skip to content
 
 
 

Euroopan kansalaisen palkinto 2020

On jälleen aika hakea Euroopan kansalaisen palkintoa tai nimetä ehdokas sen saajaksi! Euroopan parlamentin vuosittain myöntämä palkinto rohkaisee kansalaisia, ryhmiä, yhdistyksiä ja järjestöjä ryhtymään poikkeuksellisen merkittäviin hankkeisiin, joilla edistetään ja vahvistetaan Eurooppa-henkeä, yhteistyötä ja kanssakäymistä. Haku- ja nimeämisaikaa on jatkettu 30.6. asti!

Euroopan parlamentti myöntää vuosittain Euroopan kansalaisen palkinnon, joka myönnetään poikkeuksellisen merkittävistä, Eurooppa-henkisistä saavutuksista, jollaisia voivat olla muun muassa:

  • hankkeet, joilla edistetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistyötä
  • pitkän aikavälin hankkeet, jotka edistävät rajat ylittävää tai valtioiden välistä kulttuuriyhteistyötä sekä auttavat vahvistamaan Eurooppa-henkeä
  • hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen (tapauskohtaisesti)
  • hankkeet, joissa näkyvät Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut arvot.
  • Pandemiatilanteessa parlamentti kannustaa hakemaan tunnustusta erityisesti myös hankkeille, jotka koskevat koronaviruksen vastaista kamppailua ja ilmentävät eurooppalaista yhteishenkeä.

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt voivat hakea Euroopan kansalaisen palkintoa toteuttamistaan hankkeista. Tahot voivat myös nimetä ehdolle yhden muun kansalaisen, ryhmän, yhdistyksen tai järjestön. Voit hakea palkintoa tai nimetä ehdokkaan täällä.

Kukin Euroopan parlamentin jäsen voi nimetä enintään yhden ehdokkaan vuodessa. Nimetä ehdokkaita tai hakea palkintoa voi aina 30.6. klo 23.59 (Brysselin aikaa) asti.

Kustakin EU-maasta voidaan lähtökohtaisesti palkita yksi hanke. palkinnon saajat julkistetaan loppusyksystä 2020 ja kutsutaan viralliseen palkintojenjakotilaisuuteen Euroopan parlamenttiinnäillä näkymin alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja saa tiedustelemalla sähköpostitse tai tutustumalla palkinnon sääntöihin alta.

 

Säännöt: