skip to content
 
 
 

Parlamentin viikko 41/2020: Täysistunto Brysselissä

 

Parlamentti kokoontuu Brysselissä lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon, jossa mepit muun muassa äänestävät uudesta ilmastolaista, uudesta demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta mekanismista, Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä metsästrategiasta sekä muutoksista Euroopan komission kokoonpanoon. Esillä on myös oikeusvaltioon liittyvä ehdollisuus, jota parlamentti on pitänyt kynnyskysymyksenä EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa. 

Viime viikolla mepit tenttasivat valiokunnissa ehdokkaita uusiksi komissaareiksi, kävivät rahapoliittista vuoropuhelua ja keskustelivat vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Esillä olivat myös digipalvelujen ja tekoälyn sääntely sekä vuoden 2020 Saharov-palkintoehdokkaat. 

Koronapandemian varotoimena parlamentin virallisia kokouksia järjestetään edelleen osin etäyhteyksin. Parlamentin jäsenillä on mahdollisuus osallistua täysistuntoihin ja valiokuntien kokouksiin videoyhteydellä sekä äänestää etänä. Kaikki kokoukset lähetetään verkkolähetyksinä. Väliaikainen poikkeusjärjestely jatkuu toistaiseksi. 

Varotoimilla pyritään turvaamaan parlamentin keskeiset toiminnot ja etenkin lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttöön liittyvä työ. Parlamentti on päivittänyt vuosikalenteriaan lisäten siihen päiviä, jolloin parlamentin hallintoelimet, valiokunnat ja poliittiset ryhmät voivat järjestää etäkokouksia. Kunkin valiokunnan sivuilta löytyy lisätietoa lähiviikkojen kokousaikatauluista. 

Parlamentti jatkaa myös muiden toimintojensa rajoittamista osana koronavirukseen varautumista. Valtuuskuntamatkat ja valiokuntien asiantuntijakuulemiset on toistaiseksi peruttu. Muiden kuin parlamentin jäsenten, henkilökunnan ja median edustajien pääsy parlamentin tiloihin on rajoitettu. Myös yleisötilaisuudet kaikissa parlamentin toimipaikoissa on peruttu toistaiseksi. Varotoimenpiteillä suojellaan parlamentin jäsenten ja henkilöstön terveyttä. Parlamentin jäsenet, virkamiehet ja muu henkilökunta työskentelee edelleen osin etänä.

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

Toimittajille
- Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!

EU @Oodi jälleen avoinna

EU:n työpaikat
- Virkamieskilpailuja ja muita hakuja
- Webinaari EU:n ulkosuhdehallinnon rekrytointikilpailusta 6.10. 

Muuta ajankohtaista
- Lähtisikö koulusi mukaan Ambassador School -hankkeeseen?
- Parlamentin verkkokyselyt opettajille ja nuorille
- Juvenes Translatores – komission vuotuinen käännöskilpailu nuorille
- Brexit-aiheinen visuaalisen taiteen kilpailu 19–30-vuotiaille
- Europe Direct -palvelujen haku käynnissä
- Maahanmuuttajien kotouttaminen ja osallisuus – osallistu julkiseen kuulemiseen
- EU-peli 2.0 opetuksen tueksi
- Äänestä omaa suosikkiasi Euroopan Natura 2000 -palkinnon finalisteista
- Faktatietoja Euroopan unionista -verkkosivusto 
- Eurooppa käden ulottuvilla: Citizens’ App -sovellus

- Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
- Tilaa Euroopan parlamentin esitteitä

Parlamentissa vireillä 

Parlamentti kokoontuu Brysselissä maanantaista torstaihin lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon, jossa mepit muun muassa äänestävät uudesta ilmastolaista, uudesta demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevasta mekanismista, Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeisestä metsästrategiasta sekä muutoksista Euroopan komission kokoonpanoon. Esillä on myös oikeusvaltioon liittyvä ehdollisuus, jota parlamentti on pitänyt kynnyskysymyksenä EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa. 

EU:n budjetti / oikeusvaltio. Parlamentin täysistunto käynnistyy keskusteluilla oikeusvaltio- ja demokratiakysymyksistä. Mepit keskustelevat maanantaina komission ja neuvoston edustajien kanssa EU-rahoituksen kytkemisestä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Meppien odotetaan muistuttavan EU-maita siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyy EU:n pitkän aikavälin budjetin vain siinä tapauksessa, että käytössä on mekanismi, jonka avulla EU-rahoitusta voidaan leikata tai se voidaan keskeyttää tilanteessa, jossa jäsenvaltio ei kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. EP: n neuvotteluryhmän on määrä pitää lehdistötilaisuus aiheesta maanantaina klo 17.30 Suomen aikaa. Lisätietoa: istuntokatsaus

Mekanismi eurooppalaisten arvojen suojaamiseksi. Parlamentti käsittelee maanantaina myös kansalaisvapauksien valiokunnan aloitetta, joka perää komissiolta lakiehdotusta uudeksi pysyväksi mekanismiksi, jolla EU:n arvojen, kuten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien toteutumista seurattaisiin. Uusi ”vuotuinen seurantajakso” sisältäisi ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä, kuten maakohtaisia suosituksia. Järjestelmän pitäisi lujittaa ja täydentää jo olemassa olevia mekanismeja, kuten EU-sopimuksen 7 artiklan mukaista oikeusvaltiomenettelyä ja komission oikeusvaltiota koskevaa vuosikertomusta. Komissio julkisti 30.9. ensimmäisen vuosikertomuksensa. Suomen osalta komissio arvioi tilanteen olevan hyvä. Lisätietoa täällä. Äänestys keskiviikkona. Istuntokatsaus

Bulgaria / oikeusvaltio. Parlamentin jäsenet keskustelevat maanantaina myös oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilasta Bulgariassa sekä korruption ja hallituksen vastaisista mielenosoituksista.

EU:n ilmastolaki. Parlamentin jäsenet keskustelevat tiistaina ja äänestävät keskiviikkona kunnianhimoisemmasta päästövähennystavoitteesta vuodelle 2030. Eurooppalaisen ilmastolain tarkoituksena on muuttaa poliittiset lupaukset EU:n vuoden 2050 ilmastoneutraaliudesta sitovaksi velvoitteeksi. Tämä antaisi Euroopan kansalaisille ja yrityksille lainsäädännöllistä varmuutta ja ennustettavuutta, jota siirtymässä tarvitaan. Istuntokatsaus

EU:n metsästrategia. Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona keinoista tukea korkealaatuista metsänhoitoa ja edistää kestävää metsätaloutta. Petri Sarvamaan (EPP, kok.) valmistelema kannanotto katsoo, että komissiolta alkuvuodesta 2021 odotetun EU:n metsästrategian pitäisi huomioida, että metsillä on myös jatkossa useita tehtäviä ja että metsänhoitomalleihin olisi sisällytettävä ekologinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen kestävyys. Tekstiluonnoksessa mm. kehotetaan tukemaan laajemmin puun käyttöä rakennusteollisuudessa, vaaditaan tehostamaan toimia laittomien hakkuiden lopettamiseksi ja kannatetaan kestävän metsätalouden edistämistä maailmanlaajuisesti. Istuntokatsaus

Komissaariehdokkaat. Parlamentin jäsenet tenttasivat perjantaina 2. lokakuuta komissaariehdokkaita arvioidakseen näiden soveltuvuutta. Euroopan parlamentin varapuhemiehenä vuodesta 2017 toiminut Mairead McGuinness (Irlanti) on ehdolla uudeksi rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavaksi komissaariksi, ja komission johtavalle varapuheenjohtajalle Valdis Dombrovskisille (Latvia) siirtyisivät kauppakomissaarin tehtävät. Parlamentin puheenjohtajakokous päättää valiokuntakuulemisten pohjalta tiistaina, voidaanko kuulemiset päättää vai tarvitaanko lisätoimia. Parlamentti äänestää nimityksistä keskiviikkona.  Istuntokatsaus

Muita aiheita: Täysistunnossa keskustellaan myös EU-päämiesten 1.-2. lokakuuta ulkosuhteisiin keskittyneen ylimääräisen EU-huippukokouksen päätelmistä. Mepit käsittelevät erityisesti Turkin ja sen EU-naapureiden välisten jännitteiden lisääntymistä, suhteita Kiinaan sekä Valko-Venäjän tilannetta keskustelussa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa. Esillä ovat myös 15.-16.10. pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelut sekä muun muassa rahoituspalvelut, joukkorahoitus, nuorisotakuu ja naisten osuus yritysten hallituksissa. Istuntokatsaus

Puhemiehen agenda. Puhemies David Sassoli osallistuu lauantaina pohjoisitalialaisen Vajontin pato-onnettomuuden 57. muistotilaisuuteen. Sunnuntaina puhemies osallistuu rauhanmarssille Assisissa.

Viime viikolla Parlamentin jäsenet kokoustivat valiokunnissa, joissa kuultiin ehdokkaita uusiksi komissaareiksi, käytiin rahapoliittista vuoropuhelua ja keskusteltiin vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Esillä olivat myös digipalvelujen ja tekoälyn sääntely sekä vuoden 2020 Saharov-palkintoehdokkaat. 

Komissaariehdokkaiden kuulemiset. Talous- ja raha-asioiden valiokunta tenttasi 2.10. Irlannin Mairead McGuinnessiä, jonka on määrä korvata kauppakomissaarin tehtävästä eronnut maanmiehensä Phil Hogan. McGuinness on ehdolla uudeksi rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavaksi komissaariksi. Tiedote kuulemisesta (EN) ja linkki tallenteeseen täällä. Uudeksi kauppakomissaariksi on puolestaan ehdolla komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis (Latvia), jota kauppavaliokunnan mepit kuulivat myös perjantaina. Dombrovskisin osalta mepit arvioivat lähinnä hänen soveltuvuuttaan kauppasalkun haltijaksi. Tiedote (EN) ja linkki tallenteeseen täällä

Metsäkato. Ympäristövaliokunta päätti penätä komissiolta lakiehdotusta mm. pakollisista huolellisuus-, seuranta- ja raportointivelvollisuuksista EU-maahantuojille, koska vapaaehtoiset toimet ja sertifiointi eivät ole riittäneet pysäyttämään maailmanlaajuista metsäkatoa. Metsää on menetetty Etelä-Afrikan kokoinen alue sitten vuoden 1990. EU kuluttajineen vastaa noin 10 % osuudesta metsäkatoon muun muassa palmuöljyn, soijan ja lihankulutuksen kautta. Tiedote (EN) täällä

Ilmastotavoitteet. Ympäristövaliokunta (ENVI) keskusteli komission varapuheenjohtajan ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaavan komissaari Frans Timmermansin kanssa vuoden 2030 ilmastotavoitteista ja komission ehdottamasta ”vähintään 55 %” päästövähennystavoitteesta. Ympäristömepit haluavat tiukentaa tavoitteen 60 prosenttiin ja kritisoivat komission ehdottamaa laskentatapaa, joka kattaisi vähennysten ohella myös hiilinielut. Näin nettotavoite jäisi komission vaikutustenarvioinnin mukaan 52,8 prosenttiin. Tiedote (EN) täällä

Digipalvelut. Sisämarkkina- (IMCO) ja oikeudellisten asioiden (JURI) valiokunnat penäävät komissiolta uusia sääntöjä digitaalisten palvelujen tuottajien ja alustojen velvoitteista. Valiokunnat haluavat selkeämpiä ja sitovia mekanismeja laittoman verkkosisällön torjumiseksi sekä pelisääntöjä muutoin haitallisen sisällön kuten disinformaation rajoittamiseksi. Käyttäjillä muun muassa tulisi olla mahdollisuus olla vastaanottamatta valikoitua/kuratoitua sisältöä. Molempien parlamentin lainsäädäntöaloitteiden tavoitteena on vaikuttaa komissiolta vielä tämän vuoden puolella odotetun digitaalipalveluja koskevan lakipaketin sisältöön. Tiedotteet (EN) täällä ja täällä (JURI)

Tekoäly. Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) antoi suosituksensa tulevasta lainsäädännöstä eettisen, turvallisen ja innovatiivisen tekoälyn varmistamiseksi EU:ssa. Ehdotukset tarttuvat etiikan ohella siviilioikeudellisen vastuun ja henkisen omaisuuden suojan sääntelyyn ja sen selkeyttämiseen sekä käsittelevät tekoälyn riskejä ja mahdollisuuksia. Tiedote (EN) täällä

2020 Saharov-palkinto. Tämän vuoden mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon ehdokkaat esiteltiin ulkoasiainvaliokunnan (AFET), kehitysvaliokunnan (DEVE) ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) yhteiskokouksessa. Parlamentin poliittiset ryhmät esittävät palkinnonsaajaksi Valko-Venäjän demokraattista oppositiota, erityisesti sen edustaja Svjatlana Tsihanouskajaa, Mosulin arkkipiispa Najeeb Moussa Michaeelia, hondurasilaisia Guapinol-ympäristöaktivisteja ja murhattua Berta Cáceresia sekä puolalaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustajia Jakub Gawronia, Paulina Pajakia, Paweł Prenetaa ja Kamil Maczugaa. Parlamentin puheenjohtajakokous julkistaa palkinnonsaajan 22.10. Lisätietoa ehdokkaista täällä, lisää Saharov-palkinnosta täällä

Parlamentin agendalla syksyllä 2020. Parlamentin syyskauden työ jatkuu poikkeusoloissa, koronapandemian torjunnan ja seurausten lievittämisen hallitessa agendaa. Syksyn keskeisiä aiheita ovat neuvottelut ja äänestykset EU:n pitkän aikavälin rahoituksesta ja elvytyksestä. Meppien on määrä äänestää syksyllä myös uudesta ilmastolaista sekä jatkaa keskustelua EU:n tulevaisuudesta. Lue lisää ja katso aiheesta video täällä

Koronavirus ja EU:n toimet. EU pyrkii torjumaan koronaviruspandemiaa yhteisillä toimillaan, joita Euroopan komissio koordinoi. Jäsenmaiden terveydenhuollon tukemisen ja viruksen sosiaalisten ja taloudellisen vaikutusten torjumisen ohella EU tarjoaa puolueetonta tietoa viruksesta sekä toimista sen leviämisen ehkäisemiseksi. Parlamentin verkkosivuille on koottu tietoa EU-tason toimista koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ja tukea ja lääketarvikkeita tarvitsevien jäsenmaiden auttamiseksi. Tuore katsaus parlamentin työhön covid-19-pandemian torjumiseksi on luettavissa täällä (EN). Kattavaa tietoa EU:n toimista koronakriisissä ja toimielinten työn poikkeusjärjestelyistä on koottu myös valtioneuvoston kanslian verkkosivuille.

Tiedotteet
Valiokuntien kokousasiakirjat
Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit
Suorat lähetykset
Puhemiehen kotisivut
Euroopan parlamentin jäsenet (haku maittain)

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

Helsingissä Kampin Voimatalossa sijaitseva Eurooppasali on Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen yhteystoimiston yhteinen tila, jossa järjestetään Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyviä tilaisuuksia. Lisätietoa Eurooppasalin yleisölle avoimista tapahtumista Facebookissa. Eurooppasali on varattavissa ei-kaupallisiin tilaisuuksiin, lisätietoa täällä. Koronatilanteesta johtuen Eurooppasalin kapasiteetti on tällä hetkellä enintään 30 henkilöä. 

Toimittajille 

Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet!
Tilaa Euroopan parlamentin lehdistötiedotteet sähköpostiisi uutisverkkopalvelusta. Palvelusta voi tilata niin täysistuntoa koskevia tiedotteita (kaikilla EU:n virallisilla kielillä ml. suomeksi) kuin valiokuntien toimintaa koskevia tiedotteita (pääasiassa englanniksi). Palvelussa voit myös itse hallinnoida tilaustasi.

Parlamentin uusimmat tiedotteet löytyvät Uutishuoneesta.

EU @Oodi jälleen avoinna

Helsingin keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) katutasossa sijaitseva vuorovaikutteinen EU @Oodi-näyttelytila on jälleen avoinna rajoitetusti. EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä. 

EU @Oodi on avoinna arkisin klo 10-20 ja viikonloppuisin klo 10-18. EU @Oodi toivottaa kerrallaan tervetulleiksi viisi vierailijaa - muistathan turvavälit!  EU @Oodista lisää: https://euoodi.eu/

EU:n työpaikat

Virkamieskilpailuja ja muita hakuja

EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkamieskilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa virkamieskilpailujen järjestämisestä. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla, joilla voi myös täyttää Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn, jonka avulla voi arvioida omaa soveltuvuuttaan työskentelyyn EU:n toimielimissä. 

EU:n toimielimet etsivät paraikaa pysyvälle virkauralle ulkosuhteiden asiantuntijoita, joilla on alan työkokemusta. Palvelukseen otettavat asiantuntijat työskentelevät pääasiassa Euroopan ulkosuhdehallinnossa, joka huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista ja avustaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa toteuttamaan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hakuaika ulkosuhdekilpailuun päättyy 13.10. klo 13 Suomen aikaa. Lisätietoa EPSO:n ja valtioneuvoston sivuilla. Suomen EU-edustusto Brysselissä järjestää ulkosuhdehallinnon ensimmäisen virkamieskilpailun hausta webinaarin 6.10. klo 10-11. Tie ulkopolitiikan ytimeen on avoinna! Lisätietoa täällä

EPSO järjestää hakuja myös sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa.

Myös EU-toimielinten harjoittelupaikoista ja niihin hakeutumisesta löytyy tietoa EPSO:n sivuilta. Useimmat EU-toimielimet ja EU:n erillisvirastot tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelun aloitusajankohta ja kesto sekä harjoittelusta maksettava palkka/korvaus vaihtelee isäntäorganisaation ja sijaintimaan kustannustason mukaan. Vuosittain harjoittelijoita otetaan yhteensä n. 1200.

Muuta ajankohtaista

Lähtisikö koulusi mukaan Ambassador School -hankkeeseen?
Euroopan parlamentin Ambassador School eli EPAS-hanke jatkuu lukuvuonna 2020-2021. Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen tietoisuutta Euroopan unionista ja tuoda nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua. EPAS on tarkoitettu yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille. Parlamentti tarjoaa kouluille valmiita oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. Käytännön toteutus on kuitenkin vapaasti koulujen valittavissa, ja oppilaat voivat esimerkiksi pitää EU-aiheisen teemapäivän tai järjestää työpajoja materiaalien pohjalta.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020–2021 Ambassador Schooliin on nyt käynnissä ja päättyy 15.1.2021. Parlamentin Suomen-toimisto toteuttaa EPAS-ohjelmaa yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. Ilmoittautumisesta lisää HYOL:n sivuilla. EPAS-asiaa myös parlamentin toimiston sivuilla.

Parlamentin verkkokyselyt opettajille ja nuorille
Nyt saa ottaa kantaa! Mitä EU-asioista ja eurooppalaisesta demokratiasta opettamiseen tarvitaan? Millaista sisältöä kaipaisit Euroopan parlamentin tulevalle nuorisosivustolle? Parlamentti on avannut kaksi verkkokyselyä kartoittaakseen sekä opettajakunnan että nuorten näkemyksiä tarjonnastaan.

Opettajakunnalle suunnattuun kyselyyn voi vastata täällä. Nuorten näkemyksiä kartoitetaan täällä. Kyselyt löytyvät 24 kielellä ja kielen voi vaihtaa yläreunan valikosta. Kiitos osallistumisesta - mielipiteesi on meille tärkeä!

Juvenes Translatores – komission vuotuinen käännöskilpailu nuorille 
Euroopan komission käännöskilpailun voivat tänä vuonna osallistua vuonna 2003 syntyneet. Suomesta mukaan pääsee 14 koulua, ja kukin koulu voi nimetä kilpailuun 2–5 oppilasta. Kilpailussa käännettävien tekstien teemana on, miten voimme yhdessä selviytyä paremmin myös vaikeina aikoina. Osallistujat voivat kääntää mistä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä toiseen. Kilpailu järjestetään verkossa 26. marraskuuta 2020 ja voittajat – yksi kustakin maasta – julkistetaan helmikuun 2021 alkupuolella. Jos olosuhteet sallivat, voittajat kutsutaan Brysselissä keväällä 2021 järjestettävään palkintotilaisuuteen. Toisen asteen oppilaitokset voivat rekisteröityä mukaan kilpailuun 20.10. saakka. Lisää täällä

Brexit-aiheinen visuaalisen taiteen kilpailu 19–30-vuotiaille
EU IDEA -hankkeessa (Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability) selvitetään yhteistyön hyötyjä EU:ssa. EU IDEA järjestää nyt kaikille 11.4.1989–10.4.2002 syntyneille avoimen visuaalisen taiteen kilpailun. Aiheena on brexit, ja osallistujia pyydetään ilmaisemaan visuaalisen taiteen keinoin, miten he kokevat ja tulkitsevat Ison-Britannian eron EU:sta. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä julkaisemattoman video- tai valokuvateoksen tai muunlaisen visuaalista taidetta yhdistelevän teoksen. Siihen voi liittää tekstin, jonka pituus on enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen. Lähetysmuodosta on tarkat tiedot kilpailuilmoituksessa, johon pääsee alla olevasta linkistä. Tuomaristo nimeää kaksi voittajaa, joiden teoksia jaetaan laajalti EU IDEAn jakelukanavien kautta. Voittajat palkitaan Brysselissä joulukuussa 2021 järjestettävässä EU IDEAn päätöskonferenssissa. Kilpailukielenä on englanti, ja kilpailuun voi osallistua 15.10. asti. Lisätietoa täällä 

Europe Direct -palvelujen haku käynnissä
Euroopan komissio on käynnistänyt ehdotuspyyntömenettelyn valitakseen kumppaneita ylläpitämään uudistetun mallin mukaisia Europe Direct -palveluita Suomessa vuosina 2021-2025. 

Europe Direct -toimien tavoitteena on tuoda Eurooppa ihmisten ulottuville paikallis- ja aluetasolla ja ottaa heidät mukaan keskusteluun EU:sta, sen politiikoista, painopisteistä ja tulevaisuudesta. Europe direct -pisteet tiedottavat EU:sta ja järjestävät paikallista toimintaa, kuten kansalaiskeskusteluja, ja auttavat EU:n toimielimiä ymmärtämään paremmin paikallisia erityiskysymyksiä, huolenaiheita ja näkemyksiä EU:sta. 

Paikalliset Europe Direct -tiedotuspisteet tekevät jäsenmaissa tiivistä yhteistyötä komission edustustojen ja Euroopan parlamentin yhteystoimistojen kanssa. Komissio ottaa ehdotuksia vastaan 15.10. saakka. Lisätietoa

Maahanmuuttajien kotouttaminen ja osallisuus – osallistu julkiseen kuulemiseen
Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen on yksi komission vuoden 2020 työohjelman tärkeimmistä tavoitteista, ja työohjelman yhteydessä laaditaan mm. kotouttamista ja osallisuutta koskeva toimintasuunnitelma. Komissio on käynnistänyt EU:n laajuisen kuulemisen, jonka tulokset otetaan huomioon uudistetussa toimintasuunnitelmassa. Kuulemisessa voi esittää näkemyksiä esimerkiksi siitä, mitä uusia toimia voitaisiin toteuttaa EU:n tasolla maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten EU-kansalaisten kotoutumisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Kyselylomakkeen suomenkieliseen versioon pääsee sivun yläreunassa olevasta kielivalikosta, ja vastausaikaa on 21.10. saakka. Kysely täällä

EU-peli 2.0 opetuksen tueksi
Keväällä ilmestynyt EU-peli saa jatkoa, kun Eurooppatiedotus julkistaa erityisesti opetuskäyttöön suunnitellun verkossa pelattavan EU-peli 2.0:n. Pelin tarkoituksena on tuoda hauskalla ja osallistavalla tavalla esiin perustietoja EU:n toiminnasta. EU-peli 2.0:ssa seikkailevat Eurooppatiedotuksen animaatiovideoista tutut Emma ja Jusu, jotka on kutsuttu Brysseliin Euroopan parlamentin kuultaviksi. Kaksikon pitää kerrata EU-faktoja Brysselin-matkaa varten. Pelaajan tehtävä on auttaa pelin päähenkilöitä EU-aiheisissa kysymyksissä läpi pelin. Peli sopii toisen asteen opiskelijoille ja myös yläkouluissa käytettäväksi. EU-peli 2.0 on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi ja se on ladattavissa maksutta. Peli on toteutettu Seppo-pelialustalla yhteistyössä Lentävä liitutaulu yrityksen kanssa. Latausohjeet löytyvät täältä. Mukavia pelihetkiä! 

Faktatietoja Euroopan unionista -verkkosivusto 
Faktatietoja Euroopan unionista -verkkosivusto tarjoaa tiiviissä ja selkeässä muodossa tietoa Euroopan unionin toiminnasta ja Euroopan parlamentin roolista. Se on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka eivät ole EU-asioiden asiantuntijoita. Sivusto on saatavilla EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä, suomi mukaan lukien. Tutustu sivustoon

Eurooppa käden ulottuvilla: Citizens’ App –sovellus
EU-tietous on nyt kätesi ulottuvilla. Euroopan parlamentin suunnittelema Citizens’ App -sovellus tarjoaa tietoa EU:n toiminnasta, saavutuksista ja tavoitteista. Sovelluksella pystyy hakemaan tietoa EU-asioista joko alueen tai aihepiirin perusteella, ja se kertoo lisäksi edistymisestä näillä aloilla. Sovelluksella voi myös katsoa videoita, diaesityksiä tai kuunnella podcasteja, poimia kiinnostavia tapahtumia omaan kalenteriin ja jakaa aloitteita sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse tai tekstiviestein. Sovelluksen kautta on myös helppo tarkastella Näin EU toimii hyväkseni -nettisivuja, joilla esitellään, miten EU käytännössä vaikuttaa kansalaisten elämään paikallisesti ympäri Eurooppaa. Ilmainen sovellus on ladattavissa App Store ja Google Play -kaupoista. Lisätietoa

Demokratia.fi – näin vaikutat kansalaisena
Oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu www.demokratia.fi/ tarjoaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa – ja myös Euroopan unionissa. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan kansalaisten mielipidettä. Palvelun tavoitteena on helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia; se on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. 

Pääset sivustolta myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen laatimisohjeisiin. Kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, voi komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Nimienkeruuvaiheessa on tällä hetkellä muun muassa ilmastotoimiin ja mehiläisten pelastamiseen liittyviä kansalaisaloitteita. Seuraa valmistelua ja vaikuta! Lue lisää

Tilaa Euroopan parlamentin esitteitä!
Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on jokaisen kansalaisen saatavilla. Nettisivuiltamme voit ladata ja tilata esimerkiksi äskettäin uusitun parlamentin toimintaa esittelevän perusesitteen sekä EU:n kartan. Perusesite on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Kartta on kaksipuolinen ja kaksikielinen. Aineistojen tilaaminen on ilmaista. Sivuillamme on ladattavissa myös esite parlamentin suomalaisjäsenistä vaalikaudella 2019-2024. Aineistomme päivitetään Ison-Britannian EU-eron myötä. Esitteet ja tilauslomake.

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Niina Saloranta, Simo Ristolainen ja Tuure-Eerik Niemi