skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko

Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssi, jonka ensimmäinen täysistunto pidetään 19. kesäkuuta Strasbourgissa. Valiokuntaviikon muita aiheita ovat turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, EU-budjetin suojaaminen väärinkäytöksiltä, yhteiseurooppalainen ilmatila sekä ulko- ja kauppasuhteet. Valtuuskunnissa ovat esillä muun muassa EU:n ja Afrikan suhteet.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu yli vuoden tauon jälkeen täysistuntoon Strasbourgissa. Mepit äänestävät 7.–10. kesäkuuta täysistunnossa muun muassa EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, koronarokotteiden patenttioikeuksista luopumisesta, luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU-strategiasta sekä globalisaatiotuesta Suomessa irtisanotuille. Täysistunto käsittelee myös EU:n vastatoimia Valko-Venäjän konekaappauksen myötä, EU-budjetin suojaamista uusilla oikeusvaltioehdollisuuden säännöillä, kansalaisaloitetta häkkiviljelyn asteittaisesta lopettamisesta sekä puolustautumista kyberhyökkäyksiltä. Parlamentin puhemies julkistaa keskiviikkona uudistetun LUX-yleisöelokuvapalkinnon voittajan. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU:n globalisaatiotuki Finnairin vähentämien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi, eläinkuljetukset, Yhdysvaltojen ja EU:n elvytyssuunnitelmat sekä eurooppalainen koulutusyhteistyö. Neuvottelut suuryritysten maakohtaista veroraportointia koskevista EU-säännöistä jatkuvat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 7-10. kesäkuuta täysistuntoon, joka on määrä pitää yli vuoden tauon jälkeen Strasbourgissa. Kevään eurobarometri julkaistaan torstaina.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joiden pääaiheita ovat muun muassa Valko-Venäjä, sähköinen koronatodistus, koronarokotteiden patenttisuoja, biodiversiteetti sekä lehdistönvapauden rajoitukset Puolassa ja Unkarissa. Parlamentin ryhmäjohtajat keskustelevat Slovenian tulevan EU-puheenjohtajakauden painotuksista. EU-toimielimet neuvottelevat viikon mittaan unionin maatalouspolitiikan uudistuksesta. Loppuviikon virtuaalisella Maailma kylässä -festivaalilla 29.–30.5. puhutaan EU-vetoisesta vihreästä kehityksestä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu täysistuntoon 17.–20. toukokuuta. Täysistunnon aiheina ovat muun muassa koronarokotepatentit, covid-19-todistus matkustamisen helpottamiseksi, Erasmus+ -ohjelman rahoitus, vihreä siirtymän tukeminen, yritysten ympäristövastuu, EU:n vetystrategia sekä Israelin ja Palestiinan tilanne.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentissa pidetään valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia. Kokousten aiheina ovat muun muassa EU:n elvytysvälineen toimeenpano, tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan suojelu, seksuaali- ja lisääntymisterveys, Venäjän ja EU:n suhteet sekä muuttoliike Välimerellä. Poliittiset ryhmät valmistautuvat parlamentin 17.-20. toukokuuta täysistuntoon.  
Lue lisää
Parlamentissa on tällä viikolla jäsenten kotimaantyölle varattu vaalipiiriviikko. Parlamentin kalenterissa on myös valtuuskuntien kokouksia: mepit ja Latinalaisen Amerikan maiden parlamentaarikot keskustelevat etäyhteyksin muun muassa koronarokotteiden saatavuudesta. Parlamentti juhlistaa Eurooppa-päivää 9.5. virtuaalisesti koko viikon. Hyvää Eurooppa-päivän viikkoa!
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu täysistuntoon. Mepit äänestävät 26.–29. huhtikuuta täysistunnossa muun muassa EU:n ja Ison-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksesta sekä ehdotetusta koronavirustodistuksesta. Täysistunnossa käsitellään myös EU:n ja Turkin suhteita, Aleksei Navalnyin tilannetta, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia sekä Horisontti Eurooppa ja LIFE-ohjelmia.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokuntiin, joissa käsitellään muun muassa koronapandemian torjuntaa, tekoälyä koskevaa lakiehdotusta, EU:n ja Turkin suhteita sekä naisyrittäjyyttä. EU:n ja itäisen Euroopan kumppanimaiden parlamentaarikot tapaavat etäyhteyksin. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 26.-29. huhtikuuta pidettävään täysistuntoon, jonka asialistalla on muun muassa digitaalinen koronarokotetodistus ja junamatkustajien oikeudet. Euroopan tulevaisuuskonferenssin verkkoalusta julkistetaan maanantaina 19.4. – itse konferenssi avataan Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joissa käsitellään muun muassa ehdotusta digitaaliseksi koronarokotetodistukseksi sekä nopeutettua lupamenettelyä virusmuunnoksia torjuville covid-19-rokotteille. Muita viikon pääaiheita ovat kansalaisaloite eläinten häkkikasvatuksen kieltämiseksi sekä odotettu tekoälylaki. Esillä ovat myös ulkosuhteet. Mepit äänestävät EU:n ja Ison-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja ottavat kantaa muun muassa EU:n ja Intian suhteisiin.
Lue lisää
Strasbourg keväällä.
Parlamentissa on tällä viikolla jäsenten kotimaantyölle varattu vaalipiiriviikko. Myös pääsiäisen jälkeinen viikko on varattu parlamentin kalenterissa vaalipiirityölle. Valtuuskuntien kokouksissa keskustellaan muun muassa EU:n ja Kanadan suhteista sekä disinformaatiosta ja ulkomaisista vaikuttamispyrkimyksistä. Parlamentin lainsäädäntötyö jatkuu viikolla 15 valiokuntien kokouksilla.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat täysistuntoon. Kaksipäiväisen (24.–25.3.) täysistunnon asialistalla ovat muun muassa EU:n tulojärjestelmän uudistaminen, uuden oikeusvaltiomekanismin aktivoiminen, EU:n uusi EU-Afrikka-strategia, Euroopan datastrategia, kestävä turismi sekä merien muovijätteen vähentäminen. Lisäksi pidetään valiokuntien kokouksia, joissa keskustellaan muun muassa koronarokotehankinnoista. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa. Viikon pääaiheita ovat koronavirusvariantit ja rokotteet, euroalueen talouden tila sekä EU:n tietosuoja-asetuksen päivittäminen. Esillä ovat lisäksi muun muassa naisten ja miesten yhtäläinen palkkaus, EU:n ja Naton yhteistyö, kestävä maatalous, liikenneturvallisuus sekä ihmisoikeudet Saudi-Arabiassa. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu täysistuntoon 8.–11. maaliskuuta. Parlamentti juhlistaa maanantaina kansainvälistä naistenpäivää. Mepit keskustelevat ja äänestävät uudesta terveysalan EU4Health-ohjelmasta sekä strategisia investointeja EU:n alueelle tukevasta InvestEU-ohjelmasta. Muita täysistunnon aiheita ovat muun muassa hiilitullit osana kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita, sitovat säännöt vastuulliselle liiketoiminnalle sekä lasten oikeudet. Parlamentin puhemies David Sassoli allekirjoittaa parlamentin puolesta Euroopan tulevaisuuskonferenssia koskevan julkilausuman. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokuntiin ja poliittisten ryhmien kokouksiin sekä valmistautuvat ensi viikolla pidettävään täysistuntoon (8.–11.3.). Kansalaisvapauksien valiokunnassa keskustellaan Länsi-Välimeren ja Kanariansaarten muuttoliikkeen tilanteesta ja komission laatimasta lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta 2021–2024. Lisäksi parlamentissa keskustellaan eläinten kuljettamisesta, tekoälystä ulkopolitiikan näkökulmasta ja Euroopan ulkosuhdehallinnon strategiasta torjua ulkomaista ​​sekaantumista demokraattisiin prosesseihin Euroopassa. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokuntiin. Euroopan parlamentaarinen viikko kokoaa mepit ja kansanedustajat keskustelemaan EU:n elpymisestä. Viikon asialistalla ovat myös koronarokotteiden tuotanto, aborttioikeudet ja oikeusvaltioperiaate Puolassa, matkailustrategia koronapandemian torjumiseksi, EU:n laajentumispolitiikka Kosovon ja Serbian suhteen, Euroopan datastrategia sekä vetoomus susikannan suojelusta Suomessa.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentissa on valtuuskuntien etäkokouksia ja vaalipiiriviikko. Valtuuskuntien kokouksissa keskustellaan muun muassa EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisten suhteiden kehittämisestä ja ns. post-Cotonou-sopimuksesta sekä mahdollisuuksista tehdä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä Kiinaan liittyen. Jäsenet tapaavat vaalipiiriviikolla sidosryhmiä ja  kansalaisia kotimaissaan ja perehtyvät tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Ensi viikolla lainsäädäntötyö jatkuu valiokuntien kokouksilla. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat täysistuntoon etäyhteyksin. Istuntoviikon aiheina ovat muun muassa EU:n koronarokotestrategia sekä elvytys- ja palautumistukiväline, jonka tarkoitus on auttaa EU-maita selviytymään koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista. Täysistunnon asialistalla on myös uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, Aleksei Navalnyin tuomio ja Venäjän opposition tilanne sekä eriarvoisuuden vähentäminen erityisesti työssäkäyviä köyhiä ajatellen. Lisäksi parlamentin jäsenet keskustelevat pääomamarkkinoiden elvytyspaketista ja EKP:n 2020 vuosikertomuksesta pääjohtaja Christine Lagarden kanssa, sosiaalisen median valvonnasta ja perusoikeuksien suojelusta, ihmiskaupan torjunnasta, ilmailualasta sekä Jemenin ja Myanmarin tilanteista.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet keskustelevat valiokunnissa etäyhteyksin koronarokotteiden rahoituksesta ja saatavuudesta, hiilivuotojen ehkäisemisestä, EU:n ensimmäisestä syöväntorjuntaa koskevasta toimintasuunnitelmasta sekä talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta vuodelle 2021. Lisäksi parlamentin jäsenet keskustelevat EU:n ja Ison-Britannian välisestä sopimuksesta koskien turvallisuusluokiteltua tietoa sekä eläinten suojelusta kuljetusten aikana. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 8.–11.2. pidettävään täysistuntoon.
Lue lisää
Mepit kokoontuvat tällä viikolla etäyhteyksin valiokuntiin. Viikon aiheina ovat muun muassa koronarokotteiden hyväksyminen, saatavuus ja käyttöönotto, muuttoliike ja Kreikan saaret, talouspolitiikka euroalueella, kiertotalous, yritysvastuu, pellolta pöytään -strategia sekä Portugalin EU-puheenjohtajuuskausi. Mepit myös kuulevat asiantuntijoita sekä EU:n uudesta sanktiojärjestelmästä ihmisoikeusrikkojia vastaan että muun muassa Kiinan vaikuttamispyrkimyksistä EU:ssa.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu täysistuntoon, jossa EU-puheenjohtajamaa Portugali esittelee puolivuotisen puheenjohtajuuskautensa agendaa. Parlamentin jäsenet keskustelevat covid-19 -rokotesopimuksista ja koronapandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista, sekä EU:n ja Yhdysvaltojen suhteista ja Yhdysvaltojen seuraavan presidentin Joe Bidenin virkaanastumisesta. Asialistalla on myös tekoälyn säätely sotilas- ja julkisaloilla sekä meppien ehdotus työntekijöiden oikeudesta olla tavoittamattomissa töistä työajan ulkopuolella. 
Lue lisää
Parlamentin uuden vuoden startti jatkuu tällä viikolla valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksilla. Asialistalla ovat muun muassa koronarokotesopimukset, EU:n ja Britannian joulukuussa 2020 löytämä sopu uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta, luonnon monimuotoisuus, digipalvelut sekä maatalouspolitiikka. Parlamentti myös valmistautuu ensi viikolla pidettävään täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet muun muassa keskustelevat EU-puheenjohtajamaa Portugalin agendasta ja EU:n elvytyssuunnitelman täytäntöönpanosta. Kestävä ja vihreä elvytys ja koronapandemian vaikutusten lievittäminen pysyvät EU:n uuden vuoden työn painopisteinä. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla etäyhteyksin valiokunnissa. Viikon aiheita ovat muun muassa koronavirukselta suojaava rokote, tietosuojaa koskevien säännösten joustavoittaminen lasten hyväksikäytön torjumiseksi, tekoälyn käyttö armeijassa ja siviilissä ja euroalueen talouspolitiikka. Lisäksi poliittiset ryhmät kokoontuvat valmistelemaan vuoden viimeistä, 14.–17.12. pidettävää täysistuntoa. Puhemies Sassoli edustaa parlamenttia torstaina EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa.
Lue lisää
Mepit kokoontuvat tällä viikolla valiokuntiin etäyhteyksin. Viikon aiheina ovat muun muassa EU-budjetti, vesipolitiikka, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, oikeusvaltioperiaate Unkarissa ja Puolassa, Frontex-operaatioiden asianmukaisuus, yhteiset turvapaikkasäännöt, ehdotus oikeudesta olla digitaalisesti tavoittamattomissa sekä Portugalin tuleva EU-puheenjohtajakausi. 
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu täysistuntoon etäyhteyksin 23.–26. marraskuuta. Istunnon asialistalla on kuluttajansuojaa parantavia uudistuksia, kuten muun muassa joukkokanteet ja tuotteiden ”korjauttamisoikeus” sekä tuoteturvallisuuden takaaminen. Mepit keskustelevat myös tiedotusvälineiden vapaudesta, toimittajien suojelemisesta ja vihapuheen torjumisesta, asunnottomuuden torjunnasta, sekä koronaviruksen vaikutuksista ulkopolitiikkaan ja Schengen-järjestelmään. Mepit ottavat kantaa myös 10.–11. joulukuuta pidettävän EU-huippukokouksen asialistaan. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä etäyhteyksin. Viikon aiheita ovat muun muassa Euroopan terveysunionin rakentaminen, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberturvallisuus, Euroopan keskuspankin pääjohtaja Lagarden kuuleminen, pitkän aikavälin budjetti, EU:n toimet koronaviruspandemian hallitsemiseksi sekä maahanmuutto- ja turvapaikka-aiheinen korkean tason konferenssi. Poliittiset ryhmät valmistautuvat myös ensi viikon täysistuntoon, jossa mepit keskustelevat ja äänestävät muun muassa tiedotusvälineiden vapaudesta, toimittajien suojelemisesta, vihapuheen ja disinformaation torjumisesta sekä koronaviruksen vaikutuksista ulkopolitiikkaan.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu sekä valiokunnissa että täysistuntoon. Valiokuntien asialistalla on äänestys EU:n elvytysrahastosta, jäsenmaiden oikeusvaltiokehitys, EU:n uusi tasa-arvostrategia ja EU-toimielinten varainhoito vuonna 2019. 11.-13. marraskuuta etäyhteyksin pidettävän täysistunnon pääaiheita ovat Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos, terveysalan toimintaohjelma (EU4Health) vuosille 2021–2027 ja vihreän kehityksen investointiohjelma. Mepit käsittelevät myös koronaviruslääkkeiden ja -rokotteiden hankinnan läpinäkyvyyttä sekä pandemiarajoitusten vaikutuksia demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Neuvottelut EU:n monivuotisesta rahoituksesta jatkuvat.
Lue lisää
PParlamentin toiminta jatkuu etäyhteyksin ja poikkeusjärjestelyin. Viikon kohokohta on meppien ja Latinalaisen Amerikan maiden parlamentaarikkojen edustajakokouksen EuroLatin täysistunto, joka järjestetään videoyhteyksin 4.-5. marraskuuta. Täysistunnon aiheena ovat koronaviruspandemian vaikutukset Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon pääaiheita ovat oikeusvaltioperiaatteen kytkeminen EU:n pitkän aikavälin rahoitukseen, vuoden 2021 EU-budjetti, investointien edistäminen EU:ssa, tekoäly, eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaaminen Kiinassa ja koronapandemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Lisäksi agendalla ovat pakolaiskysymykset ja tilanne Kreikan saarilla Morian pakolaisleirin tulipalon jälkeen. Parlamentissa vietetään myös ensimmäistä sukupuolten tasa-arvon viikkoa.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla etäyhteyksin järjestettävään täysistuntoon, jossa äänestetään EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta ja digitaalisten palvelujen sääntelystä. Mepit ottavat kantaa myös tekoälyn sääntelyyn, EU:n ja Valko-Venäjän suhteisiin ja globaalin metsäkadon hillitsemiseen. Esillä ovat myös EU-passien ja -viisumien laiton myynti, EU-huippukokouksen päätelmät ja komission vuoden 2021 työohjelma. Parlamentti julkistaa vuoden 2020 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saajan torstaina.Viime viikolla parlamentin jäsenet kokoustivat valiokunnissa. Viikon aiheita olivat muun muassa EU:n toimet koronaviruspandemian hallitsemiseksi, pandemian rajoitustoimien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, euroalueen talouspolitiikka, ja uusi Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon aiheita ovat muun muassa EU:n toimet koronaviruspandemian hallitsemiseksi, pandemian rajoitustoimien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, euroalueen talouspolitiikka, vuoden 2020 Saharov-palkinto ja uusi Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto. Poliittiset ryhmät valmistautuvat myös ensi viikon täysistuntoon, jossa mepit päättävät mm. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta, digitaalisista palveluista, tekoälystä, suhteista Valko-Venäjään ja globaalin metsäkadon hillitsemisestä. Parlamentti kokoontui viime viikolla Brysselissä lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon. Mepit äänestivät muun muassa uudesta ilmastolaista, uudesta demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta mekanismista, Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä metsästrategiasta sekä muutoksista Euroopan komission kokoonpanoon. Esillä oli myös oikeusvaltioon liittyvä ehdollisuus, jota parlamentti on pitänyt kynnyskysymyksenä EU:n pitkän aikavälin budjettia koskevissa neuvotteluissa. 
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Brysselissä lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon, jossa mepit muun muassa äänestävät uudesta ilmastolaista, uudesta demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta mekanismista, Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä metsästrategiasta sekä muutoksista Euroopan komission kokoonpanoon. Esillä on myös oikeusvaltioon liittyvä ehdollisuus, jota parlamentti on pitänyt kynnyskysymyksenä EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa.  Viime viikolla mepit tenttasivat valiokunnissa ehdokkaita uusiksi komissaareiksi, kävivät rahapoliittista vuoropuhelua ja keskustelivat vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Esillä olivat myös digipalvelujen ja tekoälyn sääntely sekä vuoden 2020 Saharov-palkintoehdokkaat. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joissa kuullaan ehdokkaita uusiksi komissaareiksi, käydään rahapoliittista vuoropuhelua ja keskustellaan vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Esillä ovat myös digipalvelujen ja tekoälyn sääntely sekä vuoden 2020 Saharov-palkintoehdokkaat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon, jossa parlamentti muun muassa äänestää uudesta ilmastolaista ja oikeusvaltiomekanismista. Viime viikolla mepit keskustelivat Brysselissä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan kanssa Valko-Venäjän tilanteesta. Esillä olivat myös komission vasta julkistama turvapaikka- ja maahamuuttopakti sekä yhteisten oikeusvaltion ja demokratian arvojen turvaaminen. Parlamentin uusi pysyvä veropetoksia ja veronkiertoa setvivä alivaliokunta sekä neljä määräaikaista tutkinta- ja erityisvaliokuntaa aloittivat työnsä. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon pääaiheita ovat Valko-Venäjän tilanne, josta mepit keskustelevat Brysselissä vierailevan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan kanssa, sekä keskiviikkona julkistettava turvapaikka- ja maahamuuttopakti. Viikon muita aiheita ovat yhteisten oikeusvaltion ja demokratian arvojen turvaaminen sekä rasismin ja viharikosten torjunta, EU:n ja Kiinan suhteet, nuorisotakuun vahvistaminen ja covid-19-rokotteiden saatavuus. Parlamentin uusi pysyvä veropetoksia ja veronkiertoa setvivä alivaliokunta sekä neljä määräaikaista tutkinta- ja erityisvaliokuntaa aloittavat työnsä.  Viime viikolla parlamentti kokoontui syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta oli vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen visioi ensimmäisessä unionin tila -puheessaan tietä kohti hiiletöntä, digitaalista ja kansalaisten oikeudet ja terveyden turvaavaa Eurooppaa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta on vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja von der Leyen pitää ensimmäisen unionin tila -puheensa mepeille keskiviikkoaamuna. Täysistunnon muita aiheita ovat äänestys EU:n omia varoja koskevasta päätöksestä, kuten myös EU:n pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n päivittämisestä. Esillä ovat myös EU-rahoitus energiasiirtymän koettelemille alueille, covid-19-testikäytäntöjen ja riskiluokitusten harmonisointi sekä meriliikenteen päästöt. Parlamentissa vietetään tällä viikolla kansainvälistä demokratiaviikkoa.
Lue lisää
Euroopan parlamentin rakennus Brysselissä.
Parlamentin syyskauden avaus jatkuu valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksilla. Valiokunnissa ovat esillä muun muassa koronarokotteet, EU:n metsästrategia ja Valko-Venäjän tilanne. EU-toimielinten neuvottelut unionin monivuotisesta rahoituksesta ja elvytyksestä jatkuvat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta on komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa käytävä keskustelu Euroopan unionin tilasta. Viime viikolla EU:n puheenjohtajamaa Saksan ministerit esittelivät kautensa painopisteitä valiokunnille.
Lue lisää
Parlamentin syyskauden avaus jatkuu valiokuntatyön merkeissä. Mepit keskustelevat tällä viikolla etäyhteyksin muun muassa EU:n monivuotista rahoituskehystä ja elvytyspakettia koskevien neuvottelujen etenemisestä, covid-19-tilanteesta, ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä digitaalialaa, tekoälyä ja dataa koskevista EU-aloitteista. EU-puheenjohtajamaa Saksan ministerit jatkavat kautensa painopisteiden esittelyä valiokunnille.Viime viikolla mepit keskustelivat muun muassa Valko-Venäjän tilanteesta. Kotimaassa Turun Eurooppa-Foorumi tarjosi kolmatta kertaa korkeatasoisen kattauksen ajankohtaisista EU-asioista. 27.–28.8. järjestetyn tapahtuman teemana oli Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi.
Lue lisää
Parlamentin syyskausi käynnistyy valiokuntatyön merkeissä. Kesätauolta palaavat mepit keskustelevat tällä viikolla etäyhteyksin muun muassa Valko-Venäjän tilanteesta. Kotimaassa Turun Eurooppa-foorumi tarjoaa elokuun lopulla kolmatta kertaa korkeatasoisen kattauksen ajankohtaisista EU-asioista. 27.–28.8. järjestettävän tapahtuman teemana on Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi. Suurelle yleisölle tapahtuma toteutuu tänä vuonna verkon välityksellä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontui viime viikolla ylimääräiseen täysistuntoon puimaan huippukokouksen saavuttamaa sopua EU:n elvytyspaketista ja keskustelemaan jäsenmaiden kannasta EU:n pitkän aikavälin budjettiin.   Parlamentti on kesätauolla, jonka seurauksena myös parlamentin viikkokirje jää tauolle elokuun ajaksi. Palaamme taas elokuun lopussa!
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Tällä viikolla parlamentti kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon keskustellakseen Eurooppa-neuvoston päätöksestä liittyen EU:n pitkän aikavälin budjettiin ja elvytysrahastoon.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat keskiviikkona täysistuntoon, jonka asialistalla ovat muun muassa Saksan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet, EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytys, unionin kansanterveysstrategia sekä tieliikennesektorin uudistus. Valiokunnissa keskustellaan tällä viikolla muun muassa turvapaikanhakijoiden tilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla, EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta sekä petosten torjunnasta EU:ssa. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n lähestymistapa energian varastointiin, tekoäly, kestävä kemikaalistrategia, Euroopan pankkiviranomaisen johtajan nimitys, Euroopan kohtaamat puolustus- ja turvallisuushaasteet sekä humanitaarisen avun kehitys. Lisäksi poliittiset ryhmät valmistelevat 8-10. heinäkuuta pidettävää täysistuntoa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytyssuunnitelma, covid-19, kemikaalistrategia, EU:n terrorismin vastaiset toimet, työllisyys sekä Syyrian pakolaistilanne ja ihmisoikeudet EU:ssa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. Euroopan keskuspankin covid-19-toimet, EU:n liikkuvuuspaketti, pankkien pääomavaatimukset sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva kumppanuus. Poliittiset ryhmät valmistautuvat Brysselissä 17.-19.6. pidettävään täysistuntoon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, jotka käsittelevät muun muassa EU:n valmisteilla olevan pitkän aikavälin budjetin vaikutuksia maatalousrahoitukseen, Schengenin alueen sisärajatarkastusten poistamista, romaniväestön integraatiostrategioita sekä digitaalisen valvonnan vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon kuulemaan komission tuoreet ehdotukset EU:n pitkän aikavälin budjetiksi sekä elvytyssuunnitelmaksi. Valiokunnissa olivat esillä myös talouden ohjausjakso, matkailualan tulevaisuus ja työvoiman liikkuvuus.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat tällä viikolla Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon, joka käsittelee EU:n rahoitusta ja elvytystä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee täysistunnolle keskiviikkona uuden ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin (2021-2027) budjetiksi sekä elvytyspaketin. Viikon ohjelmassa on myös valiokuntien kokouksia, joiden asialistalla on muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelu, unionin kilpailupolitiikka ja valtiontukisäännöt, Puolan oikeusvaltiotilanne sekä koronapandemian vaikutukset EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia, joiden asialistoja hallitsevat edelleen koronaviruspandemia ja EU:n vastaukset. Esillä ovat muun muassa EU:n exit-strategia, pankkien pääomavaatimuksien mahdollinen laskeminen, verkkorikollisuuden torjuminen sekä koronavirusrokotteiden ja -hoitojen eteneminen. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon, joka käsitteli EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Parlamentti hyväksyi uudet säännöt autojen rengasmerkinnöille sekä maataloustukien siirtymäsäännökset. Esillä oli myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia ja täysistunto etäyhteyksin. Valiokuntien asialistalla ovat mm. teollis- ja tekijänoikeudet ja eettiset näkökohdat tekoälyn kehityksessä, oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahaston perustaminen, kiertotalouden toimintasuunnitelma ja uusi biodiversiteettistrategia. Mepit käsittelevät 13.-16.5. täysistunnossa koronavirukseen keskittyneen EU-maiden 23.4. huippukokouksen tuloksia, EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Esillä on myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistalla on muun muassa EU:n oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän rahaston perustaminen, varautuminen uusien monivuotisten rahoituskehysten 2021-2027 viivästymiseen, Euroopan digitaaliset valmiudet, EU:n toimet koronapandemian vaikutuksen hillitsemiseksi sekä turvallisuus, maahanmuutto ja kansalaisten yksityisyydensuoja kriisin aikana. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 13.-16.5. Brysselissä pidettävään täysistuntoon. 9.5. juhlistetaan jälleen Eurooppa-päivää - poikkeusoloista johtuen verkossa. Viime viikolla valiokunnat käsittelivät koronakriisin talousvaikutuksia, Libyan tilannetta, EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyötä, maatalouden siirtymäkauden rahoitusta sekä autojen uusia rengasmerkintöjä.   
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joissa käsitellään muun muassa koronakriisin talousvaikutuksia, Libyan tilannetta, EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyötä, maatalouden siirtymäkauden rahoitusta sekä autojen uusia rengasmerkintöjä. Viime viikolla valiokunnat puivat covid-19-pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia sekä vaikutuksia EU:n työn alla olevaan monivuotiseen rahoitukseen, aluekehitykseen, kauppaan ja ulkosuhteisiin, vihreän kehityksen ohjelmaan, kuten myös oikeusvaltiokehitykseen. 
Lue lisää