skip to content
 

Parlamentin viikko

Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat Brysselissä valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Asialistalla ovat muun muassa Fit for 55 -lakipaketti, maailmanlaajuinen metsäkato sekä kuluttajaluottojen suojaaminen. Myös covid-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta sekä suhteista Natoon vastaava valtuuskunta kokoontuvat. Lisäksi parlamentti julkaisee Eurobarometri-tutkimuksen EU:n kansalaisten mediatottumuksista.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Strasbourgissa 4.–7. heinäkuuta viimeiseen täysistuntoon ennen kesätaukoaan. Muun muassa ympäristötaksonomia, Fit for 55 -paketin ReFuelEU -esitys sekä digipalvelupaketin viimeiset äänestykset ovat istuntoviikon pääaiheita. Täysistunnon asialistalla ovat myös aborttioikeudet Yhdysvalloissa sekä Tšekin puheenjohtajuuskauden painopisteet. Kreikan pääministeri osallistuu Tämä on Eurooppa -keskusteluun.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Valiokunnissa keskustellaan ja äänestetään muun muassa lentoliikennettä koskevasta ReFuelEU-esityksestä, joka on osa Fit for 55 -pakettia. Lisäksi keskustellaan EU:n laajenemisesta ja kuullaan Kreikan maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriä. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 4.-7. heinäkuuta pidettävään täysistuntoon, joka on viimeinen ennen parlamentin kesätaukoa.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu Brysselissä sekä valiokunnissa että kaksipäiväiseen täysistuntoon. Valiokunnissa ovat esillä muun muassa euroalueen inflaatio, EU:n rahoitus Ukrainalle sekä hoivatyö. Mepit käsittelevät 22.–23. kesäkuuta täysistunnossa EU:n kaasuvarantojen täydentämistä, Ukrainalle myönnettävää lisärahoitusta ja EU:n elvytyspaketin täytäntöönpanoa. Parlamentin puhemies Metsola vierailee alkuviikosta Suomessa.
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoontuvat Brysselissä valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU:n laaja ilmastolakipaketti sekä energiainvestointien kestävyysluokittelu. Mepit keskustelevat myös EU:n koronatodistuksen voimassaolon jatkamisesta, kuluttajien suojelemisesta digitaalisessa murroksessa sekä ottavat kantaa EU:n laajentumiseen. Lisäksi valiokunnissa keskustellaan Ukrainan tilanteesta elintarviketurvallisuuden ja sotarikosten osalta. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 22.–23. kesäkuuta täysistuntoon, jossa parlamentti ottaa kantaa muun muassa EU:n kaasuvarantojen täyttämiseen, lisärahoitukseen Ukrainalle sekä EU:n elvytyspaketin toimeenpanoon. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu Strasbourgissa täysistuntoon. 6.–9. kesäkuuta istunnon pääaiheita ovat äänestykset laajasta ilmastolakipaketista ja Ukrainan sota: Mepit puivat EU-huippukokouksen saldoa ja kuulevat Ukrainan parlamentin puhemiestä. Irlannin pääministeri puhuu täysistunnolle Euroopan tilasta ja tulevaisuudesta ja meppien odotetaan linjaavan EU:n perussopimusten muutostarpeita. Esillä ovat myös muun muassa Turkin ihmisoikeustilanne ja pakkotyötuotteiden tuontikielto. Parlamentti julkistaa keskiviikkona vuoden 2022 LUX-elokuvapalkinnon voittajan.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Mepit keskustelevat muun muassa EU:n taksonomialuokittelusta, Ukrainan viennin ja tuonnin helpottamisesta, uudesta metsästrategiasta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Puhemies Roberta Metsola puhuu ylimääräisessä huippukokouksessa Eurooppa-neuvostolle. Lisäksi mepit valmistautuvat Strasbourgissa 6.–10. kesäkuuta pidettävään täysistuntoon, jossa parlamentti äänestää muun muassa ilmastotoimista ja käsittelee Ukrainan tilannetta.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentissa ei pidetä virallisia kokouksia – viikko on varattu valtuuskuntien virkamatkoille ja jäsenten vaalipiirityölle. Mepit vierailevat muun muassa Yhdysvalloissa EU:n digisääntelyn merkeissä, Latviassa osana Naton strategisen viestinnän vuoropuhelua sekä Maltalla oikeusvaltioperiaatteen hengessä. Maailma kylässä -festivaali valloittaa Helsingin ja verkon kautta koko Suomen 23.–29.5. Parlamentin Suomen-toimisto ja komission Suomen-edustusto ovat jälleen mukana sekä asiaohjelmalla että elokuvanäytöksellä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Brysselissä 18.–19. toukokuuta täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet keskustelevat Euroopan yhteisvastuusta ja energiavarmuudesta Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen. Esillä ovat erityisesti kaasutoimitusten katkaiseminen Puolaan ja Bulgariaan sekä Venäjän saattaminen vastuuseen sotarikoksista. Mepit keskustelevat myös Moldovan presidentin Maia Sandun kanssa. Lisäksi parlamentti äänestää päätöslauselmista, joissa arvioidaan Ukrainan sodan sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia sekä Pohjois-Makedonian ja Albanian edistymistä kohti EU-jäsenyyttä. Valiokunnissa äänestetään muun muassa ilmastotoimista ja tuontitullien poistamisesta ukrainalaistuotteilta.
Lue lisää
Eurooppa-päivää, Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivää, juhlistetaan 9.5. ympäri Eurooppaa ja Suomea. Helsingissä tarjoilemme keskustakirjasto Oodissa ja verkossa ajankohtaisia keskusteluita Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta sekä eurooppalaista elokuvaa - tervetuloa mukaan! Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätöstapahtuma pidetään 9.5. ja parlamentti avaa Eurooppa-päivän kunniaksi ovensa kansalaisille sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Viikko jatkuu Brysselissä valiokuntien kokouksilla, joiden asialistalla ovat muun muassa henkilö- ja pakettiautojen hiilipäästöt, kestävän kehityksen tavoitteet, ydinturvallisuus Ukrainassa, kuten myös Suomen turvallisuusratkaisut, joita ulkoministeri Haavisto avaa ulkoasiainvaliokunnalle torstaina. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 18.–19. toukokuuta täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet keskustelevat Euroopan yhteisvastuusta ja energiavarmuudesta Venäjän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu Strasbourgissa 2.–5. toukokuuta pidettävään täysistuntoon. Ukrainan sodan ohella viikon pääaiheita ovat tekoäly, EU:n vaalilainsäädännön muutokset sekä matkapuhelinten ja muiden pienten elektroniikkalaitteiden yhteinen laturi. Lisäksi parlamentin edustajat kuulevat Italian pääministeriä Mario Draghia ja pitävät ensimmäisen kyselytunnin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Ukrainan sodan ohella viikon pääaiheita ovat EU:n covid-todistuksen voimassaolon jatkaminen ja ulkomaisten yritystukien valvonta. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 2.–5. toukokuuta täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet käsittelevät muun muassa Ukrainan tilannetta ja EU:n vastauksia sotaan. Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistunto kokoontuu päättämään työnsä loppuviikosta. 
Lue lisää
Strasbourg keväällä.
Viikolla 15 parlamentissa ei pidetä virallisia kokouksia - viikko on varattu valtuuskuntien virkamatkoille ja jäsenten vaalipiirityölle. Parlamentti lähettää meppivaltuuskunnan muun muassa Intiaan keskustelemaan EU:n ja Intian kauppa- ja investointineuvotteluiden näkymistä. Georgiassa mepit arvioivat EU:n tarkkailuoperaation työtä ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan vaikutuksia, ja Bulgariassa paneudutaan epäilyihin EU-varojen väärinkäytöstä. Meppivaltuuskunta edustaa parlamenttia myös EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden parlamentaarisessa edustajakokouksessa Buenos Airesissa. Lainsäädäntötyö jatkuu viikolla 16 valiokunnissa, jolloin myös parlamentin äskettäin asettamat covid-19-pandemian opetuksia sekä Pegasusta ja vastaavia vakoiluohjelmia ruotivat määräaikaiset valiokunnat pitävät järjestäytymiskokouksensa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Strasbourgissa 4.–7. huhtikuuta täysistuntoon, jonka pääaiheita on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Mepit keskustelevat EU-toimista Ukrainan tukemiseksi sekä sotaa pakenevien lasten ja nuorten suojelemiseksi. Mepit arvioivat myös uutta strategista kompassia, jonka tarkoituksena on vahvistaa EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Parlamentti ottaa myös kantaa 24.–25.3. pidetyn Eurooppa-neuvoston ja viikonlopun EU:n ja Kiinan huippukokouksen tuloksiin. Mepit keskustelevat ja äänestävät päivityksistä yhteiseurooppalaisten energiahankkeiden sääntöihin, EU:n perusarvojen rikkomuksista Puolassa ja Unkarissa, datan jakamisen pelisäännöistä sekä naisten tilanteesta Afganistanissa. EU:n tulevaisuuskonferenssi kokoontuu loppuviikosta täysistuntoon.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Mepit keskustelevat muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja komission vuoden 2022 työohjelmasta EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin kanssa, EU:n strategisesta kompassista ja Itä-Euroopan alueellisesta turvallisuustilanteesta. Parlamentti  järjestää myös webinaarin disinformaation roolista Venäjän hyökkäyksessä ja LUX-elokuvanäytöksiä ympäri Eurooppaa, myös Suomessa.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu Brysselissä sekä valiokunnissa että kaksipäiväiseen täysistuntoon. Mepit käsittelevät 23.–24. maaliskuuta täysistunnossa EU:n vastatoimia Venäjän jatkaessa hyökkäystään Ukrainassa. Esillä ovat myös EU:n energiaomavaraisuus ja elintarviketurvallisuuden varmistaminen niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella. Mepit äänestävät  myös ilmaisen verkkovierailun jatkamisesta 10 vuodella sekä 150 miljoonan euron makrotaloudellisen avun myöntämisestä Moldovalle. Valiokuntien asialistalla on muun muassa EU-taksonomia, tekoäly sekä EU:n budjettivarojen suojaaminen petoksilta.
Lue lisää
Ukrainan sota pysyy viikon pääaiheena. Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia puidaan viikon mittaan useissa valiokunnissa. Esillä on myös verkkopropagandan torjunta. Mepit äänestävät kannastaan uuteen palkka-avoimuusdirektiiviin ja mepit sekä kansanedustajat paneutuvat EU:n taloudenpidon koordinointiin. Muita viikon aiheita ovat energiamuotojen EU-taksonomia, kryptovaluutat sekä Bosnia ja Hertsegovinan jännitteet. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 23.–24. maaliskuuta Brysselin täysistuntoon.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Strasbourgissa ja etäyhteyksin 7.–10. maaliskuuta täysistuntoon. Ukrainan sota ja EU:n vastaus pakolaiskriisiin ovat istuntoviikon pääaiheita. Täysistunnon asialistalla ovat myös ulkomaisen vaikuttamisen ja disinformaation torjunta, "kultaisten passien" kieltäminen, akkuasetus sekä EU-tuomistuimen äskettäinen päätös oikeusvaltioehdollisuudesta. Parlamentti juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu tiistaina 1.3. ylimääräiseen täysistuntoon Ukrainan tilanteen vuoksi. Parlamentin poliittinen johto tuomitsi 24.2. vahvoin sanakääntein Venäjän perusteettoman ja laittoman hyökkäyksen Ukrainaan. Viikon valiokuntakokouksissa käsitellään Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia EU:n maatalousmarkkinoihin, talouteen ja kauppaan. Esillä ovat myös yritysten huolellisuusvelvoite ja EU:n uusi metsästrategia. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 7.–10. maaliskuuta täysistuntoon, jonka asialistalla ovat muun muassa ulkomaisen vaikuttamisen ja disinformaation torjunta, "kultaisten passien" kieltäminen sekä EU-tuomistuimen äskettäinen päätös oikeusvaltioehdollisuudesta. Parlamentti juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta.
Lue lisää
.
Tällä viikolla parlamentissa ei pidetä virallisia kokouksia - viikko on varattu valtuuskuntien virkamatkoille ja jäsenten vaalipiirityölle. Moni valiokunta lähettää korona-ajan ensimmäisen meppivaltuuskuntansa tiedonkeruumatkalle. Ulkomaiset vaikuttamispyrkimykset, kybervaikuttaminen ja hybridiuhat ovat useammankin valtuuskunnan asialistalla niin Washingtonissa, Prahassa kuin Baltiassa. Oikeusvaltion tila puhuttaa Puolassa, ihmisoikeudet Turkissa ja kauppasuhteet Meksikossa. EU:n ja Pohjoismaiden neuvoston ensimmäinen parlamenttien välinen kokous pidetään Helsingissä. Euroopan tulevaisuuskonferenssin viimeinen kansalaispaneeli kokoontuu loppuviikosta Dublinissa Irlannissa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu 14.–17. helmikuuta Strasbourgissa ja etäyhteyksin täysistuntoon, jossa mepit keskustelevat Ukrainan kriisistä ja Venäjän uhasta sekä ottavat kantaa EU:n yhteisen ulko- turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitykseen. Mepit äänestävät uudesta eurooppalaisesta syöväntorjuntastrategiasta ja puivat tuoreeltaan EU-tuomioistuimen odotettua päätöstä oikeusvaltioehdollisuudesta. Täysistunnon asialistalla ovat myös lelujen turvallisuus, merituulivoiman lisääminen sekä EU:n ja Afrikan suhteet. Parlamentti juhlistaa istuntoviikon aluksi yhteisvaluutta euron 20 vuotta.
Lue lisää
Kuva parlamentin rakennuksesta Brysselistä .
Tällä viikolla mepit kokoustavat Brysselissä ja etäyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa akkujen elinkaaren ja akkujätteen sääntely, ehdotus yleislaturista, sosiaalinen ilmastorahasto sekä ulkomaisten investointien riskit. Mepit myös tenttaavat Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagardea euroalueen inflaatio-odotuksista. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 14.–17. helmikuuta täysistuntoon, jossa mepit ottavat kantaa muun muassa uuteen eurooppalaiseen syöväntorjuntastrategiaan, EU:n ja Venäjän suhteisiin sekä EU:n yhteisen ulko- turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitykseen. Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneeli pohtii loppuviikosta Maastrichtissa EU:n globaalia roolia ja muuttoliikettä.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa, joiden aiheina on muun muassa Ukrainan tilanne, euroalueen nykytila, Pegasus-vakoiluohjelma sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun Europolille lähettämä tietojen poistamismääräys. Lisäksi mepit keskustelevat disinformaatiosta vuoden 2021 Nobelin rauhanpalkinnon saajan Maria A. Ressan kanssa ja Ranska jatkaa EU-puheenjohtajakautensa painopisteiden esittelyä valiokunnille. Tiistaina käynnistyvä kaksipäiväinen konferenssi kokoaa parlamenttiin ja etäyhteyksin vuoden 2021 Saharov-palkinnon finalisteja, komission ja YK:n edustajia sekä muita kansainvälisiä järjestöjä keskustelemaan Afganistanin naisten ahdingosta. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin valiokunnat valitsevat puheenjohtajistonsa vaalikauden loppupuoliskolle. Järjestäytymisen ohella mepit viimeistelevät valiokunnissa suosituksensa EU-toimista ulkomaista sekaantumista ja disinformaatiota vastaan ja keskustelevat jäsenmaiden elpymissuunnitelmista ja taloudenpidosta. Asialistalla ovat myös tekoälyn kehitystä koskeva lakiehdotus sekä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan strateginen kompassi. Ranskan ministerit esittelevät valiokunnille maansa EU-puheenjohtajuuskauden painopisteitä. Valiokuntakokousten lisäksi mepit muistavat holokaustin uhreja vainojen uhrien muistopäivänä 27.1. Brysselissä. Meppivaltuuskunta suuntaa loppuviikosta tarkkailemaan Ukrainan kriisiä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu vuoden ensimmäiseen täysistuntoon 17.–20. tammikuuta Strasbourgissa. Mepit kunnioittavat äskettäin menehtyneen puhemies David Sassolin muistoa ja valitsevat parlamentille uuden puhemiehen ja varapuhemiehet vaalikauden 2019–2024 jälkipuoliskolle. Parlamentti keskustelee Ranskan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Mepit äänestävät uudesta digipalvelusäädöksestä sekä Euroopan lääkeviraston uusista toimivaltuuksista ja ehdottavat toimia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetuksen aikana. Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistunto kokoontuu loppuviikosta. 
Lue lisää
Parlamentin uusi vuosi 2022 käynnistyy valiokuntien kokouksilla. Valiokunnissa keskustellaan muun muassa poliittisen mainonnan pelisäännöistä, turvapaikkakäsittelyiden joustavuudesta, liikenteen päästövähennystavoitteista ja EU:n uusista tulonlähteistä. Muita valiokuntien viikon aiheita ovat rokotesaatavuus kehitysmaissa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kaventuminen. Poliittiset ryhmät valmistautuvat vuoden ensimmäiseen täysistuntoon 17.–20. tammikuuta, jossa parlamentti valitsee uuden puhemiehistön vaalikauden 2019–2024 jälkipuoliskolle. Parlamentti päättää myös pysyvien valiokuntien ja alivaliokuntien kokoonpanoista ja keskustelee Ranskan EU- puheenjohtajuuskauden painopisteistä presidentti Emmanuel Macronin kanssa.
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoontuvat vuoden viimeiseen täysistuntoon sekä Strasbourgissa että etäyhteyksin. Parlamentti äänestää 13.-16. joulukuuta istunnossa muun muassa uudesta digimarkkinasäädöksestä, keinoista puuttua naisiin kohdistuvaan verkkoväkivaltaan sekä kansainvälisten julkisten hankintojen ns. vastavuoroisuusasetuksesta. Esillä ovat myös covid-19-pandemiatilanne, Venäjän toimet Ukrainassa ja lähialueilla sekä nuorison teemavuosi 2022. Puhemies luovuttaa parlamentin 2021 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon keskiviikkona.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa, joiden aiheina on muun muassa COVID-19-pandemian nykytilanne, turvapaikkajärjestelmän uudistaminen, sekä eurooppalaisten yritysten etujen puolustaminen maailmalla. Lisäksi keskustelu sukupuolittuneen väkivallan kitkemisestä jatkuu ja työ eurooppalaisen yleislaturin puolesta etenee. Kansalaisvapauksien valiokunta kuulee Pegasus-vakoiluohjelmaskandaalista Laurent Richardia (Forbidden Stories, vuoden 2021 Daphne Caruana Galizia -palkinnon voittaja), Etienne Maynieria (Amnesty Internationalin turvallisuuslaboratorio) ja Euroopan tietosuojavaltuutettua Wojciech Wiewiórowskia. Viikon valiokunta-aiheena on myös eläinten hyvinvointi kuljetusten aikana ja Välimeren unioni. Parlamentin puhemies alustaa kunnianosoituksen Valéry Giscard d'Estaingille.
Lue lisää
Mepit kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden pääaiheita ovat lelujen turvallisuus, syöväntorjunta sekä oikeusvaltiokysymykset. Mepit myös keskustelevat jäsenmaiden kansanedustajien kanssa muuttoliike- ja  turvapaikkapolitiikasta. Parlamentin poliittinen johto vierailee Pariisissa Ranskan lähestyvän EU-puheenjohtajakauden merkeissä. Poliittiset ryhmät valmistautuvat vuoden viimeiseen täysistuntoon, jossa parlamentti äänestää muun muassa EU:n toimista digialan isojen portinvartijoiden suitsimiseksi.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu vuoden toiseksi viimeiseen täysistuntoon Strasbourgissa ja etäyhteyksin. 22.–25.11. istunnon pääaiheita ovat äänestykset EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta ja vuoden 2022 EU-budjetista, sekä toimet heikentyneen koronatilanteen suhteen. Lisäksi keskustellaan Glasgow’n ilmastokokouksen ja lokakuun Eurooppa-neuvoston tuloksista sekä Valko-Venäjän ja Slovenian tilanteesta. Asialistalla ovat myös työperäisen maahanmuuton helpottaminen, kriittisten raaka-aineiden saatavuus sekä romaneihin kohdistuva poliisiväkivalta EU:ssa. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää digimarkkinasäädöksestä.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa, joiden pääaiheina on muun muassa rahapoliittinen vuoropuhelu Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden kanssa, EU:n digitaalinen koronatodistus sekä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkakriisi. Lisäksi arvioidaan Unkarin, Slovenian, Bulgarian ja Slovakian oikeusvaltion tilannetta. Ympäristövaliokunta kuulee ympäristökomissaari Sinkevičiusia toimista globaalin metsäkadon pysäyttämiseksi. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 22.–25. marraskuuta täysistuntoon, jossa mepit äänestävät muun muassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneelien toinen kierros jatkuu viikonloppuna etäyhteyksin, teemoina paremmat elämäntavat, ympäristön ja terveyden suojeleminen sekä talouden ja kulutuksen suuntaaminen kohti kestävää yhteiskuntaa. 
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoontuvat Brysselissä kaksipäiväiseen täysistuntoon, jonka pääaiheita ovat EU:n turvapaikkaviraston perustaminen, monikansallisten yritysten maakohtainen veroraportointi sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus. Meppien odotetaan ottavan kantaa myös muun muassa Puolan aborttikieltoon. Täysistunnon lisäksi mepit keskustelevat valiokunnissa Facebook-tietovuotaja Frances Haugenin kanssa isojen teknologiayritysten toiminnasta. Kehitysvaliokunta käsittelee EU:n apua Afganistanille EU-komissaari Jutta Urpilaisen kanssa. Meppivaltuuskunta edustaa parlamenttia COP26-ilmastokokouksessa Glasgow’ssa.
Lue lisää
Kauppavaliokunnan meppivaltuuskunta vierailee Washingtonissa.
Alkanut viikko on varattu parlamentin kalenterissa valiokuntien virkamatkoille ja meppien vaalipiirityölle. Kansalaisvapauksien valiokunnan jäsenet paneutuvat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tilaan Kreikassa ja Samoksella, kansainvälisen kaupan valiokunta keskittyy globaalin kaupan haasteisiin Washingtonissa ja naisten oikeuksien mepit työelämän tasa-arvoon Islannissa. Meppivaltuuskunta vierailee myös Madridissa ja Baskimaassa tutkiakseen ETA:an yhdistettyjä murhia. Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneelien toinen kierros alkaa etäyhteyksin perjantaina.
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoustavat valiokunnissa, joiden pääaiheita ovat järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat kustannukset, EU:n kyberturvallisuuden parantaminen sekä laillisen maahanmuuton mahdollistava järjestelmä. Valiokunnissa keskustellaan myös turvapaikka-asioista, EU:n digitaalisten sääntöjen kehittämisestä sekä maatalousvarojen väärinkäytöstä Slovakiassa. Parlamentti viettää toista kertaa eurooppalaista tasa-arvoviikkoa. Viikon aikana valiokunnat järjestävät keskusteluja tasa-arvosta. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta käsittelee myös ehdotuksia tasa-arvon parantamiseksi työpaikoilla.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu lokakuun toiseen täysistuntoon Strasbourgissa. 18.–21. lokakuuta istunnon aiheita ovat muun muassa Puolan oikeusvaltiotilanne, veronkierto ja Pandoran paperit sekä tuleva Glasgow’n ilmastokokous. Lisäksi mepit äänestävät uudesta kestävän ruoantuotannon Pellolta pöytään -strategiasta ja tekevät esityksen kulttuurialan taloustilanteen parantamisesta pandemian jälkeen. Mepit ottavat kantaa myös 21.–22. lokakuuta EU-huippukokouksen tavoitteisiin. Euroopan tulevaisuuskonferenssi kokoontuu täysistuntoon loppuviikosta.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla valiokunnissa, joiden pääaiheita ovat muun muassa kansainväliset ilmastoneuvottelut, median vapaus, verkkovierailumaksut ja euroalueen talouden tila. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kärkikolmikko valitaan torstaina, jolloin parlamentti myös julkistaa ensimmäisen journalismipalkintonsa saajan. Poliittiset ryhmät valmistautuvat lokakuun toiseen täysistuntoon 18.–21.10., jonka asialistalla on muun muassa lähestyvä EU-huippukokous, Pandoran paperit -tietovuoto, Glasgow’n ilmastokokous sekä avoimuus covid-19-rokotteiden hankinnassa ja jakelussa. 
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu tällä viikolla syksyn toiseen täysistuntoon Strasbourgissa. 4.–7. lokakuuta istunnon pääaiheita ovat EU:n ja USA:n suhteiden tulevaisuus, energian hinnannousu, kyberturvallisuus ja arktisen alueen jännitteet. Mepit käsittelevät myös EU:n ja Valko-Venäjän suhteita, Unkarin ja Puolan elpymissuunnitelmia sekä liikenneturvallisuutta. Euroopan nuorisotapahtuma kokoaa loppuviikosta parlamenttiin jopa 4000 nuorta pohtimaan ratkaisuja Euroopan haasteisiin.
Lue lisää
Kuva parlamentin rakennuksesta Brysselistä .
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa, joiden pääaiheina ovat muun muassa euroalueen tila, tuki Afganistanille ja EU:n talousarvio vuodelle 2022, Euroopan laajuisten energiaverkot, oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Unkarissa sekä vuoden 2021 Saharov-palkinnon saajaehdokkaat. Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneelit kokoontuvat jälleen loppuviikosta. Poliittiset ryhmät valmistautuvat parlamentin 4.-7. lokakuuta täysistuntoon.  
Lue lisää
Tämä viikko on varattu parlamentissa jäsenten vaalipiirityölle ja valtuuskuntavierailuille. Ulkoasiainmepit paneutuvat arktiseen politiikkaan Tanskassa, Grönlannissa ja Islannissa, kansalaisvapauksien valiokunnan jäsenet tiedotusvälineiden vapauden ja oikeusvaltion tilaan Slovakiassa ja Bulgariassa. Meppivaltuuskunta vierailee myös Bulgarian ja Turkin rajalla tutustuakseen eläinkuljetusten ongelmiin. Euroopan tulevaisuuskonferenssin toinen kansalaispaneeli kokoontuu Strasbourgissa 24.-26. syyskuuta.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon sekä Strasbourgissa että etäyhteyksin. 13.–16.9. täysistunnon kohokohta on komission puheenjohtajan vuotuinen EU:n tila -puhe ja -keskustelu parlamentin jäsenten kanssa keskiviikkona 15.9. Istunnon muita pääaiheita ovat Afganistanin tilanne, eurooppalaisen terveysunionin vahvistaminen, korkeasti koulutettujen työperäisen maahanmuuton helpottaminen sekä unionin Venäjä-suhteet.
Lue lisää
Parlamentin syyskauden startti jatkuu valiokuntien kokouksilla. Viikon pääaiheita on edelleen Afganistanin tilanne. Valiokunnissa käsitellään myös muun muassa EU:n digisääntelyhankkeita, ehdotuksia kohti oikeudenmukaisempia elintarvikeketjuja sekä EU-maihin kohdistuneita vakoilutapauksia. Poliittisten ryhmien ohjelmassa on valmistautumista syksyn ensimmäiseen täysistuntoon 13.–16.9., jonka kohokohtia on komission puheenjohtajan vuotuinen EU:n tila -puhe ja -keskustelu parlamentin jäsenten kanssa.
Lue lisää
Parlamentin syyskauden työ käynnistyy valiokuntien kokouksilla. Viikon pääaiheita ovat Afganistanin tilanne, oikeusvaltion tila EU:ssa - etenkin Puolassa ja Unkarissa - sekä EU:n elpymispaketin toimeenpano. Esillä ovat myös uusia omia varoja koskevien ehdotusten viivästyminen, Kreikan talouden tila ja kolmansien maiden pääsy EU:n julkisten hankintojen markkinoille. EU:n puheenjohtajamaa Slovenian oikeus- ja sisäministerit esittelevät puolivuotisen kautensa tavoitteita. Suomessa EU-politiikan syksy käynnistyi viikonloppuna Turun Eurooppa-foorumilla.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu tällä viikolla viimeiseen täysistuntoon ennen kesätaukoaan. 5.–8. heinäkuuta täysistunnon asialistalla ovat muun muassa LHGBTIQ-oikeudet Unkarissa, Slovenian EU-puheenjohtajakauden painotukset, Lasten seksuaalisen hyväksikäytön estäminen verkossa, oikeusvaltioehdollisuus EU-tukien käytössä ja eurooppalaisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus. Esillä ovat myös ihmisoikeudet ja ulkosuhteet, muun muassa Etiopian Tigrayn tilanne ja Turkin opposition painostus.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa. Kokousten asialistoilla ovat muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen vahvistaminen, EU:n vastaus koronapandemiaan, tekoälyn käyttö lainvalvonnassa, oikeusvaltioperiaate ja arktinen alue. Poliittiset ryhmät valmistautuvat lisäksi 5.–8. heinäkuuta pidettävään täysistuntoon.
Lue lisää
Tällä viikolla mepit kokoontuvat sekä kaksipäiväiseen täysistuntoon että valiokunnissa. 23.−24. kesäkuuta täysistunnon asialistalla ovat mm. uusi ja kunnianhimoisempi ilmastolaki, aluekehitykseen suunnattavat lisävarat, seksuaaliterveys ja EU-huippukokouksen valmistelu. Valiokuntakokousten aiheina ovat mm. Euroopan lääkeviraston aseman vahvistaminen ja globaalin makrotalouden vaikutukset euroalueeseen. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssi, jonka ensimmäinen täysistunto pidetään 19. kesäkuuta Strasbourgissa. Valiokuntaviikon muita aiheita ovat turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, EU-budjetin suojaaminen väärinkäytöksiltä, yhteiseurooppalainen ilmatila sekä ulko- ja kauppasuhteet. Valtuuskunnissa ovat esillä muun muassa EU:n ja Afrikan suhteet.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu yli vuoden tauon jälkeen täysistuntoon Strasbourgissa. Mepit äänestävät 7.–10. kesäkuuta täysistunnossa muun muassa EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, koronarokotteiden patenttioikeuksista luopumisesta, luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU-strategiasta sekä globalisaatiotuesta Suomessa irtisanotuille. Täysistunto käsittelee myös EU:n vastatoimia Valko-Venäjän konekaappauksen myötä, EU-budjetin suojaamista uusilla oikeusvaltioehdollisuuden säännöillä, kansalaisaloitetta häkkiviljelyn asteittaisesta lopettamisesta sekä puolustautumista kyberhyökkäyksiltä. Parlamentin puhemies julkistaa keskiviikkona uudistetun LUX-yleisöelokuvapalkinnon voittajan. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU:n globalisaatiotuki Finnairin vähentämien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi, eläinkuljetukset, Yhdysvaltojen ja EU:n elvytyssuunnitelmat sekä eurooppalainen koulutusyhteistyö. Neuvottelut suuryritysten maakohtaista veroraportointia koskevista EU-säännöistä jatkuvat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 7-10. kesäkuuta täysistuntoon, joka on määrä pitää yli vuoden tauon jälkeen Strasbourgissa. Kevään eurobarometri julkaistaan torstaina.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden pääaiheita ovat muun muassa Valko-Venäjä, sähköinen koronatodistus, koronarokotteiden patenttisuoja, biodiversiteetti sekä lehdistönvapauden rajoitukset Puolassa ja Unkarissa. Parlamentin ryhmäjohtajat keskustelevat Slovenian tulevan EU-puheenjohtajakauden painotuksista. EU-toimielimet neuvottelevat viikon mittaan unionin maatalouspolitiikan uudistuksesta. Loppuviikon virtuaalisella Maailma kylässä -festivaalilla 29.–30.5. puhutaan EU-vetoisesta vihreästä kehityksestä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu täysistuntoon 17.–20. toukokuuta. Täysistunnon aiheina ovat muun muassa koronarokotepatentit, covid-19-todistus matkustamisen helpottamiseksi, Erasmus+ -ohjelman rahoitus, vihreä siirtymän tukeminen, yritysten ympäristövastuu, EU:n vetystrategia sekä Israelin ja Palestiinan tilanne.
Lue lisää