skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko 23/2021: Täysistunto Strasbourgissa

 

Parlamentti kokoontuu yli vuoden tauon jälkeen täysistuntoon Strasbourgissa. Mepit äänestävät 7.–10. kesäkuuta täysistunnossa muun muassa EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, koronarokotteiden patenttioikeuksista luopumisesta, luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU-strategiasta sekä globalisaatiotuesta Suomessa irtisanotuille. Täysistunto käsittelee myös EU:n vastatoimia Valko-Venäjän konekaappauksen myötä, EU-budjetin suojaamista uusilla oikeusvaltioehdollisuuden säännöillä, kansalaisaloitetta häkkiviljelyn asteittaisesta lopettamisesta sekä puolustautumista kyberhyökkäyksiltä. Parlamentin puhemies julkistaa keskiviikkona uudistetun LUX-yleisöelokuvapalkinnon voittajan. 

Parlamentin jäsenet kokoustivat viime viikolla valiokunnissa muun muassa EU:n globalisaatiotuesta Finnairin vähentämien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi, eläinkuljetuksista, Yhdysvaltojen ja EU:n elvytyssuunnitelmista sekä eurooppalaisesta koulutusyhteistyöstä. EU-lainsäätäjät pääsivät sopuun suuryritysten maakohtaista veroraportointia koskevista EU-säännöistä. Kevään eurobarometri julkaistiin.

Koronapandemian varotoimena parlamentin virallisia kokouksia (mahdolliset trilogineuvottelut poislukien) järjestetään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Parlamentin jäsenillä on mahdollisuus osallistua täysistuntoihin sekä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksiin videoyhteydellä sekä äänestää etänä. Täysistunnot ja valiokuntien kokoukset lähetetään verkkolähetyksinä. Väliaikainen poikkeusjärjestely jatkuu toistaiseksi. Varotoimilla pyritään turvaamaan parlamentin keskeiset toiminnot ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvä työ. 

Parlamentin vuosikalenteriin 2021 sisältyy 12 nelipäiväistä täysistuntoa (koronatilanteen salliessa Strasbourgissa) ja ylimääräisiä kaksipäiväisiä täysistuntoja (Brysselissä). Valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksiin on varattu kaksi viikkoa kuukaudessa ja poliittisten ryhmien kokoontumiseen yksi viikko kuukaudessa. Osa viikoista on varattu parlamentin jäsenten vaalipiirityöhön ja sidosryhmien tapaamiseen kotimaassa. Katso kalenteri täältä. Kunkin valiokunnan sivuilta löytyy lisätietoa lähiviikkojen kokousaikatauluista. 

Parlamentti jatkaa myös muiden toimintojensa rajoittamista osana koronavirukseen varautumista. Muiden kuin parlamentin jäsenten, henkilökunnan ja median edustajien pääsy parlamentin tiloihin on rajoitettu. Myös yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu toistaiseksi. Varotoimenpiteillä suojellaan parlamentin jäsenten ja henkilöstön terveyttä. Parlamentin jäsenet, virkamiehet ja muu henkilökunta työskentelee edelleen valtaosin etänä. Lue täältä, kuinka parlamentti on sopeutunut toimimaan pandemian aikana.

Parlamentissa vireillä

Tapahtumia
- Brussels Economic Forum 29.6.

Toimittajille
- Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!

EU @Oodi 
- EU @Oodi jälleen avoinna

EU:n työpaikat
- Virkakilpailuja ja muita hakuja 
- Euroopan parlamentti hakee suomenkielisiä kieli- ja kulttuuriasiantuntijoita
- Euroopan komissio hakee terveyden ja elintarviketurvallisuuden asiantuntijoita
- Euroopan parlamentin harjoittelijahaku käynnissä

Muuta ajankohtaista
- Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026
- Suurin osa Euroopan uimavesistä täyttää tiukimmat laatuvaatimukset
- Kiertotalous: Komissiolta ohjeita kertakäyttömuovisääntöjen soveltamisesta
- Kysyttävää EU:sta? Uusi Europe Direct -verkosto käytettävissäsi
- Kansalaisyhteiskunnan palkinto 2021: ilmastotoimet

Ota kantaa!
- Euroopan tulevaisuuskonferenssi: tule mukaan keskustelemaan! 
- Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
- Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena

EU-oppimateriaaleja ja verkkoaineistoa
- Online-vierailut Euroopan parlamenttiin
- Oppisoppi – tunnista ja selätä disinformaatio!
- EU-peli 2.0 opetuksen tueksi
- Parlamenttitietoa nyt myös saameksi!

 

Parlamentissa vireillä

Parlamentti kokoontuu yli vuoden tauon jälkeen Strasbourgissa täysistuntoon. Mepit äänestävät 7.–10. kesäkuuta täysistunnossa muun muassa EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta, koronarokotteiden patenttioikeuksista luopumisesta, luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU-strategiasta sekä globalisaatiotuesta Suomessa irtisanotuille. Täysistunto käsittelee myös EU:n vastatoimia Valko-Venäjän konekaappauksen myötä, EU-budjetin suojaamista uusilla oikeusvaltioehdollisuuden säännöillä, kansalaisaloitetta häkkiviljelyn asteittaisesta lopettamisesta sekä puolustautumista kyberhyökkäyksiltä. Parlamentin puhemies julkistaa keskiviikkona uudistetun LUX-yleisöelokuvapalkinnon voittajan. Täysistunnon esityslista täällä.

EU:n digitaalinen koronatodistus. Parlamentin jäsenten on tiistaina määrä antaa lopullinen hyväksyntänsä EU:n digitaaliselle covid-todistukselle, jonka tavoitteena on helpottaa matkustamista EU-alueella pandemian aikana ja helpottaa talouden elpymistä. Todistus todistaa, että haltija on rokotettu, toipunut viruksesta tai saanut negatiivisen testituloksen äskettäin. Koronatodistusta koskevien sääntöjen voimaantuloa odotetaan heinäkuun alkuun. Lue lisää

Covid-19-rokotepatenteista luopuminen. Parlamentin jäsenet äänestävät keskiviikkona keskustelun jälkeen siitä, pitäisikö EU:n pyytää Maailman kauppajärjestöä (WTO) luopumaan covid-19-rokotteiden immateriaalioikeuksista. Toukokuun täysistunnossa käydyssä keskustelussa useat parlamentin poliittiset ryhmät pyysivät komissiota ajamaan rokotteiden patenttioikeuksien purkamista, jotta maailmanlaajuinen rokotuskampanja etenisi nopeammin. Toisten mielestä taas purkaminen ei nopeuttaisi rokottamisprosessia. Lisätietoa.

Biodiversiteetti: villieläinten ja ihmisten suojelu. Mepit keskustelevat maanantaina uudesta luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta vuodelle 2030 ja äänestävät siitä keskiviikkona. Parlamentti vaatii päätöslauselmaluonnoksessaan EU:lta biodiversiteettiä koskevaa lakia, joka muistuttaisi ilmastolakia ja varmistaisi maailman ekosysteemien ennallistamisen, vahvistamisen ja riittävän suojelun vuoteen 2050 mennessä. 

Meppien odotetaan vaativan 30 % EU:n maapinta-alasta ja merialueista suojelualueiksi, asettavan kaupunkien biologiselle monimuotoisuudelle sitovat tavoitteet ja penäävän pikaisia toimia mehiläisten ja muiden pölyttäjien populaation vähenemisen estämiseksi. Äänestys aiheesta on tiistaina. Lisätietoa. Joka kymmenes Euroopan mehiläis- ja perhoslajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja väheneminen koskee kolmasosaa niistä. Komission tuore katsaus pölyttäjiä koskevan EU-aloitteen edistymisestä korostaa toimien kiireellisyyttä.

EU:n reaktio Valko-Venäjän toimiin. Parlamentin jäsenet keskustelevat tiistaina EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin kanssa EU:n vastatoimista Valko-Venäjän suhteen. Valko-Venäjä pakotti toukokuun lopulla Ryanairin lennon laskeutumaan Minskiin ja viranomaiset pidättivät valkovenäläisen toimittajan Raman Pratasevitšin ja hänen kumppaninsa Sofia Sapegan. Asiaa koskevasta päätöslauselmasta äänestetään torstaina. Lisätietoa.

EU:n huippukokous. Keskiviikkona parlamentti keskustelee 24. ja 25. toukokuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmistä, jotka käsittelevät muun muassa COVID-19-rokotustoimia Euroopassa. Lisäksi tiedossa ulkopolitiikan aiheita:  muun muassa Mali ja EU:n suhteet Iso-Britanniaan.

G7 ja EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokoukset. Parlamentin jäsenet keskustelevat keskiviikkona odotuksistaan ​​G7-maiden ja EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokousten suhteen, joissa käsitellään esimerkiksi koronapandemiaa, ilmastonmuutosta, Venäjää ja Valko-Venäjää. Lisätietoa (englanniksi).

Kansalliset elvytyssuunnitelmat. Mepit keskustelevat tiistaina neuvoston ja komission kanssa siitä, keskittyvätkö jäsenvaltioiden tähän mennessä toimittamat kansalliset elvytyssuunnitelmat tosiasiallisesti kuuteen sovittuun politiikan alaan: vihreään siirtymään, digitaaliseen muutokseen, kilpailukykyyn, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, institutionaalisiin kriisivalmiuksiin sekä seuraavaan sukupolveen ja sen koulutukseen ja taitoihin. Lisätietoa (englanniksi). 

EU-tuki Finnairin irtisanomille työntekijöille. Parlamentti äänestää yhteensä 11,6 miljoonan EU-tuesta 3 700:lle irtisanotulle Hollannissa, Belgiassa, Saksassa ja Suomessa. Neljä jäsenmaata on pyytänyt Euroopan globalisaatiorahastolta (EGR) tukea, jolla työpaikkansa menettäneitä autetaan löytämään uusi työ, esimerkiksi kouluttautumalla tai perustamalla oman yrityksen. Parlamentin odotetaan näyttävän vihreää valoa 1,8 miljoonan euron tuelle 500 Finnairin irtisanoman työntekijän tukemiseksi Suomessa. Lue lisää

Häkit eläintuotannossa. Vastauksena Euroopan kansalaisaloitteeseen ”End the Cage Age”, parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät torstaina päätöslauselmasta, jossa kehotetaan lopettamaan häkkien käyttö eläintuotannossa tavalla, jossa otetaan huomioon eri eläinten ominaisuudet. Lisätietoa (englanniksi). 

Oikeusvaltioperiaate. Parlamentin jäsenet pyytävät neuvostoa ja komissiota kertomaan tarkemmin, miten EU-budjettia suojellaan uusilla oikeusvaltioehdollisuuden säännöillä. Keskiviikkona mepit keskustelevat oikeusvaltion heikkenemisestä useissa jäsenmaissa ja vaativat nopeita toimia asiassa EU-tasolla. Keskustelun jälkeen EU-parlamentti äänestää aihetta koskevasta päätöslauselmasta. Lisätietoa.

LUX-elokuvapalkinto. Parlamentin puhemies David Sassoli julkistaa uudistetun LUX-yleisöelokuvapalkinnon voittajan keskiviikkona. Kolmen LUX-finalistielokuvan edustajat ovat läsnä Strasbourgissa. LUX-palkinnosta ja finalistielokuvista lisää täällä

Täysistunnon muita aiheita. Kesäkuun täysistunnossa käsitellään myös muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatio- ja vähähiilisyyshaasteita, EU-toimielinten puolustuskyvyn kehittämistä kyberhyökkäyksiltä, EU:n oikeusasiamiehen roolin uudistamista, naisten aliedustusta matemaattis-teknisillä aloilla sekä politiikassa toimiviin naisiin kohdistuvan verkkokiusaamisen torjuntaa. Lisää.

Valiokunnissa / EU-budjetti 2022. Budjettivaliokunta (BUDG) keskustelee tiistaina komission talousarvioesityksestä vuodelle 2022 asiasta vastaavan komissaari Johannes Hahnin kanssa. Keskustelu käynnistää vuotuisen talousarviomenettelyn, jonka kuluessa esitykseen ottaa ensin kantaa EU:n neuvosto, sitten parlamentti, ja toimielinten kantoja yhteensovitellaan syksyn mittaan. Kokousasiakirjat täällä. Lisätietoa (englanniksi) täällä.

Puhemiehen agenda. Puhemies Sassoli tapaa Strasbourgissa tiistaina Ranskan Eurooppa-asioiden valtiosihteeri Clément Beaunen, Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajan Rik Daemsin ja EU:n ulkosuhde-edustajan Josep Borrellin. Puhemies keskustelee tiistaina videoyhteydellä myös Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin ja Kanadan alahuoneen puhemiehen Anthony Rotan kanssa. Sassoli pitää keskiviikkona etäkokouksen Bulgarian presidentin Rumen Radevin kanssa.

Viime viikolla parlamentissa

Parlamentin jäsenet kokoustivat viime viikolla valiokunnissa. Asialistalla olivat muun muassa EU:n globalisaatiotuki Finnairin vähentämien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi, eläinkuljetukset, Yhdysvaltojen ja EU:n elvytyssuunnitelmat sekä eurooppalainen koulutusyhteistyö. EU-lainsäätäjät pääsivät sopuun suuryritysten maakohtaista veroraportointia koskevista EU-säännöistä. Kevään eurobarometri julkaistiin torstaina. Koko viikon kokousasiakirjat täällä

Monikansalliset yritykset ja verotuksen avoimuus. Parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelijat pääsivät sopuun uusista EU-säännöistä, joiden mukaan monikansallisia yrityksiä vaadittaisiin ilmoittamaan maksamansa verot kussakin EU-maassa. Uudet säännöt antavat kansalaisille ja veroviranomaisille enemmän tietoa siitä, missä veroja maksetaan ja kuinka paljon. EU-maat näyttivät viimein maaliskuussa vihreää valoa neuvotteluille komission ehdotuksesta, johon parlamentti muodosti kantansa jo maaliskuussa 2017. Lue lisää (englanniksi) täältä.

Eurobarometri. Kevään eurobarometri julkaistiin torstaina. Kyselytutkimus keskittyi kansalaisten näkemyksiin covid-19-pandemian vaikutuksista heidän henkilökohtaiseen elämäänsä ja taloudelliseen tilanteeseen sekä EU:n toimiin pandemian aikana. Eurooppalaiset kannattivat kyselyn mukaan EU-yhteistyötä pandemiasta huolimatta. Suomalaiset uskoivat pandemian vaikuttaneen heidän taloudelliseen tilanteeseensa vain vähän verrattuna muihin eurooppalaisiin. 60 % suomalaisista olikin tyytyväisiä EU:n toimintaan kriisissä. Kyselyt tehtiin maalis-huhtikuun aikana. Lue lisää eurobarometrista täältä.

Globalisaatiotuki / Finnair. Budjettivaliokunta (BUDG) näytti vihreää valoa EU:n globalisaatiorahaston varojen käyttöönottamiselle Finnairin vähentämien noin 500 työntekijän tukemiseksi ja työllistämiseksi. Noin 1,8 miljoonan euron tuella irtisanotuille voidaan tarjota muun muassa valmennusta, koulutusta, työllisyys- ja yrittäjyyspalveluita sekä palkkatukea. Parlamentin kantaa Suomen hakemukseen globalisaatiotuesta valmisteli Eero Heinäluoma (S&D, sd.). Covid-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus ilmailualaan matkustusrajoitusten ja matkustajalentoliikenteen jyrkän vähentymisen vuoksi, esittelijä muistutti. Kokousasiakirjat täällä. Lue lisää.

USA:n ja EU:n elvytyssuunnitelmat. Budjettivaliokunta keskusteli Bidenin hallinnon hallinto- ja budjettitoimiston johtajan Shalanda Youngin kanssa Yhdysvaltojen ja EU:n elvytyssuunnitelmien yhtäläisyyksistä ja eroista. Lue lisää (eng.)

Koulutus. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) keskusteli yhteisestä eurooppalaisesta koulutusalueesta. Aiheena mm. pohtia tapoja lisätä yhteistyötä EU:n, kansallisten, alueellisten ja paikallisten sidosryhmien välillä koulutukseen liittyen. Kokousasiakirjat täällä

Eläinten kuljetukset. Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta (ANIT) kuuli asiantuntijoita siipikarjan, kanien sekä muiden haavoittuvien eläinryhmien kuljetuksista. Lue lisää (eng.)

Koronavirus ja EU:n toimet

EU pyrkii torjumaan koronaviruspandemiaa yhteisillä toimillaan, joita Euroopan komissio koordinoi. Jäsenmaiden terveydenhuollon tukemisen ja viruksen sosiaalisten ja taloudellisen vaikutusten torjumisen ohella EU tarjoaa puolueetonta tietoa viruksesta sekä toimista sen leviämisen ehkäisemiseksi. Disinformaation torjumiseksi EU:n kaikki toimielimet toimivat tiiviissä yhteistyössä verkkoalustojen kanssa. Luotettavaa tietoa saat seuraamalla THL:n ja kansainvälisten terveysalan organisaatioiden tiedotusta. Lue lisää EU:n toimista disinformaatiota vastaan. Parlamentin verkkosivuille on koottu tietoa EU-tason toimista koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ja tukea ja lääketarvikkeita tarvitsevien jäsenmaiden auttamiseksi. 

EU:n koronarokotestrategia
Osana EU:n rokotestrategiaa komissio on tähän mennessä sopinut  jäsenmaiden puolesta enimmillään 4,4 miljardin covid-19-rokoteannoksen toimittamisesta, ja lisäannoksista neuvotellaan. Rokotetoimitukset EU-maihin ovat lisääntyneet tasaisesti, ja komissio pyrkii yhdessä teollisuuden kanssa lisäämään rokotteiden valmistuskapasiteettia. EU:ssa on otettu toistaiseksi käyttöön neljä rokotetta – BioNTech-Pfizerin, Modernan, AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston sekä Janssen Pharmaceutica NV:n covid-19-rokotteet – Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnin perusteella. 

Komissio täydentää EU:n rokotestrategiaa covid-19-taudin hoitokeinoja koskevalla strategialla, joka kattaa lääkkeiden koko elinkaaren tutkimuksesta, kehittämisestä ja valmistuksesta hankintaan ja käyttöönottoon asti. Lue lisää täältä. Lue myös EU:n varautumisesta koronavirusmuunnoksiin. EU on myös sitoutunut varmistamaan, että turvallisia rokotteita saadaan käyttöön kaikkialla maailmassa. Komissio ja EU-maat tukevat rokotuskampanjoita kumppanimaissa, ja ne ovat luvanneet yli 2,2 miljardia euroa Covax-hankkeelle, jonka tavoitteena on varmistaa covid-19-rokotteiden tasapuolinen ja maailmanlaajuinen saatavuus.


Lisätietoa Euroopan parlamentista

Tiedotteet
Valiokuntien kokousasiakirjat
Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit
Suorat lähetykset
Puhemiehen kotisivut
Euroopan parlamentin jäsenet (haku maittain)

 

Tapahtumia

Brussels Economic Forum 29.6. Ilmoittautuminen käynnissä!
Vuotuinen Brysselin talousfoorumi kokoaa eurooppalaiset ja kansainväliset poliittiset päättäjät, tutkijat, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja liike-elämän johtajat yhteen pohtimaan Euroopan talouden tulevia haasteita ja poliittisia painopisteitä. Koronapandemiasta aiheutuneet toimet ovat vaikuttaneet ihmisten elämään ja talouteen ennennäkemättömällä tavalla, ja talousfoorumissa mietitään tällä kertaa, miten mennä tästä eteenpäin. Millaisen uuden talouden haluamme rakentaa? Ilmoittaudu täällä!

Helsingissä Kampin Voimatalossa sijaitseva Eurooppasali on toistaiseksi suljettu koronarajoitusten vuoksi. Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston yhteinen tila, jossa järjestetään Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyviä tilaisuuksia. Eurooppasali on varattavissa ei-kaupallisiin tilaisuuksiin, lisätietoa täällä

Toimittajille 

Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!
Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet sähköpostiisi uutisverkkopalvelusta. Palvelusta voi tilata niin täysistuntoa koskevia tiedotteita (kaikilla EU:n virallisilla kielillä ml. suomeksi) kuin valiokuntien toimintaa koskevia tiedotteita (pääasiassa englanniksi). Palvelussa voit myös itse hallinnoida tilaustasi. Parlamentin uusimmat tiedotteet löytyvät Uutishuoneesta.

EU @Oodi – jälleen avoinna 

Helsingin keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) katutasossa sijaitseva vuorovaikutteinen EU @Oodi-näyttelytila on jälleen avoinna. Muistathan vieraillessasi maskin ja turvavälit! EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä.

EU @Oodista lisää osoitteessa https://euoodi.eu/ - voit seurata EU @Oodia myös somessa:
Instagram: euoodi
Twitter: @EUoodi
Facebook: EU Oodi

EU:n työpaikat

Virkakilpailuja ja muita hakuja
EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkakilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa kilpailujen järjestämisestä. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla, joilla voi myös täyttää Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn, jonka avulla voi arvioida omaa soveltuvuuttaan työskentelyyn EU:n toimielimissä. EU:n toimielimet pohtivat parhaillaan aloittelevien yleisuran virkamiesten (AD5) rekrytointikilpailun tulevaa rakennetta. AD5-kilpailua ei järjestetä vuonna 2021.

Euroopan parlamentti hakee paraikaa virkakilpailulla suomenkielisiä kieli- ja kulttuuriasiantuntijoita. Haettavien kieli- ja kulttuuriasiantuntijoiden (palkkaluokka AD 5) tehtävänä on kääntää, mukauttaa ja tarkastaa kaiken tyyppistä sisältöä äidinkielellään, avustaa muiden kuin lainsäädäntötekstien laatimisessa, sekä mm. osallistua koulutuksen järjestämiseen, terminologiatyöhön sekä tietoteknisten ja viestintävälineiden kehittämiseen. Työt sijoittuvat Luxemburgiin Euroopan parlamentin käännöspääosastolle (DG TRAD), joka tuottaa käännöspalveluja kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä kaikissa muodoissa – sekä paperilla että sähköisesti – tapahtuvaa viestintää varten. Käännöspääosaston keskeisenä tehtävänä on luoda yhteyksiä eri kielten ja kulttuurien välille ja edistää kestävää monikielisyyttä. Hakemukset on jätettävä viimeistään 10.6. klo 18.30 Suomen aikaa. Lisätietoa

Euroopan komissio hakee terveyden ja elintarviketurvallisuuden asiantuntijoita
Euroopan komissio hakee paraikaa terveyden ja elintarviketurvallisuuden asiantuntijoita. Hallintovirkakilpailulla haetaan asiantuntijoita (palkkaluokka AD 7) työskentelemään Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa (SANTE). Tarjolla on töitä kolmessa asiantuntijaprofiilissa (huom. hakija voi hakea vain yhteen profiiliin): 1) Terveysalan politiikka ja lainsäädäntö, 2) Elintarviketurvallisuusalan politiikka ja lainsäädäntö, 3) Auditoinnit, tarkastukset ja arvioinnit terveys- ja elintarviketurvallisuusalalla. Asiantuntijaprofiileihin 1 ja 2 valituiksi tulleet ehdokkaat palkataan pääasiassa Brysseliin ja Luxemburgiin, kun taas asiantuntijaprofiilin 3 kilpailun läpäisseet hakijat palkataan Grangeen (Irlanti). Virkakilpailun haku päättyy 22.6. klo 13 Suomen aikaa. Lisätietoa EPSO:n sivuilla.

EPSO järjestää hakuja myös sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa.

Harjoittelijaksi Euroopan parlamenttiin? Haku 1.-30.6.
Hakuaika korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetuille harjoittelujaksoille Euroopan parlamenttiin käynnistyy jälleen 1. kesäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta (klo 24.00). Alkaneella hakuajalla voi hakea viiden kuukauden pituiselle harjoittelujaksolle 1.10.2021−29.2.2022. Harjoitteluun voi hakea myös Euroopan parlamentin Suomen-toimistolle! Haku ja lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista.

Muiden EU-toimielinten harjoittelupaikoista ja niihin hakeutumisesta löytyy tietoa EPSO:n sivuilta. Useimmat EU-toimielimet ja EU:n erillisvirastot tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelun aloitusajankohta ja kesto sekä harjoittelusta maksettava palkka/korvaus vaihtelee isäntäorganisaation ja sijaintimaan kustannustason mukaan. Vuosittain harjoittelijoita otetaan yhteensä n. 1200.

 

Muuta ajankohtaista

Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kilvan on voittanut Suomessa Oulu. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva valintalautakunta arvioi kilpailun viimeiselle kierrokselle päässeiden kolmen kaupungin hakemukset ja ilmoitti suosituksensa voittajaksi. Savonlinna ja Tampere olivat mukana finaalissa yhdessä Oulun kanssa. Oulu jakaa tittelin vuonna 2026 slovakialaisen kaupungin kanssa. Tuon kaupungin nimi selviää vuoden loppuun mennessä. Vuonna 1985 käynnistyneestä Euroopan kulttuuripääkaupunki -toiminnasta on tullut yksi Euroopan kunnianhimoisimmista kulttuurihankkeista. Hankkeen tarkoituksena on muun muassa tarjota eurooppalaisille mahdollisuus oppia lisää toistensa kulttuureista, kehittää kulttuurialan yhteyksiä ja kumppanuuksia sekä korostaa kulttuurin roolia kaupunkien kehittämisessä. Lue lisää täältä.

Suurin osa Euroopan uimavesistä täyttää tiukimmat laatuvaatimukset
Vuoden 2020 uimavesiraportin mukaan lähes 83 % Euroopan uimarannoista kuului EU:n laatuluokkaan ”erinomainen”. Suomessa laadultaan erinomaisia oli 88,8 % uimapaikoista. Euroopan ympäristökeskuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatima tuorein arviointi perustuu 22 276 uimarannan seurantaan eri puolilla Eurooppaa vuonna 2020. Seuranta kattaa EU-maiden lisäksi myös Albanian ja Sveitsin. Vuonna 2020 seuratuista uimarannoista 93 % täytti vähimmäislaatuvaatimukset. Raportin tulokset antavat uimareille osviittaa siitä, mistä löytyvät puhtaimmat uimavedet. Monet uimavedet jäivät tässä arvioinnissa kuitenkin luokittelematta, koska pandemiarajoitusten vuoksi näytteitä ei saatu kerättyä tarpeeksi. Vuonna 2020 Euroopan uimarannoista huonolaatuisia oli yhteensä 296 eli 1,3 % kaikista uimarannoista. Myös suomalaisista uimarannoista ”huonon” laatuarvosanan sai 1,3 % tutkituista eli 4 uimarantaa. Lue lisää täältä.

Kiertotalous: Komissiolta ohjeita kertakäyttömuovisääntöjen soveltamisesta
Vuonna 2019 hyväksyttyjen kertakäyttöisiä muoveja koskevien EU-sääntöjen mukaan EU-maiden on varmistettava 3.7.2021 mennessä, ettei tiettyjä muovituotteita enää saateta markkinoille jäsenmaissa. Komissio on nyt antanut kertakäyttöisiä muoveja koskeviin EU-sääntöihin liittyviä ohjeita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että uusia sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa yhdenmukaisesti. Säännöt koskevat muun muassa muovisia vanupuikkoja, ruokailuvälineitä, ilmapallojen varsia, tiettyjä paisutetusta polystyreenistä valmistettuja tuotteita (mukit sekä elintarvike- ja juomapakkaukset) sekä kaikkia oxo-hajoavasta muovista valmistettuja tuotteita. Näille on olemassa kohtuuhintaisia muovittomia vaihtoehtoja. Muiden muovituotteiden, kuten kalastusvälineiden ja kosteuspyyhkeiden, osalta tavoitteena on käytön, kulutuksen ja roskaantumisen rajoittaminen muun muassa merkintävaatimuksilla ja laajennetuilla tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä. Lue lisää täältä.

Kysyttävää EU:sta? Uusi Europe Direct -verkosto käytettävissäsi
Haluaisitko osallistua keskusteluun EU:n tulevaisuudesta tai onko sinulla kysyttävää EU- asioista? Siihen avautui loistava mahdollisuus eri puolilla kotimaata. EU:ssa aloitti 1. toukokuuta 2021 uusi Europe Direct -niminen verkosto. Suomessa verkosto toimii kahdeksalla alueella: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Satakunta. Pisteet järjestävät alueillaan tapahtumia, vierailevat kouluissa ja oppilaitoksissa, jakavat materiaalia ja osallistuvat EU-keskusteluihin sekä välittävät ruohonjuuritason viestejä komissiolle. Lisäksi ne tiedottavat komission ja parlamentin poliittisista painopisteistä alueillaan. Lisätietoa

Kansalaisyhteiskunnan palkinto 2021: ilmastotoimet 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on avannut vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinnon hakuajan. ETSK on valinnut palkintonsa teemaksi ilmastotoimet ja valitsee palkittavat luovista ja innovatiivisista aloitteista, joilla pyritään edistämään oikeudenmukaista siirtymää vähähiiliseen ja ilmastonmuutoksesta selviytyvään talouteen. ETSK palkitsee enintään viisi ilmastohanketta, joista ilmenee kansalaisyhteiskunnan korvaamaton panos ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen. Hakemuksia voivat jättää kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, jotka toimivat paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai Euroopan tasolla. Ehdolle voivat asettua myös EU:ssa asuvat yksityishenkilöt. Edellytyksenä on, että aloitteet ja hankkeet toteutetaan EU:ssa. Hankkeiden on oltava jo toteutettuja tai edelleen käynnissä. Palkittavia on enintään viisi, ja näiden kesken jaetaan
50 000 euron palkintosumma. Hakuaika päättyy 30.6.! Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake  täällä. 

Ota kantaa!

Euroopan tulevaisuuskonferenssi: tule mukaan keskustelemaan!
Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uudenlainen, avoin ja osallistava keskustelevan demokratian hanke. Sen tavoitteena on antaa eurooppalaisille paremmat mahdollisuudet kertoa, mitä he odottavat EU:lta. Näkemykset otetaan huomioon EU:n tulevassa päätöksenteossa. Konferenssin jo avautuneen monikielisen verkkoalustan kautta ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja keskustella ehdotuksistaan muiden eurooppalaisten kanssa. Kaikki alustalla esitettävät näkemykset ja tapahtumien tulokset kerätään ja analysoidaan sekä julkaistaan. Konferenssiin liittyviä tapahtumia voi selata interaktiivisella kartalla, ja niihin voi ilmoittautua verkossa. Tapahtumien järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen saa apua foorumilla olevista oppaista. Alusta on käytettävissä kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Lisätietoa

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
Kansalaiset ja yritykset voivat esittää näkemyksiään eri alojen tulevasta EU-politiikasta ja -lainsäädännöstä Euroopan komission Kerro mielipiteesi -sivustolla, ennen kuin komissio viimeistelee ehdotuksensa. Palautteen antaminen edellyttää rekisteröitymistä tai kirjautumista sosiaalisen median tilillä. Palautetta voi antaa kaikilla EU-kielillä, mukaan lukien suomeksi ja ruotsiksi.

Komissio haluaa kuulla näkemyksiä tällä hetkellä muun muassa ympäristöystävällisistä matkapuhelimista ja tableteista - laitteiden kestävästä suunnittelusta. Komissio pyytää palautetta aloitteestaan, jolla pyritään varmistamaan, että matkapuhelimet ja tabletit on suunniteltu energiatehokkaiksi ja kestäviksi, että kuluttajat voivat helposti korjata, päivittää ja huoltaa niitä ja että ne ovat uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. Mielipiteitä voi esittää 23.8. saakka täällä.

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi myös rajatylittävistä perhesuhteista. Yhdessä EU-maassa vahvistettua lapsen ja vanhemman välistä oikeudellista sidettä ei välttämättä tunnusteta toisessa EU-maassa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia matkustettaessa tai muutettaessa toiseen EU-maahan ja vaarantaa tähän siteeseen perustuvat lapsen oikeudet (esim. elatusapu tai perimys). Komissio on käynnistänyt lapsen ja vanhemman välisen oikeudellisen siteen tunnustamista koskevasta aloitteesta julkisen kuulemisen. Kerro mielipiteesi asiasta 11.8. mennessä täällä! 

Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu www.demokratia.fi/ tarjoaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa – ja myös Euroopan unionissa. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan kansalaisten mielipidettä. Palvelun tavoitteena on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia; se on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

Pääset sivustolta myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisohjeisiin. Kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, voi komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Nimienkeruuvaiheessa on tällä hetkellä muun muassa ilmastotoimiin ja mehiläisten pelastamiseen liittyviä kansalaisaloitteita. Seuraa valmistelua ja vaikuta! Lue lisää

EU-oppimateriaaleja ja verkkoaineistoa

Online-vierailut Euroopan parlamenttiin
Euroopan parlamentti on suljettu vierailijoille toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Yleisövierailujen sijaan parlamentin vierailupalvelu tarjoaa yleisölle ja ryhmille etävierailuja videotapaamisen välityksellä. Parlamentin online-esittely tutustuttaa parlamentin toimivaltoihin, rooliin ja toimintaan 60-90 minuutin etäluennon muodossa. Verkossa järjestettävät esittelyt sovitetaan kunkin ryhmän tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan osa esittelystä voidaan tehdä etänä esim. täysistuntosalista käsin. Esittelyjä on saatavilla EU:n 24 virallisella kielellä. Lisätietoja vierailupalvelujen nettisivuilla.

Oppisoppi – tunnista ja selätä disinformaatio!
Pandemian aikana olemme joutuneet huomaamaan, miten nopeasti väärät tiedot saattavat levitä verkossa. Oppisoppi-sivuston uusimman aineistopaketin avulla opettajat voivat auttaa opiskelijoita tunnistamaan valeuutiset. Aineistopakettiin kuuluu muokattavissa oleva esitysrunko PowerPoint- ja pdf-muodossa sekä ohjekirjanen opettajille. Esitysrunko sisältää muun muassa YouTube-videoita sekä esimerkkitapauksia tehtävineen ryhmätyöskentelyä varten. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat 15–18-vuotiaat nuoret, mutta paketti voidaan räätälöidä kaikille ikäryhmille sopivaksi. Oppisoppi-sivusto tarjoaa opettajille ja kotona opiskeleville monenlaista muutakin oppimateriaalia ja ajanvietettä, kuten verkko-opiskeluaineistoja, videoita, tietovisoja ja pelejä. Aineistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Lue lisää. 

EU-peli 2.0. opetuksen tueksi
Eurooppatiedotuksen opetuskäyttöön suunnitellun EU-verkkopelin tarkoituksena on tuoda hauskalla ja osallistavalla tavalla esiin perustietoja EU:n toiminnasta. EU-peli 2.0:ssa seikkailevat Eurooppatiedotuksen animaatiovideoista tutut Emma ja Jusu, jotka on kutsuttu Brysseliin Euroopan parlamentin kuultaviksi. Kaksikon pitää kerrata EU-faktoja Brysselin-matkaa varten. Pelaajan tehtävä on auttaa pelin päähenkilöitä EU-aiheisissa kysymyksissä läpi pelin. Peli sopii toisen asteen opiskelijoille ja myös yläkouluissa käytettäväksi. EU-peli 2.0 on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi ja se on ladattavissa maksutta. Peli on toteutettu Seppo-pelialustalla yhteistyössä Lentävä liitutaulu yrityksen kanssa. Latausohjeet löytyvät täältä. Mukavia pelihetkiä! 

Parlamenttitietoa nyt myös saameksi!
Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Nettisivuiltamme voit ladata ja tilata esimerkiksi parlamentin toimintaa esittelevän perusesitteen sekä EU:n kartan. Molemmat ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Parlamenttiesite on nyt lisäksi saatavilla myös pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielillä. Sivuillamme on ladattavissa myös esite parlamentin suomalaisista jäsenistä vaalikaudella 2019–2024 sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineistojen tilaaminen on ilmaista. Esitteet ja tilauslomake.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Niina Saloranta, Simo Ristolainen, Tuure-Eerik Niemi, Irinja Bickert, Kara Martikainen, Riku Löf