuolista viestintää kansalaisille, medialle ja sidosryhmille sekä Suomen asioiden seurantaa ja niistä raportointia. Harjoittelijat osallistuvat lehdistöseurantaan, kansalaisten tietopisteen ylläpitoon, erilaisin tapahtumajärjestelyihin sekä selvitysten tekoon. EP:n Suomen-toimistoon harjoittelijaksi haluavien kannattaa merkitä Helsinki ensi- tai toissijaiseksi sijoituspaikkatoiveeksi.

 

Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetut harjoittelujaksot (ns. Schuman harjoittelu)

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattujen harjoittelujaksojen tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.

Näitä harjoittelujaksoja ovat:

- yleinen harjoittelu, avoin kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.
- toimittajaharjoittelu: hakijoilla on oltava ammattipätevyys ja siitä osoituksena julkaisuja tai jonkin EU:n jäsenvaltion journalistiliiton jäsenyys taikka EU:n jäsenvaltiossa tai ehdokasvaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.
- Saharov-palkintoon liittyvä harjoittelu: tämän ohjelman tavoitteena on syventää Euroopan parlamentin ihmisoikeuksiin liittyvän toiminnan sekä asiaa koskevien kansainvälisten normien tuntemusta. Se on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita ihmisoikeuskysymyksistä.
- kääntäjäharjoittelu.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelupaikkaa hakevan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- hän on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin hakijamaan kansalainen, lukuun ottamatta sisäisten sääntöjen 5 artiklan 2 kohdassa mainittuja tapauksia
- hän on harjoittelujakson alkaessa vähintään 18-vuotias
- hän hallitsee perusteellisesti yhden Euroopan unionin virallisen kielen
- hän ei ole aikaisemmin ollut harjoittelussa tai yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kestäneessä palkallisessa toimessa, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta.

Harjoittelujakso kestää viisi kuukautta, eikä sitä voi pidentää.

Harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat:

- Hakuaika: 1. – 30.11. (klo 24.00)
- Harjoittelujakso: 1. 3. – 31.7.
- Hakuaika: 1. – 30.6. (klo 24.00)
- Harjoittelujakso: 1.10. – 28/29.2.

Joka vuosi 25 000 ihmistä hakee harjoittelijaksi Euroopan parlamenttiin ja 600 heistä saa harjoittelupaikan.

Harjoittelupaikkaa hakevien tulee vastata hakuvaatimuksia ja täyttää sähköinen hakulomake.

Hakulomakkeet ja säännöt

Harjoitteluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijoiden tulee tulostaa sähköinen, täytetty hakulomakkeensa ennen kuin se vahvistetaan (validate) ja lähetetään sähköisesti eteenpäin. Talleta myös numero, jonka saat vahvistettuasi sähköisen hakulomakkeen. Hakijan tulee niinikään säilyttää tulostamansa paperiversio itsellään. Asianmukaisesti allekirjoitettu hakulomake on liitettävä asiakirjoihin, joita pyydetään, jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa.

HUOM! Sähköinen hakulomake aktivoituu vasta hakuaikana.

 

Ennen harjoittelupaikan hakua

- Suosittelemme, että ennen hakemuksen täyttämistä luet huolellisesti harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt ja usein kysytyt kysymykset.
- Sinulla on enintään 30 minuuttia aikaa täyttää kukin sivu. Huomaa, että jos et tee avattuun hakulomakkeeseen muutoksia 30 minuuttiin, yhteys katkeaa ja menetät syöttämäsi tiedot.
- Hakijoita kehotetaan jättämään hakemuksensa hyvissä ajoin, ettei järjestelmä ylikuormitu hakemusten suuren määrän vuoksi määräajan lähestyessä.
- Vammaisten hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota hakulomakkeen heitä koskeviin säännöksiin.
- Hakemusta ei voi korjata sähköisesti, ja hakulomake täytetään yhdellä kertaa. Hakemuksen täytettyäsi varmista, että kaikki kohdat on täytetty ja tiedot ovat oikein ennen kuin lähetät hakemuksen.

Huom! Puutteelliset hakemukset hylätään automaattisesti.

Kun olet vahvistanut/lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen vahvistuksen. Viesti sisältää vahvistusnumeron, joka sinun olisi mainittava aina harjoitteluun liittyvissä yhteydenotoissa, sekä yhteenvedon hakemuksestasi pdf-tiedostona. Jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa, parlamentti pyytää sinua lähettämään tämän tiedoston paperiversiona.

Tulkkausharjoittelu

Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto ei tarjoa tulkkikoulutusta tai -harjoittelumahdollisuuksia.

Opiskelijat ja tutkinnon läpäisseet voivat kuitenkin suorittaa harjoittelun EP:n pääsihteeristössä. Tulkkauksesta kiinnostuneet voivat pyytää päästä harjoitteluun konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastoon tutustumaan tulkkien työhön.

Lisätietoa tulkkausharjoittelusta
 

Lisätietoja

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä koskevat sisäiset säännöt
Euroopan parlamentin pääsihteeristö
Vammaisten työhönottoa koskevat käytännesäännöt
Harjoittelu Euroopan parlamentissa
Opintokäynnit

Yleisharjoittelu/toimittajaharjoittelu, kääntäjäharjoittelu
European Parliament
Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
stages@europarl.europa.eu