skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko

Mepit kokoontuvat tällä viikolla valiokuntiin etäyhteyksin. Viikon aiheina ovat muun muassa EU-budjetti, vesipolitiikka, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, oikeusvaltioperiaate Unkarissa ja Puolassa, Frontex-operaatioiden asianmukaisuus, yhteiset turvapaikkasäännöt, ehdotus oikeudesta olla digitaalisesti tavoittamattomissa sekä Portugalin tuleva EU-puheenjohtajakausi. 
Lue lisää
Mepit kokoontuvat tällä viikolla valiokuntiin etäyhteyksin. Viikon aiheina ovat muun muassa EU-budjetti, vesipolitiikka, EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, oikeusvaltioperiaate Unkarissa ja Puolassa, Frontex-operaatioiden asianmukaisuus, yhteiset turvapaikkasäännöt, ehdotus oikeudesta olla digitaalisesti tavoittamattomissa sekä Portugalin tuleva EU-puheenjohtajakausi. 
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu täysistuntoon etäyhteyksin 23.–26. marraskuuta. Istunnon asialistalla on kuluttajansuojaa parantavia uudistuksia, kuten muun muassa joukkokanteet ja tuotteiden ”korjauttamisoikeus” sekä tuoteturvallisuuden takaaminen. Mepit keskustelevat myös tiedotusvälineiden vapaudesta, toimittajien suojelemisesta ja vihapuheen torjumisesta, asunnottomuuden torjunnasta, sekä koronaviruksen vaikutuksista ulkopolitiikkaan ja Schengen-järjestelmään. Mepit ottavat kantaa myös 10.–11. joulukuuta pidettävän EU-huippukokouksen asialistaan. 
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä etäyhteyksin. Viikon aiheita ovat muun muassa Euroopan terveysunionin rakentaminen, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberturvallisuus, Euroopan keskuspankin pääjohtaja Lagarden kuuleminen, pitkän aikavälin budjetti, EU:n toimet koronaviruspandemian hallitsemiseksi sekä maahanmuutto- ja turvapaikka-aiheinen korkean tason konferenssi. Poliittiset ryhmät valmistautuvat myös ensi viikon täysistuntoon, jossa mepit keskustelevat ja äänestävät muun muassa tiedotusvälineiden vapaudesta, toimittajien suojelemisesta, vihapuheen ja disinformaation torjumisesta sekä koronaviruksen vaikutuksista ulkopolitiikkaan.
Lue lisää
Tällä viikolla parlamentti kokoontuu sekä valiokunnissa että täysistuntoon. Valiokuntien asialistalla on äänestys EU:n elvytysrahastosta, jäsenmaiden oikeusvaltiokehitys, EU:n uusi tasa-arvostrategia ja EU-toimielinten varainhoito vuonna 2019. 11.-13. marraskuuta etäyhteyksin pidettävän täysistunnon pääaiheita ovat Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos, terveysalan toimintaohjelma (EU4Health) vuosille 2021–2027 ja vihreän kehityksen investointiohjelma. Mepit käsittelevät myös koronaviruslääkkeiden ja -rokotteiden hankinnan läpinäkyvyyttä sekä pandemiarajoitusten vaikutuksia demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Neuvottelut EU:n monivuotisesta rahoituksesta jatkuvat.
Lue lisää
PParlamentin toiminta jatkuu etäyhteyksin ja poikkeusjärjestelyin. Viikon kohokohta on meppien ja Latinalaisen Amerikan maiden parlamentaarikkojen edustajakokouksen EuroLatin täysistunto, joka järjestetään videoyhteyksin 4.-5. marraskuuta. Täysistunnon aiheena ovat koronaviruspandemian vaikutukset Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon pääaiheita ovat oikeusvaltioperiaatteen kytkeminen EU:n pitkän aikavälin rahoitukseen, vuoden 2021 EU-budjetti, investointien edistäminen EU:ssa, tekoäly, eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaaminen Kiinassa ja koronapandemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Lisäksi agendalla ovat pakolaiskysymykset ja tilanne Kreikan saarilla Morian pakolaisleirin tulipalon jälkeen. Parlamentissa vietetään myös ensimmäistä sukupuolten tasa-arvon viikkoa.
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoontuvat tällä viikolla etäyhteyksin järjestettävään täysistuntoon, jossa äänestetään EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta ja digitaalisten palvelujen sääntelystä. Mepit ottavat kantaa myös tekoälyn sääntelyyn, EU:n ja Valko-Venäjän suhteisiin ja globaalin metsäkadon hillitsemiseen. Esillä ovat myös EU-passien ja -viisumien laiton myynti, EU-huippukokouksen päätelmät ja komission vuoden 2021 työohjelma. Parlamentti julkistaa vuoden 2020 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saajan torstaina.Viime viikolla parlamentin jäsenet kokoustivat valiokunnissa. Viikon aiheita olivat muun muassa EU:n toimet koronaviruspandemian hallitsemiseksi, pandemian rajoitustoimien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, euroalueen talouspolitiikka, ja uusi Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon aiheita ovat muun muassa EU:n toimet koronaviruspandemian hallitsemiseksi, pandemian rajoitustoimien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, euroalueen talouspolitiikka, vuoden 2020 Saharov-palkinto ja uusi Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto. Poliittiset ryhmät valmistautuvat myös ensi viikon täysistuntoon, jossa mepit päättävät mm. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta, digitaalisista palveluista, tekoälystä, suhteista Valko-Venäjään ja globaalin metsäkadon hillitsemisestä. Parlamentti kokoontui viime viikolla Brysselissä lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon. Mepit äänestivät muun muassa uudesta ilmastolaista, uudesta demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta mekanismista, Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä metsästrategiasta sekä muutoksista Euroopan komission kokoonpanoon. Esillä oli myös oikeusvaltioon liittyvä ehdollisuus, jota parlamentti on pitänyt kynnyskysymyksenä EU:n pitkän aikavälin budjettia koskevissa neuvotteluissa. 
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu Brysselissä lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon, jossa mepit muun muassa äänestävät uudesta ilmastolaista, uudesta demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta mekanismista, Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä metsästrategiasta sekä muutoksista Euroopan komission kokoonpanoon. Esillä on myös oikeusvaltioon liittyvä ehdollisuus, jota parlamentti on pitänyt kynnyskysymyksenä EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa.  Viime viikolla mepit tenttasivat valiokunnissa ehdokkaita uusiksi komissaareiksi, kävivät rahapoliittista vuoropuhelua ja keskustelivat vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Esillä olivat myös digipalvelujen ja tekoälyn sääntely sekä vuoden 2020 Saharov-palkintoehdokkaat. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa, joissa kuullaan ehdokkaita uusiksi komissaareiksi, käydään rahapoliittista vuoropuhelua ja keskustellaan vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Esillä ovat myös digipalvelujen ja tekoälyn sääntely sekä vuoden 2020 Saharov-palkintoehdokkaat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon, jossa parlamentti muun muassa äänestää uudesta ilmastolaista ja oikeusvaltiomekanismista. Viime viikolla mepit keskustelivat Brysselissä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan kanssa Valko-Venäjän tilanteesta. Esillä olivat myös komission vasta julkistama turvapaikka- ja maahamuuttopakti sekä yhteisten oikeusvaltion ja demokratian arvojen turvaaminen. Parlamentin uusi pysyvä veropetoksia ja veronkiertoa setvivä alivaliokunta sekä neljä määräaikaista tutkinta- ja erityisvaliokuntaa aloittivat työnsä. 
Lue lisää
Parlamentin jäsenet kokoustavat tällä viikolla valiokunnissa. Viikon pääaiheita ovat Valko-Venäjän tilanne, josta mepit keskustelevat Brysselissä vierailevan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan kanssa, sekä keskiviikkona julkistettava turvapaikka- ja maahamuuttopakti. Viikon muita aiheita ovat yhteisten oikeusvaltion ja demokratian arvojen turvaaminen sekä rasismin ja viharikosten torjunta, EU:n ja Kiinan suhteet, nuorisotakuun vahvistaminen ja covid-19-rokotteiden saatavuus. Parlamentin uusi pysyvä veropetoksia ja veronkiertoa setvivä alivaliokunta sekä neljä määräaikaista tutkinta- ja erityisvaliokuntaa aloittavat työnsä.  Viime viikolla parlamentti kokoontui syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta oli vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen visioi ensimmäisessä unionin tila -puheessaan tietä kohti hiiletöntä, digitaalista ja kansalaisten oikeudet ja terveyden turvaavaa Eurooppaa.
Lue lisää
Parlamentti kokoontuu syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta on vuotuinen keskustelu Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja von der Leyen pitää ensimmäisen unionin tila -puheensa mepeille keskiviikkoaamuna. Täysistunnon muita aiheita ovat äänestys EU:n omia varoja koskevasta päätöksestä, kuten myös EU:n pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n päivittämisestä. Esillä ovat myös EU-rahoitus energiasiirtymän koettelemille alueille, covid-19-testikäytäntöjen ja riskiluokitusten harmonisointi sekä meriliikenteen päästöt. Parlamentissa vietetään tällä viikolla kansainvälistä demokratiaviikkoa.
Lue lisää
Euroopan parlamentin rakennus Brysselissä.
Parlamentin syyskauden avaus jatkuu valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksilla. Valiokunnissa ovat esillä muun muassa koronarokotteet, EU:n metsästrategia ja Valko-Venäjän tilanne. EU-toimielinten neuvottelut unionin monivuotisesta rahoituksesta ja elvytyksestä jatkuvat. Poliittiset ryhmät valmistautuvat syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon, jonka kohokohta on komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa käytävä keskustelu Euroopan unionin tilasta. Viime viikolla EU:n puheenjohtajamaa Saksan ministerit esittelivät kautensa painopisteitä valiokunnille.
Lue lisää
Parlamentin syyskauden avaus jatkuu valiokuntatyön merkeissä. Mepit keskustelevat tällä viikolla etäyhteyksin muun muassa EU:n monivuotista rahoituskehystä ja elvytyspakettia koskevien neuvottelujen etenemisestä, covid-19-tilanteesta, ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä digitaalialaa, tekoälyä ja dataa koskevista EU-aloitteista. EU-puheenjohtajamaa Saksan ministerit jatkavat kautensa painopisteiden esittelyä valiokunnille.Viime viikolla mepit keskustelivat muun muassa Valko-Venäjän tilanteesta. Kotimaassa Turun Eurooppa-Foorumi tarjosi kolmatta kertaa korkeatasoisen kattauksen ajankohtaisista EU-asioista. 27.–28.8. järjestetyn tapahtuman teemana oli Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi.
Lue lisää
Parlamentin syyskausi käynnistyy valiokuntatyön merkeissä. Kesätauolta palaavat mepit keskustelevat tällä viikolla etäyhteyksin muun muassa Valko-Venäjän tilanteesta. Kotimaassa Turun Eurooppa-foorumi tarjoaa elokuun lopulla kolmatta kertaa korkeatasoisen kattauksen ajankohtaisista EU-asioista. 27.–28.8. järjestettävän tapahtuman teemana on Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi. Suurelle yleisölle tapahtuma toteutuu tänä vuonna verkon välityksellä.
Lue lisää
Parlamentti kokoontui viime viikolla ylimääräiseen täysistuntoon puimaan huippukokouksen saavuttamaa sopua EU:n elvytyspaketista ja keskustelemaan jäsenmaiden kannasta EU:n pitkän aikavälin budjettiin.   Parlamentti on kesätauolla, jonka seurauksena myös parlamentin viikkokirje jää tauolle elokuun ajaksi. Palaamme taas elokuun lopussa!
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Tällä viikolla parlamentti kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon keskustellakseen Eurooppa-neuvoston päätöksestä liittyen EU:n pitkän aikavälin budjettiin ja elvytysrahastoon.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään osin poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat keskiviikkona täysistuntoon, jonka asialistalla ovat muun muassa Saksan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet, EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytys, unionin kansanterveysstrategia sekä tieliikennesektorin uudistus. Valiokunnissa keskustellaan tällä viikolla muun muassa turvapaikanhakijoiden tilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla, EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta sekä petosten torjunnasta EU:ssa. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n lähestymistapa energian varastointiin, tekoäly, kestävä kemikaalistrategia, Euroopan pankkiviranomaisen johtajan nimitys, Euroopan kohtaamat puolustus- ja turvallisuushaasteet sekä humanitaarisen avun kehitys. Lisäksi poliittiset ryhmät valmistelevat 8-10. heinäkuuta pidettävää täysistuntoa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. EU:n pitkän aikavälin budjetti ja elvytyssuunnitelma, covid-19, kemikaalistrategia, EU:n terrorismin vastaiset toimet, työllisyys sekä Syyrian pakolaistilanne ja ihmisoikeudet EU:ssa.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, joiden asialistoilla ovat mm. Euroopan keskuspankin covid-19-toimet, EU:n liikkuvuuspaketti, pankkien pääomavaatimukset sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva kumppanuus. Poliittiset ryhmät valmistautuvat Brysselissä 17.-19.6. pidettävään täysistuntoon. 
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla mepit kokoustavat videoyhteyksin valiokunnissa, jotka käsittelevät muun muassa EU:n valmisteilla olevan pitkän aikavälin budjetin vaikutuksia maatalousrahoitukseen, Schengenin alueen sisärajatarkastusten poistamista, romaniväestön integraatiostrategioita sekä digitaalisen valvonnan vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon kuulemaan komission tuoreet ehdotukset EU:n pitkän aikavälin budjetiksi sekä elvytyssuunnitelmaksi. Valiokunnissa olivat esillä myös talouden ohjausjakso, matkailualan tulevaisuus ja työvoiman liikkuvuus.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Mepit kokoontuvat tällä viikolla Brysselissä ylimääräiseen täysistuntoon, joka käsittelee EU:n rahoitusta ja elvytystä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee täysistunnolle keskiviikkona uuden ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin (2021-2027) budjetiksi sekä elvytyspaketin. Viikon ohjelmassa on myös valiokuntien kokouksia, joiden asialistalla on muun muassa Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelu, unionin kilpailupolitiikka ja valtiontukisäännöt, Puolan oikeusvaltiotilanne sekä koronapandemian vaikutukset EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen.
Lue lisää
Parlamentti jatkaa työskentelyään poikkeusoloissa. Tällä viikolla meppien ohjelmassa on valiokuntien kokouksia, joiden asialistoja hallitsevat edelleen koronaviruspandemia ja EU:n vastaukset. Esillä ovat muun muassa EU:n exit-strategia, pankkien pääomavaatimuksien mahdollinen laskeminen, verkkorikollisuuden torjuminen sekä koronavirusrokotteiden ja -hoitojen eteneminen. Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistuntoon, joka käsitteli EU:n vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen budjetin valmistelua ja varautumista sen viivästymiseen sekä talouden elvytystä. Parlamentti hyväksyi uudet säännöt autojen rengasmerkinnöille sekä maataloustukien siirtymäsäännökset. Esillä oli myös Unkarin poikkeuslakien vaikutus demokratiaan ja oikeusvaltioon.
Lue lisää