skip to content
 

Parlamentin viikko 21/2023: Valiokuntien kokouksia

Tällä viikolla mepit kokoontuvat valiokunnissa Brysselissä. Valiokuntien pääaiheita tällä viikolla ovat muun muassa teollisuuden päästöjä koskevien sääntöjen päivittäminen, rikollisten varojen takaisinperintä, Euroopan parlamentin kokoonpanon uudistaminen, Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysneuvottelujen eteneminen, ammustuotannon lisääminen sekä pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltäminen. Ympäristövaliokunta kuulee asiantuntijoita eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta “Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka - Ei eläinkokeille Euroopassa”.

Viime viikko oli parlamentissa varattu valtuuskuntavierailuille ja meppien vaalipiirityölle. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan meppivaltuuskunta vieraili alkuviikosta Suomessa energiaratkaisujen, digitalisaation ja tutkimuksen merkeissä. Mepit tutustuivat muun muassa Olkiluodon Onkaloon, vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantoon sekä maailman ensimmäiseen 6G-ohjelmaan. Useampi meppivaltuuskunta vieraili Yhdysvalloissa: ulkoasiainvaliokunnan mepit paneutuivat ajankohtaisiin ulkosuhdekysymyksiin, budjettivaliokunnan mepit vihreään siirtymään ja kansalaisvapauksien valiokunnan mepit datan yksityisyyteen ja naisten oikeuksiin. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan meppivaltuuskunta perehtyi  kulttuurin ja akatemian vapauteen Puolassa. Talousarvion valvontavaliokunnan meppivaltuuskunta arvioi Unkarissa EU:n budjetin suojaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tukevat Ukrainaa ja sotaa pakenevia. EU-komission sivusto kokoaa käytännön tietoa EU:hun saapumisesta sekä siitä, kuinka Ukrainaa voi auttaa erilaisten järjestöjen kautta. Sivustolla on myös kansallisten maahanmuuttoviranomaisten yhteystiedot ja se on saatavilla myös ukrainaksi ja venäjäksi täällä. Myös komission neuvontapalvelu on käytettävissä ukrainaksi ja venäjäksi. Euroopan parlamentin ja Ukrainan parlamentin yhteistyössä lanseeraama sivusto EU:n tuesta Ukrainalle on saatavilla englanniksi ja ukrainaksi täällä.

Parlamentin vuosikalenteriin 2023 sisältyy 12 nelipäiväistä täysistuntoa (Strasbourgissa) ja ylimääräisiä kaksipäiväisiä täysistuntoja (Brysselissä). Valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksiin on varattu keskimäärin kaksi ja poliittisten ryhmien kokoontumiseen yksi viikko kuukaudessa. Osa viikoista on varattu parlamentin jäsenten vaalipiirityöhön ja sidosryhmien tapaamiseen kotimaassa. Katso kalenteri täältä. Kunkin valiokunnan sivuilta löytyy lisätietoa niiden kokousaikatauluista. 

Parlamentissa vireillä
- Viikon pääaiheet
- Viime viikolla parlamentissa

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia
- Maailma kylässä -festivaali Helsingin Suvilahdessa 27.–28.5.
- The World Circular Economy Forum 2023: Kaupungit ja alueet kiertotalouden siirtymän vauhdittajina, Eurooppasali 1. kesäkuuta
- ”Europa. Italialainen kuvitustaide kertoo kansojen Euroopasta” -taidenäyttely Eurooppasalissa

Toimittajille
- Toimittaja, hae tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoon Strasbourgissa syksyllä 2023
- Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!

EU @Oodi
- Tervetuloa EU @Oodiin!

EU:n työpaikat 
- Virkakilpailuja ja muita hakuja
- EU nopeuttaa ja yksinkertaistaa virkakilpailuja
- EU-uralle? Kuuntele uusimmat TE-livet 24.5.! 
- Kiinnostaako EU-ura? Kilpailuakatemiassa tutustutaan EU:n henkilöstövalintatoimistoon ja määräaikaisiin EU-tehtäviin.
- Millaista on EU-tulkin työ? Toimittaja testasi
- Euroopan parlamentin harjoitteluhaku päättyy 31.5.!

Muuta ajankohtaista
- EU-vaalit 2024: Euroopan parlamentin vaaliviestinnän apurahaa nyt haussa!
- Syksyn 2023 Euroscola-haku on käynnistynyt!
- Toimittajaksi aikoville nuorille haku Brysseliin journalismioppiin
- ”Yooki ja Metsän unioni” – Uusi EU:sta kertova opetuspaketti ala-asteille

Ota kantaa!
- Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
- Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta äänestää teollisuuden päästöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta. Ⓒ AdobeStock/Jonatan.Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta äänestää teollisuuden päästöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta. Ⓒ AdobeStock/Jonatan.
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta äänestää teollisuuden päästöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta. Ⓒ AdobeStock/Jonatan.

Parlamentissa vireillä

Tällä viikolla mepit kokoontuvat valiokunnissa Brysselissä. Valiokuntien asialistalla on tällä viikolla muun muassa teollisuuden päästöjä koskevien sääntöjen päivittäminen, rikollisten varojen takaisinperintä, Euroopan parlamentin kokoonpanon uudistaminen, Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysneuvottelujen eteneminen, ammustuotannon lisääminen sekä pakkotyötuotteiden kieltäminen EU:n markkinoilla. Ympäristövaliokunta kuulee asiantuntijoita eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta “Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka - Ei eläinkokeille Euroopassa”.

Teollisuuden päästöt. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) mepit päättävät keskiviikkona kannastaan EU:n teollisuuden päästöjä koskevien sääntöjen uudistamiseen. Tällä hetkellä säännöt kattavat yli 30 000 suurta teollisuuslaitosta ja 20 000 karjankasvatustilaa. Sääntöjen uudistamisella halutaan edistää teollisuuden vihreää siirtymää, millä olisi merkittäviä vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle. EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans keskustelee maanantaina ympäristövaliokunnan jäsenten kanssa työn alla olevien ympäristölakien etenemisestä. Kokousasiakirjat.

Rikollisten varojen takaisinperintä. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) äänestää tiistaina uusista säännöistä, joilla vahvistettaisiin rikollisen omaisuuden takaisinperinnän EU-sääntelyä. Mietintöluonnoksella voitaisiin laajentaa EU:n takavarikointeja, täyttää nykyisen lainsäädännön aukkoja sekä varmistaa, että EU-jäsenmaat voivat takaisinperiä rikollista omaisuutta tehokkaasti ja nopeasti. Järjestäytyneen rikollisuuden saaman rikoshyödyn arvioidaan olevan Euroopassa vuosittain noin 139 miljardia euroa. Kokousasiakirjat.

Euroopan energiayhteisön täysistunto. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) isännöi energiayhteisön parlamentaarisen täysistunnon 22.–23. toukokuuta. Istunto kokoaa yhteen Euroopan parlamentin sekä Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Pohjois-Makedonian, Georgian, Moldovan, Montenegron, Serbian ja Ukrainan parlamenttien jäseniä vahvistaakseen energiayhteisön parlamentaarista ulottuvuutta. Täysistunnossa keskitytään vuoden 2030 tavoitteiden edistymiseen, EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja Fit for 55 -lakipaketin vaikutuksiin, sekä siihen, miten Ukrainassa varmistetaan integroitu ja vihreä energiasektori sodan jälkeen. Kokousasiakirjat täällä, ohjelma (englanniksi) täällä

2024 EU-vaalit / Euroopan parlamentin kokoonpano. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO) äänestää keskiviikkona Euroopan parlamentin jäsenten määrää ja paikkojen maantieteellistä jakautumista käsittelevästä mietintöluonnoksesta. Paikkojen määrässä huomioidaan EU-jäsenmaiden väkiluku: paikkajaossa noudatetaan alenevan suhteellisuuden periaatetta. Valiokunta suosittelee yhtä  lisämeppiä valittavaksi muun muassa Suomesta, josta on tällä hetkellä 14  Euroopan parlamentin jäsentä. Kokousasiakirjat täällä. Seuraavat EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024, lisätietoa täällä. Listaus Euroopan parlamentin jäsenistä täällä.

Pakkotyötuotteiden kielto. Kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) käsittelevät tiistaina yhdessä mietintöä, joka koskee asetusehdotusta pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla. Asetusehdotuksen tavoitteena on tosiasiallisesti kieltää pakkotyöllä, mukaan lukien lapsityöllä, valmistettujen tuotteiden myynti EU-maissa sekä vienti EU:sta. Kokousasiakirjat (tulossa) täällä

Ammustuotannon lisääminen. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) keskustelee tiistaina komission kanssa asetusehdotuksesta, jolla tuettaisiin Euroopan unionin teollisuutta ampumatarvikkeiden ja ohjusten tuotantokapasiteetin lisäämisessä. ASAP-hanke ohjaisi 500 miljoonaa euroa ampumatarvikkeiden tuotannon käynnistämiseen ennen kesää 2023. Kokousasiakirjat täällä

EU:n laajeneminen. Ulkoasioiden valiokunta (AFET) käsittelee keskiviikkona Albanian sekä Pohjois-Makedonian edistystä kohti EU-jäsenyyden kriteerien täyttämistä. Mepit kehottanevat Pohjois-Makedonian hallitusta lisäämään pyrkimyksiään hallinnon ja oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi. Albaniaa pyydetään todennäköisesti osoittamaan, miten maa on edistänyt oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien toteutumista. Kokousasiakirjat täällä.

“Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka”. Ympäristövaliokunta (ENVI) järjestää torstaina kuulemisen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta “Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka - Ei eläinkokeille Euroopassa”. Kansalaisaloite on kerännyt lähes 1,5 miljoonaa allekirjoitusta noin vuoden aikana. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa eläinkokeiden kieltoa EU:ssa. Kokousasiakirjat täällä, ohjelma täällä. Lisätietoa kansalaisaloitteesta täällä.

Puhemiehen viikko. Parlamentin puhemies Roberta Metsola pitää tiistaina avajaispuheen viidennessä Euroopan parlamentin vammaisten henkilöiden tapahtumassa, jonka teemana on tänä vuonna inklusiivisen tulevaisuuden rakentaminen EU:ssa. Keskiviikkona puhemies Metsola tapaa Latvian pääministeri Krišjānis Kariņšin Brysselissä ja osallistuu Euroopan keskuspankin 25. vuoden juhlistamiseen Frankfurtissa. 

Torstaina ja perjantaina puhemies Metsola vierailee Wienissä, missä hän pitää torstaina puheen Itävallan parlamentin täysistunnossa ja tapaa parlamentin alahuoneen puhemiehen Wolfgang Sobotkan, parlamentin ylähuoneen puhemiehen Gunther Kovacsin ja rabbi Jaron Engelmayerin sekä juutalaisen yhteisön edustajia. Metsola osallistuu torstaina myös keskusteluihin itävaltalaisten nuorten kanssa kaupungintalolla. Perjantaina Metsola tapaa Itävallan Eurooppa- ja kansainvälisten asioiden ministerin Alexander Schallenbergin, presidentti Alexander Van der Bellenin ja liittokansleri Karl Nehammerin. Perjantaina puhemies Metsola osallistuu myös Wienin Europa Experience -näyttelytilan avajaistilaisuuteen. Puhemiehen verkkosivut.

Viime viikolla parlamentissa 

Viime viikolla parlamentissa ei ollut virallisia kokouksia. Viikko oli varattu valtuuskuntavierailuille ja parlamentin jäsenten vaalipiirityölle. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan meppivaltuuskunta vieraili alkuviikosta Suomessa energiaratkaisujen, digitalisaation ja tutkimuksen merkeissä. Mepit tutustuivat muun muassa Olkiluodon Onkaloon, vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantoon sekä maailman ensimmäiseen 6G-ohjelmaan. Ulkoasiain-, budjetti- ja kansalaisvapauksien valiokuntien meppivaltuuskunnat vierailivat Yhdysvalloissa: ulkoasiainmepit paneutuivat ulkosuhteiden ajankohtaisiin kysymyksiin, budjettivaliokunnan meppivaltuuskunta vihreään siirtymään ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mepit puolestaan datan yksityisyyteen ja naisten oikeuksiin. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan meppivaltuuskunta perehtyi kulttuurin ja akatemian vapauteen Puolassa. Talousarvion valvontavaliokunnan meppivaltuuskunta arvioi Unkarissa EU:n budjetin suojaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Energia, digitalisaatio ja tutkimus / Suomi. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) paneutui maanantaina ja tiistaina Suomessa energian, digitalisaation ja tutkimuksen teemoihin. Mepit keskustelivat maanantaina innovaatioista ja start-upeista Aalto-yliopistolla ja tapasivat työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin edustajia. Tiistaina valtuuskunta vieraili Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksella ja ydinjätteen loppusijoituspaikalla Onkalolla, tapasi suomalaisia energiasektorin edustajia ja tutustui P2X Solutionsin vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantoon. Keskiviikkona mepit keskustelivat Tampereen yliopistolla digitalisaatiosta, maailman ensimmäisestä 6G-ohjelmasta, teollisuusautomaatiosta ja Sandvikin ja Nokian yhteistyöstä kaivosalan digitalisaation saralla. Kahdeksan mepin valtuuskuntaa johti parlamentin jäsen Henna Virkkunen (EPP, kok.).  Lisätietoa (englanniksi)

EU:n budjetti / Unkari. Talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) meppivaltuuskunta arvioi maanantaista keskiviikkoon Budapestissa EU:n budjetin suojaamiseen liittyviä kysymyksiä sekä erityisesti valvontajärjestelmiä, joita Unkarin hallitus on ottanut käyttöön EU:n elvytys- ja palautumisrahoituksen hallinnoimiseksi. Mepit tapasivat Unkarin parlamentin jäseniä, aluekehitysministerin, EU-asioista vastaavan valtiosihteerin sekä valtion tarkastusviraston puheenjohtajan. Mepit, mukaan lukien Petri Sarvamaa (EPP, kok.), tunnistivat epäkohtia muun muassa valtion tarkastusviraston toiminnassa ja tiettyihin yrityksiin kohdistuvassa epäreilussa kohtelussa. Lehdistötiedote (englanniksi)

Akateeminen ja kulttuurinen vapaus / Puola. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan (CULT) meppivaltuuskunta keskusteli alkuviikosta Varsovassa koulutuksen, kulttuurin ja mediapolitiikan kehityksestä, mukaan lukien akateemisen ja taiteellisen vapauden tilasta. Meppivaltuuskunta tapasi Varsovassa Puolan hallituksen edustajia sekä median, kulttuurisektorin ja akateemisen yhteisön edustajia. Mepit tutustuivat myös Lublinin kaupunkiin, joka on yksi vuoden 2023 Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Vierailun jälkeen mepit ilmaisivat huolensa akatemian ja kulttuurin vapauden sekä lehdistönvapauden kehityksestä Puolassa. Lehdistötiedote (englanniksi)

Ulkosuhteet / Yhdysvallat. Ulkoasioiden valiokunnan (AFET) meppivaltuuskunta keskusteli ulkosuhteiden ajankohtaisista kysymyksistä Yhdysvaltojen ulkoministeriön, edustajainhuoneen, senaatin, ajatushautomoiden ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa. Keskustelujen aiheina olivat muun muassa Ukraina, Venäjä ja Kiina, sekä EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö energiaturvallisuuden saralla, kyberturvallisuus ja disinformaation ja vääristeltyjen narratiivien torjuminen. Lehdistötiedote (englanniksi)

Datan yksityisyys / Yhdysvallat. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) meppivaltuuskunta paneutui maanantaista torstaihin Yhdysvalloissa Washington D.C.:ssä muun muassa datan yksityiseen ja sen turvaamiseen, naisten oikeuksiin, terrorismin torjuntaan liittyviin kysymyksiin, teknologiapolitiikkaan sekä viisumivapauteen. Mepit tapasivat muun muassa Yhdysvaltojen edustajainhuoneen ja senaatin edustajia sekä useita turvallisuuden, teknologian, ihmisoikeuksien ja lasten- ja naisten oikeuksien parissa työskenteleviä viranomaisia. Vierailun jälkeen mepit korostivat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyön merkitystä datan yksityisyyden suojaamisen, turvallisuuden ja terrorismin torjunnan sekä naisten oikeuksien edistämisen saralla. Lehdistötiedote (englanniksi)

Vihreä siirtymä, Ukraina ja julkinen velka / Yhdysvallat. Budjettivaliokunnan (BUDG) meppivaltuuskunta tapasi maanantaista torstaihin Yhdysvaltojen senaatin ja edustajainhuoneen edustajia keskustellakseen muun muassa vihreän siirtymän rahoittamisesta, Ukrainan tukemisesta ja julkisesta velkatilanteesta. Mepit vierailivat muun muassa Yhdysvaltojen kongressin tutkimuspalveluissa ja American Association for the Advancement of Science -yhdistyksellä, sekä tapasivat kansainvälisten rahoituslaitosten, eri ajatushautomoiden ja Yhdysvaltojen kauppakamarin edustajia. Lisätietoa (englanniksi)

Digitaaliset palvelut ja tuotteet / Japani. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) meppivaltuuskunta perehtyi maanantaista perjantaihin Japanin sääntelyyn koskien digitaalisia tuotteita ja palveluita. Japani on yksi edelläkävijä digitaalisten palvelujen ja tuotteiden saralla; maahan on rekisteröity yli 300 tekoälyn parissa työskentelevää yritystä. Mepit keskustelivat Tokiossa muun muassa digitaalisen siirtymän ministerin ja sisäministerin kanssa tekoälystä, digisääntelystä sekä disinformaation torjunnasta. He tapasivat myös talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön ja tekonologiayhtiöiden edustajia sekä Tokion yliopiston asiantuntijoita. Kiotossa mepit keskustelivat Kioton yliopiston tutkijoiden kanssa tekoälysovelluksiin liittyvistä oikeudellisista seikoista. Lisätietoa (englanniksi)

EU:n kehitysportfolio / Senegal. Kehitysvaliokunnan (DEVE) meppivaltuuskunta arvioi 15.–17.5. Senegalissa EU:n kehitysavun vaikutuksia ja paneutui erityisesti rokotekehitykseen ja -valmistukseen Institut Pasteur de Dakarissa, aavikoitumisen estämiseen tähtäävään Great Green Wall -projektiin, ja kestävän kalastuksen edistämiseen. Mepit tapasivat senegalilaisia viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia keskustellakseen tasa-arvon toteutumisesta ja naisten koulutuksesta ja voimaannuttamisesta. Lisätietoa (englanniksi)

Koheesiopolitiikka / Romania. Aluekehitysvaliokunnan (REGI) valtuuskunta perehtyi Romaniassa EU-rahoitteisiin infrastruktuuri- ja ympäristöprojekteihin. Mepit tutustuivat mm. jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävään projektiin Somes-joen varrella, sekä integroituun jätekierrätysjärjestelmään Galda de Josissa. Mepit keskustelivat alueiden haasteista ja tulevaisuudesta paikallisten ja alueellisten edustajien kanssa, sekä tapasivat vierailun aikana myös Romanian parlamentin edustajia. Lisätietoa (englanniksi)

Lisätietoa Euroopan parlamentista

Tiedotteet
Valiokuntien kokousasiakirjat
Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit
Suorat lähetykset ja kokoustallenteet
Puhemiehen kotisivut
Euroopan parlamentin jäsenet (haku maittain)

Suvilahdessa 27.–28.5.2023 järjestettävän Maailma kylässä -festivaalin teemana on muutosvoima.Suvilahdessa 27.–28.5.2023 järjestettävän Maailma kylässä -festivaalin teemana on muutosvoima.
Suvilahdessa 27.–28.5.2023 järjestettävän Maailma kylässä -festivaalin teemana on muutosvoima.

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

EU jälleen mukana Maailma kylässä -festivaalilla Helsingin Suvilahdessa 27.–28.5.
Maailma kylässä -festivaalia vietetään tänä vuonna Helsingin Suvilahdessa 27.–28. toukokuuta. Festivaalin teemana on tänä vuonna muutosvoima ja luvassa on inspiroivia puheenvuoroja muutoksentekijöiltä, avartavia dokumentteja sekä musiikkia ja elämyksiä. Lauantaina 27.5. klo 12.45–13.15 puheohjelmassa on parlamentin Suomen-toimiston keskustelu “Yritysvastuu – miten Brysselin säännöt muovaavat maailmaa?”. Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.) ja Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér. Tule kuuntelemaan keskustelu paikan päälle tai verkossa, lisätietoa täällä

Osana festivaalia parlamentin toimisto esittää myös yhden LUX-yleisöpalkinnon finalistielokuvista: “Tämä maa” -elokuvanäytös maanantaina 22.5. kello 18–20 Kino Reginassa, Keskustakirjasto Oodissa. Elokuvan alustaa LUX-lähettiläs Eva Coatanéa kello 17.45–18.00. Festivaalille on vapaa pääsy, tervetuloa! Lisätietoa ja festivaalin koko ohjelma täällä.

The World Circular Economy Forum 2023: Kaupungit ja alueet kiertotalouden siirtymän vauhdittajina, Eurooppasali 1. kesäkuuta
The World Circular Economy Forum 2023 järjestetään tänä vuonna Helsingissä 30.5.–2.6.2023. Osana foorumin ohjelmaa Euroopan komissio, komission tutkimuksen ja innovaation pääosasto ja Euroopan investointipankki järjestävät Eurooppasalissa (Malminkatu 16) torstaina 1. kesäkuuta klo 10.00–11.30 keskustelun teemalla “Cities and regions accelerating the circular transition”. Keskustelu järjestetään englanniksi. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä (englanniksi).

”Europa. Italialainen kuvitustaide kertoo kansojen Euroopasta” -taidenäyttely Eurooppasalissa
Italian kulttuuri-instituutin taidenäyttely ”Europa. Italialainen kuvitustaide kertoo kansojen Euroopasta”. Näyttelyhankkeessa on mukana kuusitoista kansainvälisesti tunnettua italialaista kuvittajaa. Näyttelyn teokset kertovat EU:n perusarvoista ja luovat taiteellisen ilmaisun kautta ajankohtaisen ja luovan kuvan Euroopasta ja sen periaatteista, joista jokaiselle on omistettu yksi kuvituskuva: vapaudesta demokratiaan, oikeusvaltiosta ympäristönsuojeluun. Näyttelyn on toteuttanut Torinon museosäätiö yhteistyössä Torinon kaupungin, Piemonten maakunnan ja Palazzo Madaman kanssa, ja sitä tukevat Italian ulkoasiain- ja kansainvälisen yhteistyön ministeriö sekä Italian kulttuuriministeriö. Näyttely on esillä Eurooppasalissa (Malminkatu 16) toukokuun loppuun saakka. Lisätietoa

Helsingissä Kampin Voimatalossa (Malminkatu 16) sijaitseva Eurooppasali on Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston yhteinen tila, jossa järjestetään Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyviä tilaisuuksia. Eurooppasali on varattavissa ei-kaupallisiin tilaisuuksiin, lisätietoa täällä.

Toimittajille

Toimittaja, hae tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoon Strasbourgissa syksyllä 2023

Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista. Haku koskee neljää täysistuntoa Strasbourgissa: 11.–14. syyskuuta, 16.–19. lokakuuta, 20.–23. marraskuuta ja 11.–14. joulukuuta. Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen. Voit hakea matka-apurahaa lähettämällä hakemuksen osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu viimeistään keskiviikkona 31.5. Merkitse otsikkokenttään "Toimittajahaku Strasbourg syksy 2023". Lisätietoa ja hakuohjeet täällä.

Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!
Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet sähköpostiisi uutisverkkopalvelusta. Palvelusta voi tilata niin täysistuntoa koskevia tiedotteita (kaikilla EU:n virallisilla kielillä ml. suomeksi) kuin valiokuntien toimintaa koskevia tiedotteita (pääasiassa englanniksi). Palvelussa voit myös itse hallinnoida tilaustasi. Parlamentin uusimmat tiedotteet löytyvät Uutishuoneesta.

Tervetuloa EU @Oodiin!

Tule tutustumaan Helsingin keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) katutasossa sijaitsevaan vuorovaikutteiseen EU @Oodi-näyttelytilaan. EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä. Voit myös varata opastetun esittelykierroksen ryhmällesi. Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen eustaff.oodi.helsinki@gmail.com.

EU @Oodista lisää osoitteessa www.euoodi.eu. Voit seurata EU @Oodia myös somessa:
Instagram: euoodi
Twitter: @EUoodi
Facebook: EU Oodi

EU:n työpaikat

Virkakilpailuja ja muita hakuja
EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkakilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa kilpailujen järjestämisestä. Voit tutustua EPSO:n sivuilla täällä EU-virkoihin edellytettyihin ominaisuuksiin ja taitoihin, joita virkakilpailuissa testataan. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla

EU nopeuttaa ja yksinkertaistaa virkakilpailuja: EU-toimielinten palvelukseen on mahdollista hakea nyt aiempaa nopeammalla ja yksinkertaisemmalla hakumenettelyllä. EPSO:n uudistettu valintamenettely virkaurille painottaa aiempaa vahvemmin kirjallisia testejä, jotka tehdään etäyhteyksin yhden päivän aikana. Yleisuran virkakilpailuissa otetaan jälleen käyttöön EU-tietoutta käsittelevä monivalintatesti. EPSO valmistelee paraikaa useita uudistetun ja nopeutetun virkakilpailumallin mukaisia valintamenettelyitä. Ensimmäisinä avautuvat virkakilpailut ekonomisteille (22.6.), immateriaalioikeuksien tuntijoille (20.7.) sekä kriisinhallinnan, muuttoliikkeen ja sisäisen turvallisuuden osaajille (27.7.). Uudistetun yleisuran virkamieskilpailun (AD5) haun on määrä aueta syksyllä, lisätietoa täällä, valtioneuvoston tiedote täällä

EPSO järjestää hakuja myös sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa.

EU-uralle? Kuuntele uusimmat TE-livet 24.5.! Oletko kiinnostunut kansainvälisistä työtehtävistä ja haluatko luoda uran EU-virkamiehenä? TE-liven ”Tie EU-uralle” -sarjassa käydään läpi työllistymismahdollisuuksia EU:n toimielimissä. Komission Suomen-edustuston viestintäpäällikkö Kati Laitinen kertoo vakinaisista EU-viroista ja virkamiesten valintaprosessista 24.5. klo 11.00–11.45 TE-liven osassa 3. klo 14.00–14.45 TE-liven osassa 4 puhutaan yleisuran virkakilpailusta sekä asumisesta sekä elämisestä Brysselissä. Mukana ovat komission edustuston Kati Laitinen ja hallintopäällikkö Mika Somppi. TE-liven lähetykset katsottavissa 24.5. täällä (osa 3) ja täällä (osa 4). Sarjan aiempien osien tallenteet ovat katsottavissa TE-liven verkkosivuilla.

Kiinnostaako EU-ura? Kilpailuakatemiassa tutustutaan EU:n henkilöstövalintatoimistoon ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. Kiinnostaako EU-ura? Houkuttelevatko sinua monipuoliset työtehtävät kansainvälisessä ympäristössä? Nyt saat vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ja eväät EU-uralle! Euroopan komission Suomen-edustusto, valtioneuvoston kanslia, Suomen EU-edustusto Brysselissä, Eurooppalainen Suomi sekä Eurooppanuoret järjestävät toukokuussa Kilpailuakatemia-webinaareja, joissa kerrotaan urapoluista Euroopan unioniin ja vastataan osallistujien kysymyksiin. Keskiviikkona 24.5. järjestettävässä Kilpailuakatemian webinaarissa tutustutaan EPSO:on eli EU:n henkilöstövalintatoimistoon ja keskiviikkona 31.5. määräaikaisiin EU-tehtäviin. Lisätietoa koulutuksista ja linkit ilmoittautumiseen täällä (24.5.) ja täällä (31.5.).

Millaista on EU-tulkin työ? Toimittaja testasi. EU:n monikieliset kokoukset eivät toimisi ilman simultaanitulkkeja. Tulkin työ edellyttää kielitaitoa ja lisäksi myös erinomaista keskittymiskykyä. Suomenkielisiä EU-tulkkeja on jäänyt viime aikoina paljon eläkkeelle, joten Brysseliin tarvittaisiin heitä pian lisää. Ylen kirjeenvaihtaja Rikhard Husu pääsi testaamaan tulkkausta käytännössä komission tulkkauspääosaston yksikönpäällikön Riikka Vepsäläisen opastuksella ja näyttää videoreportaasissaan, kuinka tulkkaus sujuu toimittajalta! Lisää 

Euroopan parlamentin harjoitteluhaku päättyy 31.5.!
Haku korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetuille harjoittelujaksoille Euroopan parlamenttiin on käynnissä jälleen! Voit hakea parlamenttiin 31. toukokuuta (klo 24.00) saakka viiden kuukauden pituiselle harjoittelujaksolle 1.10.2023–28.2.2024. Harjoitteluun voi hakea myös Euroopan parlamentin Suomen-toimistolle, jossa harjoittelujakso alkaa joko 1.9. tai 1.10. Haku ja lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista täällä.

Muiden EU-toimielinten harjoittelupaikoista ja niihin hakeutumisesta löytyy tietoa EPSO:n sivuilta. Useimmat EU-toimielimet ja EU:n erillisvirastot tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelun aloitusajankohta ja kesto sekä harjoittelusta maksettava palkka/korvaus vaihtelee isäntäorganisaation ja sijaintimaan kustannustason mukaan. Vuosittain harjoittelijoita otetaan yhteensä n. 1200.

Muuta ajankohtaista

EU-vaalit 2024: Euroopan parlamentin vaaliviestinnän apurahaa nyt haussa!
Euroopan parlamentti hakee ehdotuksia viestintähankkeiksi, joilla pyritään kannustamaan osallistumista Euroopan parlamentin vaaleissa 2024 (EE24) ja lisäämään tietoisuutta parlamentin roolista eurooppalaisessa demokratiassa. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja oikeushenkilöt voivat jättää ehdotuksia kahdella hakukierroksella, joiden määräajat ovat 16.5. ja 28.9.2023. Enintään 60 000 euron apurahoilla rahoitetaan hankkeita, jotka tähtäävät äänestysaktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen.

Valittavien hankkeiden tulee edistää osallistuvaa demokratiaa, tuoda yksilöitä ja järjestöjä yhteen yhdessä.eu-yhteisön kautta ja kannustaa kansalaisia äänestämään vuoden 2024 EU-vaaleissa. Hankkeet tulee toteuttaa 30.6.2024 mennessä. Lisätietoa ja hakuohjeet (englanniksi) täällä. Mahdolliset apurahahakua koskevat kysymykset esitetään kirjallisesti osoitteeseen dgcomm-subvention@europarl.europa.eu. Kaikki vastaukset julkaistaan EU-portaalissa avoimuuden ja hakijoiden tasavertaisen kohtelun vuoksi.

Syksyn 2023 Euroscola-haku on käynnistynyt!
Euroscola on Euroopan parlamentin lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille suuntaama ohjelma, johon koulut eri puolilta Euroopan unionia voivat hakeutua. Euroscola-päivät järjestetään parlamentin tiloissa Strasbourgissa, missä istuntosali avautuu päiväksi nuorille ja heidän näkemyksilleen. Päivän ohjelma koostuu unionin toimintaan tutustumisesta, EU:n ajankohtaisiin kysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin liittyvistä ryhmätöistä sekä nuorten omasta täysistunnosta. Hae mukaan syksyn 2023 Euroscola-päiville 31.5. mennessä. Lisätietoa ja hakuohjeet täällä. Euroscola jatkuu syksyllä hybridimuodossa. Euroscola-päivän etäohjelmaan voi hakea mukaan viimeistään kuukautta ennen kutakin päivää.

Toimittajaksi aikoville nuorille haku Brysseliin journalismioppiin
Journalismin opiskelijoilla on taas mahdollisuus hakea Euroopan komission Youth4Regions-ohjelmaan. Ohjelmalla komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto haluaa kannustaa opiskelijoita ja nuoria toimittajia perehtymään EU:hun ja koheesiopolitiikkaan sekä viestimään muun muassa EU:n rahoitusta saaneista konkreettisista hankkeista. Mukaan haetaan lähettämällä lyhyt artikkeli tai valokuva- tai videoraportti hankkeesta, joka on saanut EU-rahoitusta. Komissio on nimennyt kuluvan vuoden Euroopan osaamisen teemavuodeksi, ja myös Youth4Regions-ohjelman tämänvuotisena aiheena on osaaminen. Hakemusten perusteella valitaan 37 nuorta aikuista (ikähaarukka 18–30 vuotta), jotka kutsutaan Brysseliin 7.–13. lokakuuta Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä. He pääsevät kouluttautumaan ja työskentelemään kokeneiden journalistien ohjauksessa sekä tutustumaan media-alan organisaatioihin ja EU:n toimielimiin. Lisäksi kahdelle osallistujista myönnetään aloittelevien toimittajien Megalizzi–Niedzielski-palkinto. Hakuaikaa on 10.7. saakka. Lisää 

”Yooki ja Metsän unioni” – Uusi EU:sta kertova opetuspaketti ala-asteille
EU:n neuvosto on julkaissut uuden maksuttoman opetuspaketin, joka on suunniteltu käytettäväksi alemmalla perusasteella. Materiaali on tarkoitettu 7–9-vuotiaille koululaisille, ja se antaa nuoren tulikärpäsen Yookin seikkailujen kautta perustietoja EU:sta. Se sisältää myös hauskoja tehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat tutustua rauhan, kompromissin ja konfliktinratkaisun kaltaisiin käsitteisiin ja saada lisätietoa EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston roolista. Opetuspaketti sisältää toisiaan täydentävää sisältöä, joihin kuuluvat tarina Yooki ja Metsän unioni, harjoitusvihko Opi Yookin kanssa, EU:n kartta harjoitusvihkoon sisältyviä harjoituksia varten ja digitaalinen opettajan opas. Opetuspaketti on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetuspaketti on ladattavissa täällä. Opettajat voivat tilata painetun kappaleen tällä lomakkeella. Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen yooki@consilium.europa.eu.

Ota kantaa! 

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
Kansalaiset ja yritykset voivat esittää näkemyksiään eri alojen tulevasta EU-politiikasta ja -lainsäädännöstä Euroopan komission Kerro mielipiteesi -sivustolla, ennen kuin komissio viimeistelee ehdotuksensa. Palautteen antaminen edellyttää rekisteröitymistä tai kirjautumista sosiaalisen median tilillä. Palautetta voi antaa kaikilla EU-kielillä, mukaan lukien suomeksi ja ruotsiksi. Komissio haluaa kuulla tällä hetkellä mielipiteesi muun muassa EU:n ilmastotavoitteesta vuodelle 2040, matkustusasiakirjojen digitalisoinnista sekä teknologiansiirtosopimuksia koskevista EU:n kilpailusäännöistä.

Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu www.demokratia.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa – ja myös Euroopan unionissa. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan kansalaisten mielipidettä. Palvelun tavoitteena on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia; se on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

Pääset sivustolta myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisohjeisiin. Kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, voi komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Seuraa valmistelua ja vaikuta! Lue lisää

Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Nettisivuiltamme voit ladata ja tilata esimerkiksi parlamentin toimintaa esittelevän perusesitteen sekä EU:n kartan. Molemmat ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Parlamenttiesite on lisäksi saatavilla myös pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielillä. Sivuillamme on ladattavissa myös esite parlamentin suomalaisista jäsenistä vaalikaudella 2019–2024 sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineistojen tilaaminen on ilmaista. Esitteet ja tilauslomake.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Maria Tirkkonen, Niina Saloranta, Reeta Niemonen, Anna Lounaskorpi ja Anni Ihalainen

Postituslistallemme voi liittyä lähettämällä viesti osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu

Mikäli et enää halua saada tiedotteitamme, voit lähettää meille viestin osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu .

Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.