skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko 2/2022: Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia

 

Parlamentin uusi vuosi 2022 käynnistyy valiokuntien kokouksilla. Valiokunnissa keskustellaan muun muassa poliittisen mainonnan pelisäännöistä, turvapaikkakäsittelyiden joustavuudesta, liikenteen päästövähennystavoitteista ja EU:n uusista tulonlähteistä. Muita valiokuntien viikon aiheita ovat rokotesaatavuus kehitysmaissa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kaventuminen. Poliittiset ryhmät valmistautuvat vuoden ensimmäiseen täysistuntoon 17.–20. tammikuuta, jossa parlamentti valitsee uuden puhemiehistön vaalikauden 2019–2024 jälkipuoliskolle. Parlamentti päättää myös pysyvien valiokuntien ja alivaliokuntien kokoonpanoista ja keskustelee Ranskan EU- puheenjohtajuuskauden painopisteistä presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

Viime viikolla Euroopan tulevaisuuskonferenssin uusi vuosi saatiin käytiin Puolan Natolinissa, jossa 200 kansalaisen paneeli kokoontui keskustelemaan ilmastonmuutoksesta, ympäristöstä ja terveydestä.

Koronatilanteen vuoksi parlamentin valiokuntatyö ja muut viralliset kokoukset järjestetään edelleen myös etäyhteyksin; puhemiehen päätös täällä. Parlamentti rajoittaa vierailuja tiloihinsa ja edellyttää niissä kasvomaskin käyttöä. Varotoimilla pyritään turvaamaan parlamentin keskeiset toiminnot ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvä työ. Täysistuntoja ja valiokuntien kokouksia voi seurata tavanomaiseen tapaan verkkolähetyksinä.

Parlamentin vuosikalenteriin 2022 sisältyy 12 nelipäiväistä täysistuntoa (Strasbourgissa) ja ylimääräisiä kaksipäiväisiä täysistuntoja (Brysselissä). Valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksiin on varattu keskimäärin kaksi ja poliittisten ryhmien kokoontumiseen yksi viikko kuukaudessa. Osa viikoista on varattu parlamentin jäsenten vaalipiirityöhön ja sidosryhmien tapaamiseen kotimaassa. Katso kalenteri täältä. Kunkin valiokunnan sivuilta löytyy lisätietoa niiden kokousaikatauluista. 

Parlamentissa vireillä
- Viikon pääaiheet

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia
- Webinaari: EU:n ilmastotoimet ja vihreän kehityksen ohjelma 25.1.

Toimittajille
- Mediawebinaari digipalvelusäädöksestä 13.1.
- Pressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 14.1.
- Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!

EU @Oodi
- Tervetuloa EU @Oodiin

EU:n työpaikat
- Virkakilpailuja ja muita hakuja
- Virkakilpailu meri- ja kalastusasioiden asiantuntijoille 

Muuta ajankohtaista
- Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon 2022 haku käynnistyi!
- Opettajat ja oppilaat: mukaan kevään Euroscolan online-päiville?
- Lähtisikö koulusi mukaan parlamentin Ambassador School -hankkeeseen?
- Nyt on mun vuoro! Mitä voin tehdä ilmaston hyväksi?
- Suomalaisopiskelijoiden Verso-työkalu voitti eurooppalaisen käännösalan kilpailun
- Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Ota kantaa!
- Euroopan tulevaisuuskonferenssi: tule mukaan keskustelemaan!
- Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
- Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena

Parlamentti valmistautuu vaalikauden puolivälin puhemiesvaaliin. Puhemies Sassoli Strasbourgin täysistuntosalissa.
Parlamentti valmistautuu vaalikauden puolivälin puhemiesvaaliin. Puhemies Sassoli Strasbourgin täysistuntosalissa.

Parlamentissa vireillä

Parlamentin uusi vuosi 2022 käynnistyy valiokuntien kokouksilla. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa käsitellään poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista sekä tuoteturvallisuussääntelyä. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta keskustelee komission kanssa turvapaikkakäsittelyiden joustavuudesta ja budjettivaliokunta puolestaan EU:n uusista tulolähteistä. Lisäksi valiokunnissa keskustellaan liikenteen päästövähennystavoitteista, rokotteiden saatavuudesta kehitysmaissa sekä karjatalouden susivahingoista. Valiokuntakokousten lisäksi mepit valmistautuvat äänestämään parlamentille uuden puhemiehen ja -miehistön ensi viikon täysistunnossa. 

Poliittiset mainokset. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) käynnistää keskustelun poliittisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta. Ehdotus edellyttäisi, että kaikki poliittiset mainokset merkitään selkeästi ja että ne sisältävät tiedot siitä, kuka mainonnasta maksoi ja kuinka paljon. Ehdotetut säännöt luovat turvallisemman ympäristön kuluttajille, sillä ne rajoittaisivat myös mainonnan voimistamiseen käytettäviä toimia. Valiokunta keskustelee asiasta maanantaina. Valiokunta käsittelee myös ehdotusta tuoteturvallisuussääntöjen ajantasaistamiseksi. Kokousasiakirjat täällä.

Valko-Venäjä / EU:n rajat. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) kuulee komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinasia ja sisäasioista vastaavaa komissaari Ylva Johanssonia kolmansista maista suuntautuvista äkillisistä muuttoliikkeistä. Komission uusi ehdotus äkillisistä muuttoliikkeistä antaisi Puolalle, Latvialle ja Liettualle enemmän joustavuutta rajalla olevien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtelussa. Ehdotuksesta keskustellaan torstaina. Kokousasiakirjat täällä.

EU:n uudet tulolähteet. Budjettivaliokunta (BUDG) keskustelee budjettikomissaari Johannes Hahnin kanssa EU:n talousarvioon ehdotetusta kolmesta uudesta tulonlähteestä. Tulonlähteet perustuvat EU:n uudistettuun päästökauppajärjestelmään (ETS), hiilitullimekanismiin (CBAM) sekä uuden OECD/G20 -yhtiöverosopimuksen tuomiin lisätuloihin. Budjettivaliokunta käsittelee aihetta torstaina. Kokousasiakirjat täällä.

Rokotteet / kehitysmaat. Kehitys- ja ulkoasiainvaliokunnat (DEVE ja AFET) keskustelevat torstaina kansainvälisten järjestöjen edustajien kanssa covid-19-rokotteiden saatavuudesta kehitysmaissa. Esillä on muun muassa EU:n sitoumus jakaa 700 miljoonaa rokoteannosta kehitysmaille vuoden 2022 puoliväliin mennessä. 

Fit for 55 / liikenne. Liikennevaliokunta (TRAN) keskustelee torstaina komission johtavan varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa EU:n päästövähennystavoitteista liikennesektorilla. Komission heinäkuussa 2021 julkaiseman laajan säädösehdotuspaketin tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Komissio haluaa mm. nopeuttaa siirtymää päästöttömään liikenteeseen ja lisätä päästöttömien autojen latauskapasiteettia. Kokousasiakirjat täällä.

EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Ympäristövaliokunta (ENVI) äänestää torstaina vuoteen 2030 ulottuvasta yleisestä Euroopan unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta. Ympäristömepit käsittelevät myös ehdotuksia päästökaupan markkinavakausvarannon mukauttamisen jatkamisesta, uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilipäästönormien kiristämisestä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista. Kokousasiakirjat täällä

Uusia EU-tilintarkastajia. Talousarvion valvontavaliokunta (CONT) kuulee neljää ehdokasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ECA) uusiksi jäseniksi. Mepit äänestävät Puolan, Latvian, Slovenian ja Tšekin ehdokkaista maanantaina. Lisätietoa ja kokousasiakirjat täällä.

Kansalaisyhteiskunta / oikeusvaltio. Oikeusasioiden valiokunta (JURI) ottaa maanantaina kantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kaventumiseen EU-maissa. Valiokunta käsittelee myös komission oikeusvaltiokertomusta vuodelta 2021 sekä yritysten kestävyysraportointia. Kokousasiakirjat täällä.

Sudet / karjatalous. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI) keskustelee maanantaina karjaeläinten suojelemisesta susilta. Valiokunnassa käsitellään myös mm. EU:n maatalousvarojen asianmukaista käyttöä jäsenmaissa. Kokousasiakirjat täällä.

EP:n puhemiesvaali / Ranskan EU-puheenjohtajuus. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 17.–20. tammikuuta Strasbourgissa pidettävään täysistuntoon, jossa parlamentin jäsenet valitsevat uuden puhemiehen, 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria vaalikauden 2019–2024 jälkipuoliskolle. Parlamentti päättää myös pysyvien valiokuntien ja alivaliokuntien kokoonpanoista ja keskustelee Ranskan EU:n neuvoston puheenjohtajuuskauden painopisteistä presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Täysistunnon alustava asialista (englanniksi) täällä.

Viime viikolla parlamentissa

Euroopan tulevaisuuskonferenssi. Euroopan tulevaisuuskonferenssi jatkuu. Viime viikolla 200 kansalaista eri EU-maista kokoontui Puolan Natoliniin keskustelemaan ilmastonmuutoksesta, ympäristöstä ja terveydestä. Paneelissa kansalaiset muotoilivat yhteensä 64 ehdotusta mm. luomuviljelyyn sekä terveystutkimukseen liittyen. Tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneeleja järjestetään kaikkiaan neljä, joissa jokaisessa on 200 satunnaisesti valittua osallistujaa. Paneeleiden työtä tukevat myös asiantuntijat sekä monikielinen digitaalinen alusta, joka mahdollistaa kansalaisten osallistumisen Euroopan yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Paneeleiden ehdotukset käsitellään konferenssin täysistunnossa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Lisätietoa tulevaisuuskonferenssista ja kansalaispaneeleista täällä

Lisätietoa Euroopan parlamentista

Tiedotteet
Valiokuntien kokousasiakirjat
Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit
Suorat lähetykset
Puhemiehen kotisivut
Euroopan parlamentin jäsenet (haku maittain)

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

Webinaari: EU:n ilmastotoimet ja vihreän kehityksen ohjelma 25.1.
Oletko vielä perehtynyt EU:n toissa vuonna hyväksymään ilmastolakiin? Tiedätkö, mitä kaikkea sisältyy EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan? Euroopan parlamentti järjestää webinaarin EU:n ilmastotoimista ja vihreän kehityksen ohjelmasta yhteistyössä The European Law Students' Association (ELSA) Joensuun kanssa. Parlamenttia tapahtumassa edustamassa ovat Tuure-Eerik Niemi sekä Maria Tirkkonen. Tapahtuman lopuksi käsitellään myös harjoittelu- ja uramahdollisuuksia EU:n eri toimielimissä. Webinaari järjestetään tiistaina 25.1. klo 15 Google Meetissä. Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivulla. Liity mukaan!

Helsingissä Kampin Voimatalossa sijaitseva Eurooppasali on suljettu toistaiseksi koronarajoitusten vuoksi. Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston yhteinen tila, jossa järjestetään Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyviä tilaisuuksia. Eurooppasali on varattavissa ei-kaupallisiin tilaisuuksiin, lisätietoa täällä.

Toimittajille

Mediawebinaari digipalvelusäädöksestä 13.1. klo 16.00
Parlamentin mediapalvelu järjestää toimittajille webinaarin ehdotetusta digitaalipalvelusäädöksestä ennen tammikuun täysistuntoäänestystä ja jäsenmaiden hallitusten kanssa käytävien neuvottelujen alkamista. Tilaisuudessa mietinnön esittelijänä toimiva tanskalainen meppi Christel Schaldemose (S&D) ja varjoesittelijänä toimiva ruotsalainen Arba Kokalari (EPP) kertovat erityisesti parlamentissa keskustelua herättäneistä kysymyksiä ja vastaavat toimittajien kysymyksiin. Meppien puheenvuorojen jälkeen pidetään vielä erillinen osio (off the record), jossa valiokunnan virkamiehet taustoittavat toimittajia. Webinaari järjestetään torstaina 13.1. klo 16.00 alkaen. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ennalta osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille ohjeet ja linkin tilaisuuteen.

Pressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 14.1. klo 9.00–10.00
Uuden vuoden ensimmäistä täysistuntoa edeltävät pressikahvit pidetään etäyhteyksin perjantaina 14.1. klo 9–10 (Suomen aikaa). Tilaisuudessa käydään läpi tuttuun tapaan erityisesti tulevan täysistuntoviikon tärkeimpiä teemoja sekä muita kevään ajankohtaisia EU-aiheita. Pressitapaamiseen osallistuvat suomalaisista parlamentin jäsenistä Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Mauri Pekkarinen (Renew, kesk.), Nils Torvalds (Renew, r.), Heidi Hautala (Greens/EFA, vihr.) ja Silvia Modig (GUE/NGL, vas.). Pyydämme ilmoittautumaan ennalta osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille ohjeet ja linkin tilaisuuteen.

Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!
Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet sähköpostiisi uutisverkkopalvelusta. Palvelusta voi tilata niin täysistuntoa koskevia tiedotteita (kaikilla EU:n virallisilla kielillä ml. suomeksi) kuin valiokuntien toimintaa koskevia tiedotteita (pääasiassa englanniksi). Palvelussa voit myös itse hallinnoida tilaustasi. Parlamentin uusimmat tiedotteet löytyvät Uutishuoneesta.


Tervetuloa EU @Oodiin!

Tule tutustumaan Helsingin keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) katutasossa sijaitsevaan vuorovaikutteiseen EU @Oodi-näyttelytilaan. EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä. Suosittelemme käyttämään vierailulla kasvomaskia ja huolehtimaan käsihygieniasta! 

EU @Oodista lisää osoitteessa https://euoodi.eu/ - voit seurata EU @Oodia myös somessa:
Instagram: euoodi
Twitter: @EUoodi
Facebook: EU Oodi

 

EU:n työpaikat

Virkakilpailuja ja muita hakuja
EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkakilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa kilpailujen järjestämisestä. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla, joilla voi myös täyttää Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn, jolla voi arvioida omaa soveltuvuuttaan työskentelyyn EU:n toimielimissä. EPSO uudistaa paraikaa henkilöstövalintamenettelyjään ja etenkin yleisvirkauran hakukilpailua, lisätietoa täällä

EU-virkauralle on käynnissä haku meri- ja kalastusasioiden asiantuntijoille. Virkakilpailun haku päättyy 11.1.2022 klo 13 Suomen aikaa. Lisätietoa hausta täällä.

EPSO järjestää hakuja sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa.

EU-toimielinten harjoittelupaikoista ja niihin hakeutumisesta löytyy tietoa EPSO:n sivuilta. Useimmat EU-toimielimet ja EU:n erillisvirastot tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelun aloitusajankohta ja kesto sekä harjoittelusta maksettava palkka/korvaus vaihtelee isäntäorganisaation ja sijaintimaan kustannustason mukaan. Vuosittain harjoittelijoita otetaan yhteensä n. 1200.

Muuta ajankohtaista

Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon 2022 haku käynnistyi!
Oletko 16–30-vuotias ja järjestätkö nuorisohanketta, jolla on eurooppalainen ulottuvuus? Voit nyt hakea vuoden 2022 Kaarle Suuri -nuorisopalkintoa ja rahoitusta hankkeellesi. Euroopan parlamentti ja Saksan Aachenissa sijaitseva International Charlemagne Prize Foundation myöntävät vuosittain nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon nuorten vetämälle hankkeelle, jolla on vahva eurooppalainen ulottuvuus. Palkinnosta on kilpaillut yli 4 250 hanketta vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2022 hakuaika päättyy keskiyöllä 13. helmikuuta. Lue lisää täältä.

Opettajat ja oppilaat: mukaan kevään Euroscolan online-päiville?
Opetatko tai opiskeletko toisella asteella? Haluaisitko osallistua kouluryhmäsi kanssa Euroscolan online-päivään? Euroscola on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Euroopan parlamentin toimintaan, tavata opiskelijoita ympäri Eurooppaa ja keskustella ajankohtaisista teemoista. Euroscola jatkuu online-muodossa vuoden 2022 alkupuoliskolla. 9.2. Euroscola-onlinen teemana ovat ilmasto ja ympäristö, 25.3. eurooppalainen demokratia ja 20.5 digitaalinen siirtymä. Kello 10.30–12.30 kestävä ohjelma sisältää esityksiä, lyhyitä videoita, vuorovaikutteisia keskusteluja sekä mahdollisuuden esittää kysymyksiä mepeille ja parlamentin asiantuntijoille. Toivotamme opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi Euroopan parlamenttiin etäyhteyksin! Lisätietoa ja hakuohjeet. Kurkkaa myös vinkkimme EU-aiheisista oppimateriaaleista ja verkkoaineistoista täällä.

Lähtisikö koulusi mukaan parlamentin Ambassador School -hankkeeseen?
Euroopan parlamentin Ambassador School eli EPAS-hanke jatkuu lukuvuonna 2021–2022. Hankkeella pyritään lisäämään koulujen tietoisuutta EU:sta ja sen parlamentista ja tuomaan nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua. EPAS on tarkoitettu yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille.

Euroopan parlamentti tarjoaa kouluille valmiita oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. EPAS-ohjelman käytännön toteutus on kuitenkin vapaasti koulujen valittavissa, ja oppilaat voivat esimerkiksi pitää EU-aiheisen teemapäivän tai järjestää työpajoja materiaalien pohjalta. Tutustu Ambassador School -sivuihin täällä. Parlamentin Suomen-toimisto toteuttaa EPAS-ohjelmaa yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. Ilmoittautumisesta Ambassador Schooliin on lisätietoja HYOL:n sivuilla. Lukuvuoden 2021–2022 ilmoittautuminen on käynnissä 14.1. saakka.

Nyt on mun vuoro! Mitä voin tehdä ilmaston hyväksi?
Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi on tehtävä kaikki voitava. EU:n tavoitteena ovat 55 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. EU aikoo myös olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi päästövähennyksiä vaaditaan kaikilta talouden aloilta. Lisäksi meidän jokaisen kulutusvalinnoilla on merkitystä. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kg vuodessa. Luonnonvarojen ylikuluttamisen välttämiseksi tämä jalanjälki on puolitettava. Nyt on sun vuoro - mitä sinä voit tehdä ilmaston hyväksi? Lue lisää.

Suomalaisopiskelijoiden Verso-työkalu voitti eurooppalaisen käännösalan kilpailun
Viime vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa European Master’s in Translation Challenge -kilpailu, jossa käännösalan opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella unelmien käännöstyökalu. Kilpailun voitti suomalainen Team Translatorio, joka hyödyntää koneoppimista kehittämässään Verso-käännöstyökalussa. Voittajajoukkueeseen kuuluivat Maiju Huovila, Aatu Hussa, Liina Kyröläinen, Hannele Raerinne ja Sanna Valkama Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselta ja Laura Aarnio Helsingin yliopistosta. Voittajan valinnut raati etsi erityisesti innovatiivisia käännöstyökaluja, jotka hyödyntävät tekoälyä tukeakseen kääntäjien työtä. European Master’s in Translation Challenge -kilpailu on suunnattu European Master’s in Translation (EMT) -yliopistoverkoston opiskelijoille. Lisätietoa kilpailusta ja Verso-työkalusta täällä.

Euroopan nuorison teemavuosi 2022
Mepit päättivät joulukuussa nimetä vuoden 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi. Teemavuoden nimeämisellä osoitetaan kunniaa nuorten tekemille uhrauksille pandemian aikana. Euroopan nuorison teemavuoden tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa kaikilla eri päätöksenteon tasoilla. Lisäksi vuoden aikana tullaan näkemään EU:n, kansallisen ja paikallisen tason toimia nuorten tukemiseksi. Näiden toimien erityisiä pääpainopisteitä ovat mielenterveys ja hyvinvointi, laadukkaiden työpaikkojen takaaminen sekä tasa-arvoisen ja osallistavan yhteiskunnan kehittäminen nuorille. Tavoitteiden saavuttamiseksi mepit ovat kohdentaneet 8 miljoonaa euroa teemavuoden toteutukseen. Lisätietoa Euroopan nuorison teemavuodesta (englanniksi) täällä.

Ota kantaa! 

Euroopan tulevaisuuskonferenssi: tule mukaan keskustelemaan!
Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uudenlainen, avoin ja osallistava keskustelevan demokratian hanke. Sen tavoitteena on antaa eurooppalaisille paremmat mahdollisuudet kertoa, mitä he odottavat EU:lta. Näkemykset otetaan huomioon EU:n tulevassa päätöksenteossa. Konferenssin monikielisen verkkoalustan kautta ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja keskustella ehdotuksistaan muiden eurooppalaisten kanssa. Kaikki alustalla esitettävät näkemykset ja tapahtumien tulokset kerätään ja analysoidaan sekä julkaistaan. Konferenssiin liittyviä tapahtumia voi selata interaktiivisella kartalla, ja niihin voi ilmoittautua verkossa. Tapahtumien järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen saa apua foorumilla olevista oppaista. Alusta on käytettävissä kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Lisätietoa

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
Kansalaiset ja yritykset voivat esittää näkemyksiään eri alojen tulevasta EU-politiikasta ja -lainsäädännöstä Euroopan komission Kerro mielipiteesi -sivustolla, ennen kuin komissio viimeistelee ehdotuksensa. Palautteen antaminen edellyttää rekisteröitymistä tai kirjautumista sosiaalisen median tilillä. Palautetta voi antaa kaikilla EU-kielillä, mukaan lukien suomeksi ja ruotsiksi.

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi tällä hetkellä myös muun muassa mikromuovien aiheuttamasta pilaantumisesta ja toimenpiteistä, joilla vähennetään sen vaikutusta ympäristöön. Kyselyn suomenkieliseen versioon pääset kuulemissivun yläreunassa olevasta valikosta. Vastaa kyselyyn 18.1. mennessä täällä! Komissio haluaa kuulla mielipiteesi myös uusista säännöistä median toimintaan liittyen, joilla lisätään median vapautta ja riippumattomuutta EU:ssa. Kerro mielipiteesi 21.3. mennessä täällä!

Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu www.demokratia.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa – ja myös Euroopan unionissa. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan kansalaisten mielipidettä. Palvelun tavoitteena on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia; se on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

Pääset sivustolta myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisohjeisiin. Kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, voi komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Nimienkeruuvaiheessa on tällä hetkellä muun muassa ilmastotoimiin ja mehiläisten pelastamiseen liittyviä kansalaisaloitteita. Seuraa valmistelua ja vaikuta! Lue lisää

Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Nettisivuiltamme voit ladata ja tilata esimerkiksi parlamentin toimintaa esittelevän perusesitteen sekä EU:n kartan. Molemmat ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Parlamenttiesite on nyt lisäksi saatavilla myös pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielillä. Sivuillamme on ladattavissa myös esite parlamentin suomalaisista jäsenistä vaalikaudella 2019–2024 sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineistojen tilaaminen on ilmaista. Esitteet ja tilauslomake.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Niina Saloranta, Reeta Niemonen, Tuure-Eerik Niemi, Annika Ahlqvist, Olavi Soivio