skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko

Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon pääaiheita ovat Valko-Venäjän tilanne, josta mepit keskustelevat Brysselissä vierailevan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan kanssa, sekä keskiviikkona julkistettava turvapaikka- ja maahamuuttopakti. Viikon muita aiheita ovat yhteisten oikeusvaltion ja demokratian arvojen turvaaminen sekä rasismin ja viharikosten torjunta, EU:n ja Kiinan suhteet, nuorisotakuun vahvistaminen ja covid-19-rokotteiden saatavuus. Parlamentin uusi pysyvä veropetoksia ja veronkiertoa setvivä alivaliokunta sekä neljä määräaikaista tutkinta- ja erityisvaliokuntaa aloittavat työnsä.  Viime viikolla parlamentti kokoontui syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta oli vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen visioi ensimmäisessä unionin tila -puheessaan tietä kohti hiiletöntä, digitaalista ja kansalaisten oikeudet ja terveyden turvaavaa Eurooppaa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta on vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja von der Leyen pitää ensimmäisen unionin tila -puheensa mepeille keskiviikkoaamuna. Täysistunnon muita aiheita ovat äänestys EU:n omia varoja koskevasta päätöksestä, kuten myös EU:n pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n päivittämisestä. Esillä ovat myös EU-rahoitus energiasiirtymän koettelemille alueille, covid-19-testikäytäntöjen ja riskiluokitusten harmonisointi sekä meriliikenteen päästöt. Parlamentissa vietetään tällä viikolla kansainvälistä demokratiaviikkoa.
Lue lisää
Euroopan parlamentin rakennus Brysselissä.
Parlamentin syyskauden avaus jatkuu valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksilla. Valiokunnissa ovat esillä muun muassa koronarokotteet, EU:n metsästrategia ja Valko-Venäjän tilanne. EU-toimielinten neuvottelut unionin monivuotisesta rahoituksesta ja elvytyksestä jatkuvat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta on komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa käytävä keskustelu Euroopan unionin tilasta. Viime viikolla EU:n puheenjohtajamaa Saksan ministerit esittelivät kautensa painopisteitä valiokunnille.
Lue lisää
Parlamentin syyskauden avaus jatkuu valiokuntatyön merkeissä. Mepit keskustelevat tällä viikolla etäyhteyksin muun muassa EU:n monivuotista rahoituskehystä ja elvytyspakettia koskevien neuvottelujen etenemisestä, covid-19-tilanteesta, ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä digitaalialaa, tekoälyä ja dataa koskevista EU-aloitteista. EU-puheenjohtajamaa Saksan ministerit jatkavat kautensa painopisteiden esittelyä valiokunnille.Viime viikolla mepit keskustelivat muun muassa Valko-Venäjän tilanteesta. Kotimaassa Turun Eurooppa-Foorumi tarjosi kolmatta kertaa korkeatasoisen kattauksen ajankohtaisista EU-asioista. 27.–28.8. järjestetyn tapahtuman teemana oli Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi.
Lue lisää
Parlamentin syyskausi käynnistyy valiokuntatyön merkeissä. Kesätauolta palaavat mepit keskustelevat tällä viikolla etäyhteyksin muun muassa Valko-Venäjän tilanteesta. Kotimaassa Turun Eurooppa-foorumi tarjoaa elokuun lopulla kolmatta kertaa korkeatasoisen kattauksen ajankohtaisista EU-asioista. 27.–28.8. järjestettävän tapahtuman teemana on Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi. Suurelle yleisölle tapahtuma toteutuu tänä vuonna verkon välityksellä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontui viime viikolla ylimääräiseen täysistuntoon puimaan huippukokouksen saavuttamaa sopua EU:n elvytyspaketista ja keskustelemaan jäsenmaiden kannasta EU:n pitkän aikavälin budjettiin.   Parlamentti on kesätauolla, jonka seurauksena myös parlamentin viikkokirje jää tauolle elokuun ajaksi. Palaamme taas elokuun lopussa!
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Tällä viikolla parlamentti kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon keskustellakseen Eurooppa-neuvoston päätöksestä liittyen EU:n pitkän aikavälin budjettiin ja elvytysrahastoon.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat keskiviikkona täysistuntoon, jonka asialistalla ovat muun muassa Saksan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet, EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytys, unionin kansanterveysstrategia sekä tieliikennesektorin uudistus. Valiokunnissa keskustellaan tällä viikolla muun muassa turvapaikanhakijoiden tilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla, EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta sekä petosten torjunnasta EU:ssa. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n lähestymistapa energian varastointiin, tekoäly, kestävä kemikaalistrategia, Euroopan pankkiviranomaisen johtajan nimitys, Euroopan kohtaamat puolustus- ja turvallisuushaasteet sekä humanitaarisen avun kehitys. Lisäksi poliittiset ryhmät valmistelevat 8-10. heinäkuuta pidettävää täysistuntoa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytyssuunnitelma, covid-19, kemikaalistrategia, EU:n terrorismin vastaiset toimet, työllisyys sekä Syyrian pakolaistilanne ja ihmisoikeudet EU:ssa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. Euroopan keskuspankin covid-19-toimet, EU:n liikkuvuuspaketti, pankkien pääomavaatimukset sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva kumppanuus. Poliittiset ryhmät valmistautuvat Brysselissä 17.-19.6. pidettävään täysistuntoon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, jotka käsittelevät muun muassa EU:n valmisteilla olevan pitkän aikavälin budjetin vaikutuksia maatalousrahoitukseen, Schengenin alueen sisärajatarkastusten poistamista, romaniväestön integraatiostrategioita sekä digitaalisen valvonnan vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon kuulemaan komission tuoreet ehdotukset EU:n pitkän aikavälin budjetiksi sekä elvytyssuunnitelmaksi. Valiokunnissa olivat esillä myös talouden ohjausjakso, matkailualan tulevaisuus ja työvoiman liikkuvuus.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat tällä viikolla Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon, joka käsittelee EU:n rahoitusta ja elvytystä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee täysistunnolle keskiviikkona uuden ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin (2021-2027) budjetiksi sekä elvytyspaketin. Viikon ohjelmassa on myös valiokuntien kokouksia, joiden asialistalla on muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelu, unionin kilpailupolitiikka ja valtiontukisäännöt, Puolan oikeusvaltiotilanne sekä koronapandemian vaikutukset EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia, joiden asialistoja hallitsevat edelleen koronaviruspandemia ja EU:n vastaukset. Esillä ovat muun muassa EU:n exit-strategia, pankkien pääomavaatimuksien mahdollinen laskeminen, verkkorikollisuuden torjuminen sekä koronavirusrokotteiden ja -hoitojen eteneminen. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon, joka käsitteli EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Parlamentti hyväksyi uudet säännöt autojen rengasmerkinnöille sekä maataloustukien siirtymäsäännökset. Esillä oli myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia ja täysistunto etäyhteyksin. Valiokuntien asialistalla ovat mm. teollis- ja tekijänoikeudet ja eettiset näkökohdat tekoälyn kehityksessä, oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahaston perustaminen, kiertotalouden toimintasuunnitelma ja uusi biodiversiteettistrategia. Mepit käsittelevät 13.-16.5. täysistunnossa koronavirukseen keskittyneen EU-maiden 23.4. huippukokouksen tuloksia, EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Esillä on myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU:n oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahaston perustaminen, varautuminen uusien monivuotisten rahoituskehysten 2021-2027 viivästymiseen, Euroopan digitaaliset valmiudet, EU:n toimet koronapandemian vaikutuksen hillitsemiseksi sekä turvallisuus, maahanmuutto ja kansalaisten yksityisyydensuoja kriisin aikana. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 13.-16.5. Brysselissä pidettävään täysistuntoon. 9.5. juhlistetaan jälleen Eurooppa-päivää - poikkeusoloista johtuen verkossa. Viime viikolla valiokunnat käsittelivät koronakriisin talousvaikutuksia, Libyan tilannetta, EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyötä, maatalouden siirtymäkauden rahoitusta sekä autojen uusia rengasmerkintöjä.   
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joissa käsitellään muun muassa koronakriisin talousvaikutuksia, Libyan tilannetta, EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyötä, maatalouden siirtymäkauden rahoitusta sekä autojen uusia rengasmerkintöjä. Viime viikolla valiokunnat puivat covid-19-pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia sekä vaikutuksia EU:n työn alla olevaan monivuotiseen rahoitukseen, aluekehitykseen, kauppaan ja ulkosuhteisiin, vihreän kehityksen ohjelmaan, kuten myös oikeusvaltiokehitykseen. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit  kokoustavat etäyhteydellä valiokunnissa, joiden asialistalla ovat covid-19-pandemian taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä vaikutukset EU:n työn alla olevaan monivuotiseen rahoitukseen, aluekehitykseen, kauppaan ja ulkosuhteisiin. Esillä on myös koronakriisin ja hätätoimien vaikutus oikeusvaltiokehitykseen. Viime viikolla parlamentti kokoontui Brysselissä 16.-17.4. ylimääräiseen täysistuntoon käsittelemään EU:n toimia koronaviruspandemiaa vastaan ja kriisin seurauksia. Mepit korostivat yhteisten eurooppalaisten toimien tärkeyttä myös rajoitustoimien jälkeen ja muun muassa vaativat mittavaa elvytyspakettia ja solidaarisuusrahaston perustamista.  
Lue lisää
Mepit kokoustavat tällä viikolla Brysselissä sekä valiokunnissa, että poliittisissa ryhmissään. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa käsitellään brexitiin varautumista Erasmus+ -vaihto-ohjelmaan osallistuvien osalta sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen budjettia ja painopisteitä. Kansalaisvapauksien ja oikeudellisten asioiden valiokunnat äänestävät uuden oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston perustamisesta. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11.-14. helmikuuta pidettävään täysistuntoon.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu tällä viikolla täysistuntoon Strasbourgiin. Mepit äänestävät muun muassa EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta, EU:n pelastuspalvelumekanismin uudistuksesta sekä rahoitussäännöistä kaudelle 2021-2027. Parlamentin käsittelyssä ovat myös uudet säännöt, joiden myötä pystyttäisiin valvomaan suorien ulkomaisten sijoitusten turvallisuutta. Italian pääministeri Giuseppe Conte keskustelee EU:n tulevaisuudesta parlamentin jäsenten kanssa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Brysselissä torstaina ylimääräiseen täysistuntoon käsittelemään EU:n toimia koronaviruspandemiaa vastaan ja kriisin seurauksia. Viikon ohjelmassa on myös valiokuntien kokouksia, joissa keskustellaan muun muassa kuluttajansuojasta ja kuluttajien oikeuksien toteutumisesta kriisin aikana sekä koronapandemian vaikutuksista maataloussektorilla. Pääsiäisviikolla mepit kokoustivat videoyhteydellä valiokunnissa toimenpiteistä koronaviruskriisin seurausten lievittämiseksi kalastusalalla ja alueilla.  
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteydellä muun muassa toimenpiteistä koronaviruskriisin seurausten lievittämiseksi kalastusalalla. Viime viikolla valiokunnissa käsiteltiin EU:n toimia koronapandemian torjumiseksi, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetusten turvaamista, sekä pakolaistilannetta Kreikan rajalla. Kansainvälisenä faktantarkistuspäivänä 2.4. parlamentti muistutti vaaroista, joita disinformaatiosta aiheutuu kansalaisten terveydelle ja demokraattiselle järjestelmälle. Parlamentti kokoontuu Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon 16.-17.4. käsittelemään EU-toimia koronapandemian patoamiseksi sekä kriisin seurauksia. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteydellä valiokunnissa, joissa käsitellään EU:n vastauksia koronapandemiaan sekä pakolaistilannetta Kreikan rajalla. Viime viikolla parlamentti kokoontui Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon. Mepit käsittelivät ja hyväksyivät kiireellisinä komission ehdottamat lait koronaviruksen talous- ja terveysvaikutusten lieventämiseksi. Näillä perustetaan 37 miljardin euron investointialoite sekä mahdollistetaan EU:n solidaarisuusrahaston hyödyntäminen ja pandemian tyhjentämien ”haamulentojen” lakkauttaminen. Täysistunnossa käytettiin etä-äänestystä ensimmäistä kertaa parlamentin historiassa.
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoontuvat Brysselissä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin. Parlamentti juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää teemalla naisten valta politiikassa. Valiokunnissa äänestetään kellojen siirtelystä luopumisesta ja uudesta EU:n ulkopolitiikan rahoitusvälineestä. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 11.-14. maaliskuuta täysistuntoon. Parlamentin puhemies tapaa Naton pääsihteerin sekä Brysselissä vierailevat Ruotsin kuningasparin ja Keski-Afrikan tasavallan presidentin.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu torstaina 26.3. Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon käsittelemään lakiehdotuksia koronaviruspandemian seurausten torjumiseksi EU-maissa. Euroopan komission ensimmäiset kolme lakiehdotusta koskevat koronaviruksen vaikutusten lieventämiseen tähtäävää 37 miljardin euron investointialoitetta, EU:n solidaarisuusrahaston soveltamisalan laajentamisesta kansanterveysuhkiin sekä pandemian aiheuttamien tyhjien ”haamulentojen” lopettamista. Täysistuntossa käytetään etä-äänestystä ensimmäistä kertaa parlamentin historiassa. Torstain istunto korvaa täysistunnon, joka oli määrä järjestää 1.-2.4. Parlamentti jatkaa toimintojensa rajoittamista osana koronavirukseen varautumista. Kaikki yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu tällä erää 31. toukokuuta saakka. Parlamentti haluaa varotoimilla turvata keskeiset toimintonsa ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvän työnsä. Samalla varotoimenpiteillä pyritään suojelemaan parlamentin jäsenten ja henkilöstön terveyttä.
Lue lisää