skip to content
 

Parlamentin viikko 28/2022: Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia

 

Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat Brysselissä valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Asialistalla ovat muun muassa Fit for 55 -lakipaketti, maailmanlaajuinen metsäkato sekä kuluttajaluottojen suojaaminen. Myös covid-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta sekä suhteista Natoon vastaava valtuuskunta kokoontuvat. Lisäksi parlamentti julkaisee Eurobarometri-tutkimuksen EU:n kansalaisten mediatottumuksista.

Viime viikolla parlamentti kokoontui Strasbourgissa 4.–7. heinäkuuta viimeiseen täysistuntoon ennen kesätaukoaan. Muun muassa ympäristötaksonomia, Fit for 55 -paketin ReFuelEU -esitys sekä digipalvelupaketin viimeiset äänestykset olivat istuntoviikon pääaiheita. Täysistunnon asialistalla olivat myös Tšekin puheenjohtajuuskauden painopisteet sekä Eurooppa-neuvoston kokouksen tulokset. Kreikan pääministeri osallistui Tämä on Eurooppa -keskusteluun.

Parlamentin viikko jää kesätauolle ja palaa tauolta elokuun lopulla, jolloin syyskauden parlamenttityö käynnistyy valiokuntien kokouksilla. Euroopan parlamentin Suomen-toimisto toivottaa kaikille lukijoille hyvää kesää!

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tukevat Ukrainaa ja sotaa pakenevia. EU-komissio on avannut sivuston, jonne on koottu tietoa EU:hun saapumisesta sekä siitä, kuinka EU:ssa olevat voivat auttaa erilaisten järjestöjen kautta. Sivustolla on myös kansallisten maahanmuuttoviranomaisten yhteystiedot ja se on saatavilla kaikilla EU-kielillä sekä ukrainaksi ja venäjäksi täällä. Komissio on antanut jäsenmaille myös ohjeistusta sotaa pakenevien auttamiseksi työmarkkinoille, koulutukseen ja aikuiskoulutukseen, lisätietoa. Myös komission neuvontapalvelu on nyt käytettävissä ukrainaksi ja venäjäksi. Euroopan parlamentin ja Ukrainan parlamentin yhteistyössä lanseeraama sivusto EU:n tuesta Ukrainalle on saatavilla englanniksi ja ukrainaksi täällä.

Parlamentti on siirtynyt lähityöhön ja sallii jälleen vierailut tiloihinsa; kasvomaskin käyttöä suositellaan. Täysistuntoja ja valiokuntien kokouksia voi seurata tavanomaiseen tapaan verkkolähetyksinä.

Parlamentin vuosikalenteriin 2022 sisältyy 12 nelipäiväistä täysistuntoa (Strasbourgissa) ja ylimääräisiä kaksipäiväisiä täysistuntoja (Brysselissä). Valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksiin on varattu keskimäärin kaksi ja poliittisten ryhmien kokoontumiseen yksi viikko kuukaudessa. Osa viikoista on varattu parlamentin jäsenten vaalipiirityöhön ja sidosryhmien tapaamiseen kotimaassa. Katso kalenteri täältä. Kunkin valiokunnan sivuilta löytyy lisätietoa niiden kokousaikatauluista.

Parlamentissa vireillä
- Viikon pääaiheet

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia
- Miten EU vauhdittaa vihreää siirtymää? 12.7. SuomiAreena Porissa ja verkossa
- Eurooppa-foorumi Turussa 24.–26.8. 

Toimittajille
- Etsimme toteuttajaa nuorten toimittajien EU-koulutukselle!
- Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!

EU @Oodi
- Tervetuloa EU @Oodiin 

EU:n työpaikat 
- Virkakilpailuja ja muita hakuja
- Virkakilpailu puolustus- ja avaruusalan asiantuntijoille

Muuta ajankohtaista
- Euroopan nuorison teemavuosi 2022 on hyvässä vauhdissa! 

Ota kantaa!
- Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
- Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena

Parlamentissa vireillä

Tällä viikolla parlamentin jäsenet kokoontuvat valiokunnissa sekä poliittisissa ryhmissä. Asialistalla ovat muun muassa Fit for 55 -lakipaketti, maailmanlaajuinen metsäkato sekä kuluttajaluottojen suojaaminen. Myös covid-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta sekä suhteista Natoon vastaava valtuuskunta kokoontuvat. Lisäksi parlamentti julkaisee Eurobarometri-tutkimuksen EU:n kansalaisten mediatottumuksista.

Fit for 55 / Uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) vahvistaa keskiviikkona kantansa kahteen lakiehdotukseen, jotka ovat osa Fit for 55 -pakettia. Mepit äänestävät uusista EU:n tavoitteista, joilla pyritään nopeuttamaan uusiutuvan energian käyttöönottoa ja lisäämään energiatehokkuutta. Toimenpiteillä tuettaisiin myös EU:n energiaomavaraisuutta ja -turvallisuutta Venäjän Ukrainan hyökkäyksen yhteydessä. Kokousasiakirjat

Maailmanlaajuinen metsäkato. Ympäristövaliokunta (ENVI) äänestää tiistaina lakiehdotuksesta, jolla pyritään pysäyttämään EU:n aiheuttama maailmanlaajuinen metsäkato, joka on keskeinen ilmaston lämpenemisen aiheuttaja. Uudessa laissa velvoitettaisiin yritykset tarkistamaan, että EU:ssa myytävät tuotteet eivät edistä metsien hävittämistä EU:n ulkopuolella. Kokousasiakirjat 

Fit for 55: neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa. Neuvottelut EU:n päästökauppajärjestelmästä ja hiilidioksidipäästörajojen tasausmekanismista (CBAM) on tarkoitus aloittaa neuvoston puheenjohtajavaltion Tšekin kanssa maanantaina. Parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat omista kannoistaan kesäkuussa. 

Kuluttajaluottojen suojaaminen. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) äänestää tiistaina EU:n verkkosääntöjen päivittämisestä. Säännöillä suojellaan kuluttajia ylivelkaantumiselta esimerkiksi lainojen, tilinylitysten ja luottokorttien vuoksi. Kokousasiakirjat

Unkari / EU-arvot. Kansalaisvapauksien valiokunta (LIBE) hyväksyy keskiviikkona mietinnön, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti Unkarin hallituksen järjestelmällisistä uhkista EU:n arvoille maassa. Mepit toteavat todennäköisesti, että jäsenvaltioiden olisi pitänyt jo toimia tilanteen korjaamiseksi ja kaikki lisäviiveet merkitsisivät oikeusvaltion periaatteiden rikkomista neuvoston itsensä toimesta. Kokousasiakirjat

Nato / Stoltenberg. Ulkoasiainvaliokunta (AFET), turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) ja suhteista Natoon vastaava valtuuskunta keskustelevat EU:n ja Naton yhteistyöstä ja 28.30. kesäkuuta pidetyn Naton huippukokouksen tuloksista pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa keskiviikkona. Kokousasiakirjat

Covid-19. Euroopan parlamentin covid-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta (COVI) järjestää keskiviikkona keskustelun, johon osallistuvat tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) johtaja, EU:n terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) pääjohtaja ja useiden EU-maiden johtavat epidemiologit. Kokousasiakirjat 

Sotaa pakenevien ukrainalaisnaisten oikeudet. Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat tiistaina kansallisten parlamentaarikkojen kanssa sotaa pakenevien ukrainalaisnaisten oikeuksista. Keskusteluissa ovat esillä erityisesti vastaanotto-olosuhteet ja sosiaaliturva sekä työmarkkinoiden, asumisen, lastenhoidon ja koulutuksen saatavuus. 

EU:n kyselytutkimus kansalaisten mediakäsityksistä ja käyttötottumuksista. Parlamentti julkaisee tiistaina Eurobarometri-tutkimuksen EU:n kansalaisten mediatottumuksista, heidän luottamuksestaan eri medialähteisiin ja asenteistaan disinformaation uhkaa kohtaan. Lisää

Puhemiehen viikko. Parlamentin puhemies Roberta Metsola pitää tiistaina avauspuheenvuoron Euroopan parlamentin 17 artiklan mukaisessa vuoropuhelussa (kirkkojen, uskonnollisten yhdistysten tai yhteisöjen sekä filosofisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa), joka koskee humanitaarista apua Ukrainan sotaan.

Viime viikolla parlamentissa

Viime viikolla parlamentin jäsenet kokoontuivat Strasbourgissa viimeiseen täysistuntoon ennen kesätaukoaan. Muun muassa ympäristötaksonomia, Fit for 55 -paketin ReFuelEU -esitys sekä digipalvelupaketin viimeiset äänestykset olivat istuntoviikon pääaiheita. Täysistunnon asialistalla olivat myös Tšekin puheenjohtajuuskauden painopisteet sekä Eurooppa-neuvoston kokouksen tulokset. Kreikan pääministeri osallistui Tämä on Eurooppa -keskusteluun.

Ympäristötaksonomia. Komissio hyväksyi 9.3.2022 taksonomian delegoidun säädöksen, jossa se ehdotti tiettyjen ydinvoima- ja kaasuprojektien ottamista mukaan ympäristöystävällisten sijoitusten EU-tason luokitteluun eli taksonomiaan. Mepit keskustelivat tiistaina ja äänestivät keskiviikkona tästä ehdotuksesta, jota ympäristö- ja talousvaliokunnan jäsenet vastustivat 14. kesäkuuta. Esitystä ei hyväksytty, sillä vastalause ei saanut ehdottoman enemmistön tukea. Jos neuvostokaan ei vastusta taksonomian delegoitua säädöstä, se tulee voimaan 1. tammikuuta 2023. Tiedote

Digipalvelupaketti. Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina digipalvelusäädöksen (DSA) ja digimarkkinasäädöksen (DMA) lopulliset muodot. Näillä säädöksillä pyritään vastaamaan teknologiasektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Tämä tapahtuu mm. kehittämällä turvallisuus- ja avoimuusstandardeja käyttäjien hyväksi, sekä luomalla reilut markkinat yrityksille. Tiedote

Ukraina / huippukokouksen tulokset. Keskiviikkoaamuna mepit keskustelivat Eurooppa-neuvoston 23.–24.6. pidetystä kokouksesta puheenjohtaja Charles Michelin ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa. Mepit olivat tyytyväisiä päätökseen avata EU:n ovet Ukrainalle ja Moldovalle, mutta ilmaisivat tarpeen vahvistaa EU:ta. Lisäksi keskusteluissa tuli esiin liittymisen pitkä tie ja maiden tarvitsema tuki jo liittymisprosessin aikana. Tiedote (englanniksi)

Tšekin puheenjohtajakauden painopistealueet. Tšekin pääministeri Petr Fiala esitteli keskiviikkona puheenjohtajavaltio Tšekin puheenjohtajakauden ohjelman ja tärkeimmät tavoitteet. Niitä ovat muun muassa Ukrainan sodanjälkeisen jälleenrakentamisen valmistelu sekä yhteiset eurooppalaiset hankkeet, kuten REPowerEU, joiden tavoitteena on vapauttaa EU energiariippuvuudesta Venäjästä.Tiedote

EU:n hoiva- ja hoitostrategia. Mepit hyväksyivät keskiviikkona työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan (EMPL) sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) mietinnön, jossa mepit toivovat komissiolta ja jäsenmailta lisää rahoitusta erilaisille hoitomuodoille. Mepit korostivat tarvetta uudelle lainsäädännölle ja investoinneille EU:ssa, jotta ihmisarvoisia työoloja voidaan edistää sekä tehdä hoitoalan työstä houkuttelevampaa. Esittelijöinä toimivat Sirpa Pietikäinen (EPP, Suomi) ja Milan Brglez (S&D, Slovenia). 

Fit for 55 / Ilmailun polttoaineet. Mepit hyväksyivät torstaina uudet Fit for 55 -ilmastopaketiin kuuluvat säännöt, ns. ReFuelEU-esityksen. Säännöillä lisättäisiin kestävien polttoaineiden käyttöä EU:n lentokoneissa ja -kentillä. Niiden mukaan kestävien polttoaineiden osuus tulisi olla 85% EU-lentoliikenteen polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Tiedote

Mielenterveys digitalisoituvassa maailmassa. Mepit hyväksyivät tiistaina mielenterveyttä digitaalisessa työympäristössä koskevan mietinnön. Mietinnössä mepit tunnistavat etätyön edut, kuten lisääntyneen joustavuuden ja itsenäisyyden, mutta varoittavat merkittävistä terveysriskeistä. Riskit johtuvat esimerkiksi työn ja yksityiselämän välisen rajan hämärtymisestä, työn intensiteetin lisääntymisestä sekä stressistä liittyen teknologian käyttöön. Mietinnössä vaaditaan oikeutta olla tavoittamattomissa työajan jälkeen lakisääteisesti. Tiedote (englanniksi)

Aborttioikeudet. Mepit keskustelivat maanantaina neuvoston ja komission edustajien kanssa Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöksestä kumota yleinen aborttioikeus kaikkialla maassa. Mepit vaativat, että Yhdysvaltain kongressi hyväksyy lakiesityksen abortin suojelemiseksi liittovaltion tasolla. Lisäksi mepit haluavat lisätä oikeuden aborttiin EU:n perusoikeuskirjaan sekä antaa lisää tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien aktivisteille. Tiedote (englanniksi) 

Tämä on Eurooppa / Kreikan pääministeri. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis puhui mepeille EU:n nykytilanteesta ja tulevista haasteista tiistaina. Pääministeri Mitsotakis kehotti EU:ta lisäämään yhteistyötä etenkin energia- sekä puolustuspolitiikassa. Tämä oli viides Tämä on Eurooppa -keskustelu. Tiedote (englanniksi)

Tiedotteet
Valiokuntien kokousasiakirjat
Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit
Suorat lähetykset ja kokoustallenteet
Puhemiehen kotisivut
Euroopan parlamentin jäsenet (haku maittain)

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

Miten EU vauhdittaa vihreää siirtymää? 12.7. SuomiAreena Porissa ja verkossa

EU:n laajan vihreän kehityksen ohjelman toimeenpano jatkuu. Euroopan komissio antoi kesän edellä ehdotuksensa EU:n energiapolitiikan korjaamiseksi (RePowerEU) ja ehdottaa ennen juhannusta laajoja toimia biodiversiteetin suojelemiseksi ja luonnon ennallistamiseksi. SuomiAreenan paneelikeskustelu tiistaina 12.7. klo 17.0017.45 MTV-lavalla Porin kauppatorilla ja verkossa peilaa näitä ja muita teemoja osana vihreän siirtymän kokonaisuutta.   

Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila, Euroopan komission Suomen-edustusto, sekä Allianssi ry:n nuorten ilmastodelegaatti Maija Kuivalainen. Keskustelun juontaa ympäristötieteen dosentti Matti Nummelin. Keskustelun järjestävät Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen edustusto. Lisätietoa. Voit seurata keskustelun suorana tai tallenteena MTV Katsomosta (mtv.fi sekä MTV Katsomo -sovellus). SuomiAreenan kaikki ohjelmatiedot nyt täällä.

Eurooppa-foorumi Turussa 24.–26.8. 

Turun vuotuisen Eurooppa-foorumin teemana on tällä kertaa Suomen ja EU:n asema osana muuttuvaa kansainvälistä järjestystä. Parlamentin Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen-edustusto ovat aiempien vuosien tapaan mukana tapahtumassa ja järjestävät keskustelut vihreästä siirtymästä ja EU:n puolustuksesta. 25.8. klo 13.00–13.45 järjestettävän keskustelun aiheena on vihreä siirtymä: onko EU:lla pallo hallussa? Keskusteluun osallistuvat Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (Renew, kesk.) ja Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.), Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sekä Turun Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja Susan Saarinen. Keskustelun juontaa komission edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila

EU:n puolustuksen työkalupakista keskustellaan Turussa 26.8. klo 10.00–10.45. Puhujina ovat komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen, uroopan parlamentin jäsenet Petri Sarvamaa (EPP, kok.) ja Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen kansainvälisten suhteiden johtaja Rasmus Hindrén sekä Allianssi ry:n YK-delegaatti Katri Leppälaakso. Keskusteluja voi seurata paikan päällä tai verkkolähetyksenä. Eurooppa-foorumin ohjelmatiedot täällä.

Toimittajille

Etsimme toteuttajaa nuorten toimittajien EU-koulutukselle!
Euroopan parlamentti etsii toteuttajaa nuorille toimittajille suunnatulle EU-koulutukselle Suomessa. Koulutuksen tavoite on syventää toimittajien ymmärrystä EU-asioista ja unionin päätöksenteosta. Haussa on toimija, jolla on kokemusta mediakentältä ja koulutusten järjestämisestä media-alan ammattilaisille. Järjestäjä vastaa koulutuksen toteuttamisesta Suomessa, osallistujien valinnasta sekä viestinnästä. Sopimuksen puitteissa on tarkoitus järjestää kaksi tiivistä koulutusjaksoa vuodessa, joihin valitaan kuhunkin noin 10 toimittajaa. Sopimuksen kesto on enintään 4 vuotta.

Koulutus järjestetään tänä vuonna Suomen lisäksi yhdeksässä muussa eurooppalaisessa pilottimaassa ja se laajenee ensi vuonna myös muihin EU-maihin. Lisätietoja ja hakuohjeet täällä. Pyydämme myös esittämään mahdolliset kysymykset sivuston kautta 6. heinäkuuta mennessä. Hakuaika päättyy 15. heinäkuuta 2022. Lehdistötiedote täällä.

Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!
Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet sähköpostiisi uutisverkkopalvelusta. Palvelusta voi tilata niin täysistuntoa koskevia tiedotteita (kaikilla EU:n virallisilla kielillä ml. suomeksi) kuin valiokuntien toimintaa koskevia tiedotteita (pääasiassa englanniksi). Palvelussa voit myös itse hallinnoida tilaustasi. Parlamentin uusimmat tiedotteet löytyvät Uutishuoneesta.

Tervetuloa EU @Oodiin!

Tule tutustumaan Helsingin keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) katutasossa sijaitsevaan vuorovaikutteiseen EU @Oodi-näyttelytilaan. EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä. Voit myös varata opastetun esittelykierroksen ryhmällesi. Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen eustaff.oodi.helsinki@gmail.com.

EU @Oodista lisää osoitteessa www.euoodi.eu. Voit seurata EU @Oodia myös somessa:
Instagram: euoodi
Twitter: @EUoodi
Facebook: EU Oodi

EU:n työpaikat

Virkakilpailuja ja muita hakuja
EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkakilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa kilpailujen järjestämisestä. 

EPSO on äskettäin uudistanut henkilöstövalintamenettelyjään. Voit nyt tutustua EPSO:n sivuilla täällä EU-virkoihin edellytettyihin ominaisuuksiin ja taitoihin, joita virkakilpailuissa testataan. Voit myös täyttää Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn, jolla voit arvioida omaa soveltuvuuttasi työskentelyyn EU:n toimielimissä. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla

Virkakilpailuja puolustus- ja avaruusalan asiantuntijoille. Onko sinulla kokemusta puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden alalta? Kiinnostaako kansainvälinen ura ja työskentely monikulttuurisessa ja kansainvälisessä tiimissä? Euroopan komissio hakee palvelukseensa puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden alan hallintovirkamiehiä ja asiantuntijoita. Palvelukseen otetut ammattilaiset työskentelevät pääasiassa Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosastossa (DEFIS). Haku virkakilpailuihin päättyy 19.7. klo 13 Suomen aikaa. Lisätietoa EPSO:n sivuilla täällä  

EPSO järjestää hakuja myös sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa. 

EU-toimielinten harjoittelupaikoista ja niihin hakeutumisesta löytyy tietoa EPSO:n sivuilta. Useimmat EU-toimielimet ja EU:n erillisvirastot tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelun aloitusajankohta ja kesto sekä harjoittelusta maksettava palkka/korvaus vaihtelee isäntäorganisaation ja sijaintimaan kustannustason mukaan. Vuosittain harjoittelijoita otetaan yhteensä n. 1200.

Muuta ajankohtaista

Euroopan nuorison teemavuosi 2022 on hyvässä vauhdissa!
Seuraa Euroopan nuorison teemavuoden toimintoja ja tapahtumia Opetushallituksen verkkosivuilla. Koko vuoden on auki Nuoret, arvot ja EU -tapahtumatukihaku, jonka kautta voi saada mikrorahoitusta nuorten omille projekteille. Seuraavan hakuerän eräpäivä on 15. elokuuta. Teemavuoden mahdollisuuksista järjestetään 4. elokuuta klo 15.00–16.00 online-sidosryhmätapaaminen. Siihen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen EYY2022Finland@oph.fi. Teemavuosi tulee olemaan esillä myös Turussa 24.–26. elokuuta järjestettävässä Eurooppa-foorumissa. Nuorten ohjausryhmä on suunnitellut Turun Kaupunginteatterin lämpiössä 26. elokuuta klo 10.00–10:45 järjestettävän teemavuoden paneelikeskustelun, jonka otsikko on: Nuoret, arvot ja EU – Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja osallisuus Euroopassa. Luvassa on vielä paljon muutakin erilaista toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Tutustu mahdollisuuksiin! Lisää 

Ota kantaa! 

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi
Kansalaiset ja yritykset voivat esittää näkemyksiään eri alojen tulevasta EU-politiikasta ja -lainsäädännöstä Euroopan komission Kerro mielipiteesi -sivustolla, ennen kuin komissio viimeistelee ehdotuksensa. Palautteen antaminen edellyttää rekisteröitymistä tai kirjautumista sosiaalisen median tilillä. Palautetta voi antaa kaikilla EU-kielillä, mukaan lukien suomeksi ja ruotsiksi. Komissio haluaa kuulla tällä hetkellä mielipiteesi muun muassa EU:n kouluhedelmä, -vihannes- ja -maitojärjestelmästä 

Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu www.demokratia.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa – ja myös Euroopan unionissa. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan kansalaisten mielipidettä. Palvelun tavoitteena on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia; se on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

Pääset sivustolta myös 10 vuotta täyttävän eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisohjeisiin. Kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, voi komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Seuraa valmistelua ja vaikuta! Lue lisää

Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Nettisivuiltamme voit ladata ja tilata esimerkiksi parlamentin toimintaa esittelevän perusesitteen sekä EU:n kartan. Molemmat ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Parlamenttiesite on lisäksi saatavilla myös pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielillä. Sivuillamme on ladattavissa myös esite parlamentin suomalaisista jäsenistä vaalikaudella 2019–2024 sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineistojen tilaaminen on ilmaista. Esitteet ja tilauslomake.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Niina Saloranta, Reeta Niemonen, Viola Mickos ja Mari Issakainen